WCAG A A A

Ciech

Szukaj

CIECH Soda Polska

CIECH Soda Polska powstał w 1879 roku i obecnie jest jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim zatrudniającym  ponad 1000 pracowników.

Spółka bezpośrednio wpływa na kondycję ponad 60 różnych firm lokalnych, przez co ma kluczowe znaczenie dla lokalnej gospodarki.

 

Aktualnie CIECH Soda Polska  jest jedynym w Polsce, a drugim w Europie, producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Produkuje także sól warzoną mokrą i suchą.

Na rodzinnym rynku firma jest największym wytwórcą tego asortymentu i właścicielem znanej marki konsumenckiej: Sól Kujawska. W portfolio spółki znajdują się także inne wyroby chemiczne – soda oczyszczona, chlorek wapnia, hopkalit, mieszanki solne, peklosól oraz tabletki solne.

 

Władze spółki

 • Zbigniew Paszkowicz

  Prezes Zarządu

 • Hubert Kamola

  Członek Zarządu

 • Damian Kowenicki

  Członek Zarządu

 • Wiesława Niegodzisz

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 • Krzysztof Jordan

  Członek Rady Nadzorczej

 • Waldemar Ciszak

  Członek Rady Nadzorczej

 • Dawid Jakubowicz

  Członek Rady Nadzorczej

Obsługiwane segmenty rynku

 • Przemysł szklarski
 • Przemysł chemiczny
 • Metalurgia
 • Przemysł spożywczy i paszowy

 • Farmaceutyka
 • Sektor uzdatniania wody
 • Sektor gospodarstw domowych

Informacje o OSD

IRiESD:

• 01 IRiESD Czesc ogólna - Pobierz plik

• 02 IRiESD Korzystanie - Pobierz plik

• 03 IRiESD Bilansowanie - Pobierz plik

CIECH Soda Polska S.A., jako przedsiębiorstwo energetyczne wyznaczone do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wypełniając obowiązek zawarty w art. 9g ustawy Prawo energetyczne, opracowała Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zgodnie z art. 9g ustawy Prawo energetyczne, CIECH Soda Polska S.A. informuje użytkowników elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego o możliwości publicznego zapoznania się z projektem IRiESD oraz o możliwości zgłaszania uwag do IRiESD w ramach procesu konsultacji.

Proces konsultacji projektu Instrukcji trwa do dnia 29.06.2017 r.

Uwagi do IRiESD można zgłaszać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym do dnia 29.06.2017 r. Wzór formularza jest zamieszczony poniżej.

Po zakończeniu procesu konsultacji projektu IRiESD, CIECH Soda Polska S.A. zatwierdzi IRiESD i opublikuje na stronie internetowej wraz z raportem z konsultacji odnoszący się do przedłożonych uwag.

• Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej CIECH Soda Polska S.A. - Pobierz plik

• Formularz zgłoszeniowy - Pobierz plik

• Pismo do użytkowników systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego CIECH Soda Polska S.A. - Pobierz plik

Uwagi prosimy zgłaszać na adres internetowy:

 

Koncesje - Pobierz plik

Lista sprzedawców - Pobierz plik

Procedura zmiany sprzedawcy - Pobierz plik

REMIT - Pobierz plik

Taryfy

Umowy

 • Wzór Generalnej Umowy Dystrybucyjnej - Pobierz plik
 • Wzór umowy na sprzedaż en. elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - Pobierz plik

Wskaźniki

Zużycie energii w grupach taryfowych - Pobierz plik

Zestawienie podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł oraz Informacja
o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej - Pobierz plik


Sprzedawca zobowiązany

 • Informacja o wypełnieniu obowiązku informacyjnego dotyczącego art. 40 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii - Pobierz plik

Kontakt

CIECH Soda Polska S.A.

ul. Fabryczna 4
88-101 Inowrocław

tel. (+48 52) 354 15 00
faks (+48 52) 353 70 43

Certyfikaty

do góry