WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Oferty pracy

 • Stanowisko
  Firma/lokalizacja
 • Specjalista Utrzymania Ruchu w branży elektrycznej
  CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław, Janikowo

  Specjalista Utrzymania Ruchu w branży elektrycznej

  Firma: CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektryka, elektronika)
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży przemysłowej
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym- mile widziana
  • Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i wielozadaniowością
  • Dobra organizacja pracy, terminowość, skrupulatność

  Zadania:

  • Zarządzanie utrzymaniem ruchu i remontów w ramach branży elektrycznej w powierzonym obszarze- organizowanie oraz koordynowanie całokształtu prac w celu zapewnienia realizacji zadań planowych
  • Planowanie zadań i kosztów w obszarze utrzymania ruchu i remontów (łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi)
  • Podejmowanie bieżących działań naprawczych i korygujących wynikających z funkcjonowania systemu jakości, a także w przypadkach stwierdzonych niezgodności
  • Opracowywanie planów remontów instalacji technologicznych, urządzeń technicznych oraz innych obiektów dla instalacji będących w zakresie obowiązków w zgodności z obowiązującymi przepisami
  • Zapewnienie sprawności aparatów, urządzeń i instalacji oraz ich ciągłości produkcyjno- ruchowej z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacyjnego i bezpieczeństwa obsługi
  • Nadzorowanie realizacji zadań i ich rozliczania dla powierzonego obszaru
  • Stosowanie i ciągłe doskonalenie rozwiązań przyjętych w ramach wdrożonych i wdrażanych w firmie systemów zarządzania.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Realną możliwość rozwoju zawodowego

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Automatyk
  CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław, Janikowo

  Automatyk

  Firma: CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży przemysłowej lub energetycznej
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • Umiejętność wdrażania systemów automatyki i sterowania
  • Samodzielność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków

  Zadania:

  • Odpowiedzialność za prawidłową eksploatację urządzeń aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki w powierzonym obszarze
  • Opracowywanie planów przeglądów i remontów instalacji technologicznych, urządzeń technicznych oraz innych obiektów na instalacji w zakresie systemów sterowania, monitoringu ciągłego oraz urządzeń AKPiA
  • Zapewnienie sprawności aparatów, urządzeń i instalacji oraz ich ciągłości produkcyjno- ruchowej z zapewnieniem bezpieczeństwa  eksploatacyjnego i bezpieczeństwa obsługi
  • Prowadzenie ciągłej obserwacji stanu technicznego urządzeń AKP, systemów automatyki i systemów sterowania
  • Sprawowawanie nadzoru nad właściwą eksploatacją w/w urządzeń i systemów

  Oferujemy:

  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Realną możliwość rozwoju zawodowego

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. Inwestycji
  Grupa CIECH / Inowrocław

  Specjalista ds. Inwestycji

  Firma: Grupa CIECH / Inowrocław


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: budowlane, mechaniczne)
  • Znajomość Prawa Budowlanego i Postępowania Administracyjnego
  • Znajomość i sprawne posługiwanie się Pakietem Microsoft Office w tym MS Project
  • Znajomość języką angielskiego w stopniu komunikatywnym

  Zadania:

  • Udział w przygotowaniu założeń dla realizacji projektu inwestycyjnego, w celu opracowania kompletnej dokumentacji technicznej
  • Sporządzanie założeń technicznych które są podstawą SIWZ i zapotrzebowanie na zakup maszyn , urządzeń, konstrukcji dla realizowanych zadań w ramach branży
  • Współpraca z Kierownikiem projektu, udział w ocenie technicznej złożonych ofert na roboty i usługi w ramach branży
  • Zapoznawanie się z umowami, dokumentacją inwestycji, zbiorczym zestawieniem kosztów, harmonogramami dostaw oraz montażu urządzeń inwestycyjnych
  • Uczestniczenie w opracowywaniu wniosków z przebiegu zadania inwestycyjnego w celu udoskonalenia procesu realizacji inwestycji, wykonywanie raportów, prezentacji oraz prognozowanie wykonania zakończenia prac inwestycyjnych

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Realną możliwość rozoju zawodowego

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Koordynator ds. zakupów IT
  CIECH S.A. / Warszawa

  Koordynator ds. zakupów IT

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu procesów zakupowych dla kategorii IT
  • Mile widziane doświadczenie w zakupach innych kategorii indirect
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office
  • Mile widziana znajomość SAP
  • Mile widziana znajomość elektronicznego systemu zakupowego
  • Doświadczenie w prowadzeniu centralnych procesów zakupowych
  • Dokładność oraz samodyscyplina podczas prowadzonych procesów zakupowych
  • Systematyczność oraz terminowość
  • Umiejętność budowania współpracy z klientami wewnętrznymi oraz dostawcami
  • Bardzo dobre umiejętności negocjacyjne
  • Samodzielność w działaniu

  Zadania:

  • Kompletacja zapotrzebowania w Grupie CIECH w ramach kategorii zakupowej
  • Przygotowanie procesu zakupowego we współpracy ze Zlecającymi, a w tym: powoływanie Zespołu Oceniającego, określenie strategii i harmonogramu działań, określenie kryteriów i wagi oceny ofert, przygotowanie zapytania ofertowego
  • Weryfikacja listy potencjalnych dostawców na potrzeby bieżącego procesu zakupowego (aktualizacja rejestru dostawców, analiza rynku oraz zebranie informacji na temat potencjalnych i stałych dostawców Spółki)
  • Prowadzenie negocjacji handlowych
  • Analiza ofert otrzymanych w trakcie prowadzonego procesu zakupowego
  • Przygotowanie rekomendacji wyboru dostawców
  • Weryfikacja zapisów kontraktowych pod kątem uzgodnionych w trakcie procesu zakupowego warunków handlowych
  • Koordynowanie procesu opiniowania umów zarówno z wybranym dostawcą jak i  z Jednostkami Organizacyjnymi CIECH odpowiedzialnymi za poszczególne obszary wymagane w procesie uzgadniania zapisów kontraktowych
  • Prowadzenie projektów optymalizacyjnych w obszarze zakupów IT oraz zaproponowanie strategii dalszego rozwoju i optymalizacji tej kategorii zakupowej

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Realizację ambitnych zadań umożliwiających wykorzystanie potencjału zawodowego
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. Mechanicznych - Dział utrzymania Ruchu
  CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław

  Specjalista ds. Mechanicznych - Dział utrzymania Ruchu

  Firma: CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: mechanika, budowa maszyn, energetyka, mechatronika, aparatura chemiczna lub pokrewne)
  • Znajomość zagadnień związanych z energetyką oraz urządzeniami transportu bliskiego –suwnice, przenośniki, pompy itp.
  • Umiejętność planowania i szacowania kosztów robót
  • Znajomość Pakietu Microsoft Office
  • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

  Zadania:

  • Zarządzanie utrzymaniem ruchu i remontami w ramach branży mechanicznej w powierzonym obszarze- organizowanie oraz koordynowanie całokształtu prac w celu zapewnienia realizacji zadań planowych
  • Podejmowanie bieżących działań naprawczych i korygujących wynikających z funkcjonowania systemu jakości, a także w przypadkach stwierdzonych niezgodności
  • Opracowywanie planów remontów instalacji technologicznych, urządzeń technicznych oraz innych obiektów dla instalacji będących w zakresie obowiązków w zgodności z obowiązującymi przepisami
  • Zapewnienie sprawności aparatów, urządzeń i instalacji oraz ich ciągłości produkcyjno- ruchowej z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacyjnego i bezpieczeństwa obsługi
  • Nadzorowanie realizacji zadań i ich rozliczania dla powierzonego obszaru
  • Stosowanie i ciągłe doskonalenie rozwiązań przyjętych w ramach wdrożonych i wdrażanych w firmie systemów zarządzania.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Realną możliwość rozoju zawodowego

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Młodszy Inżynier Wsparcia IT
  CIECH S.A. / Warszawa

  Młodszy Inżynier Wsparcia IT

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Wiedza i doświadczenie w pracy i administracji środowiskiem Microsoft Windows 8, 8.1, 10
  • Doświadczenie w zdalnym i lokalnym wsparciu użytkowników
  • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
  • Wiedza i umiejętności w zakresie użytkowania i wspierania sieci IP i technologii telefonii IP
  • Podstawy znajomości środowiska Windows Server i Office 365
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość języka niemieckiego)
  • Mile widziana znajomość zagadnień ITIL

  Zadania:

  • Pierwsza linia wsparcia dla użytkowników usług informatycznych Grupy CIECH
  • Rejestracja zgłoszeń, diagnozy wstępne i wsparcie zdalne użytkowników systemów informatycznych w zakresie:

           • Stacji roboczych Windows 8 i środowiska Office 365
           • Telefonii komórkowej i telefonii IP
           • Systemów wydruku, systemów sterowania
           • Aplikacji biznesowych

  • Wykonywanie procedur wykonawczych dla zleceń standardowych (np. nadawanie dostępów do aplikacji, plików, reset haseł itp.)
  • Monitoring statusu zgłoszeń na innych grupach roboczych oraz komunikacja z użytkownikami

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW w Polsce i Frankfurcie
  • Pracę w dynamicznym środowisku z możliwością realnego rozwoju kompetencji i posiadanej wiedzy 
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Dogodną lokalizację w ścisłym centrum Warszawy

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Partner Biznesowy IT (SAP HCM)
  CIECH S.A. / Warszawa

  Partner Biznesowy IT (SAP HCM)

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Doświadczenie w pracy z systemem SAP HCM
  • Minimum 2 letnie doświadczenie w roli konsultanta lub Key Usera na podobnym stanowisku
  • Znajomość procesów twardego i miękkiego HR
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min B2
  • Umiejętność współpracy z przedstawicielami biznesu oraz dostawcami IT
  • Mile widziane programowanie w języku ABAP oraz najomośc notacji UML lub BPMN

  Zadania:

  • Analiza i specyfikacja potrzeb biznesowych w zakresie rozwoju i utrzymania systemów IT
  • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań IT wspierających procesy biznesowe
  • Identyfikowanie obszarów usprawnień systemu SAP
  • Ścisła współpraca z wewnętrznym klientem oraz zespołami programistów i architektów
  • Odpowiedzialność za jakość dokumentacji analitycznej
  • Wspieranie obszarów biznesowych w przeprowadzaniu testów funkcjonalnych
  • Wsparcie projektu wdrożenia SAP HCM

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej (umowa o pracę)
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Możliwość uczestniczenia w strategicznym projekcie firmy

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Partner Biznesowy IT / Specjalista ds. SAP ERP (Logistyka/Produkcja)
  CIECH S.A. / Warszawa

  Partner Biznesowy IT / Specjalista ds. SAP ERP (Logistyka/Produkcja)

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Znajomość procesów biznesowych w obszarach logistycznych i/lub produkcyjnych
  • Doświadczenie w pracy z systemem SAP ERP w jednym z modułów: SAP PP, QM, MM, WM
  • Min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w roli konsultanta lub Key Usera
  • Umiejętność współpracy z przedstawicielami biznesu oraz dostawcami IT
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

  Mile widziane:

  • Programowanie w języku ABAP
  • Znajomość notacji UML lub BPMN

  Zadania:

  • Analiza i specyfikacja potrzeb biznesowych w zakresie rozwoju i utrzymania systemów IT
  • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań IT wspierających procesy biznesowe
  • Identyfikowanie obszarów usprawnień systemu SAP
  • Ścisła współpraca z wewnętrznym klientem oraz zespołami programistów i architektów
  • Odpowiedzialność za jakość, spójność i kompletność dokumentacji analitycznej
  • Wspieranie obszarów biznesowych w przeprowadzaniu testów funkcjonalnych
  • Wsparcie projektu wdrożenia SAP ERP w Grupie

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na giełdzie w Polsce i Frankfurcie
  • Realizację ambitnych zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych
  • Współtworzenie i rozwój środowiska aplikacyjnego w ramach Grupy CIECH
  • Pracę w oparciu o najnowsze technologie
  • Możliwość poszerzenia swoich kompetencji w zakresie programowania w języku ABAP (rozwiązania SAP)
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Elektromechanik taboru kolejowego
  CIECH Cargo Sp. z o.o. / Inowrocław, Janikowo

  Elektromechanik taboru kolejowego

  Firma: CIECH Cargo Sp. z o.o. / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • wykształcenie – mechaniczne/elektryczne lub mechatroniczne
  • znajomość budowy i zasad działania pojazdów kolejowych
  • doświadczenie i praktyka przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego
  • uprawnienia energetyczne
  • uprawnienia do obsługi, konserwacji układów hamulcowych
  • dyspozycyjność
  • samodzielność i inicjatywa
  • umiejętność pracy w zespole

  Zadania:

  • naprawa i utrzymanie lokomotyw elektrycznych
  • naprawa i utrzymanie lokomotyw spalinowych

   


  Oferujemy:

  • praca na umowę o pracę
  • stały harmonogram pracy
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
  • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia
  • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Młodszy specjalista ds. rozliczeń i nadzoru energetycznego
  CIECH Sarzyna S.A. / Nowa Sarzyna

  Młodszy specjalista ds. rozliczeń i nadzoru energetycznego

  Firma: CIECH Sarzyna S.A. / Nowa Sarzyna


  Wymagania:

  • Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe (energetyka, elektrotechnika, elektryka)
  • Mile widziani studenci lub absolwenci uczelni wyższych (gazownictwo, energetyka, elektrotechnika, elektryka)
  • Umiejętność prowadzenia dokumentacji technicznej
  • Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i wielozadaniowością

  Zadania:

  • Rozliczanie i planowanie zużycia mediów energetycznych i elektroenergetycznych
  • Współpraca z Urzędem Regulacji i Energetyki w zakresie przygotowywania dokumentacji, stosownych wyjaśnień, zatwierdzania taryfy, prowadzenia sprawozdawczości- również GUS
  • Opracowywanie instrukcji ruchowych dla sieci cieplnych
  • Nadzorowanie realizacji umów sprzedaży mediów
  • Nadzorowanie przestrzegania przepisów prawnych w powyższym zakresie

   


  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w zakładzie o długoletniej tradycji
  • Wdrożenie do pracy przez doświadczonego Pracownika
  • Możliwość nauki i rozwoju zawodowego
  • Pracę w przyjaznym zespole

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Analityk HR
  CIECH S.A. / Warszawa

  Analityk HR

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Wykształcenia wyższe (zarzadzanie zasobami ludzkimi, zarzadzanie i organizacja, finanse, informatyka, psychologia lub socjologia)
  • Min. 3 lata doświadczenia w zakresie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, tworzenia planów budżetu wynagrodzeń oraz benefitów
  • Biegła znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel i Power Point)
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu min. dobrym
  • Bardzo dobre umiejętności analityczne, formułowania założeń i hipotez oraz ich weryfikacji
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętności interpersonalne, zdolność do pracy pod presją czasu

  Zadania:

  • Sporządzanie raportów, zestawień, analiz i prognoz z obszaru zatrudnienia oraz wynagrodzeń w Spółkach Grupy Kapitałowej na potrzeby wewnętrzne oraz instytucji zewnętrznych (GUS, NBP)
  • Przygotowanie planów budżetów krótko i długoterminowych w obszarze wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych Spółek Grupy Kapitałowej oraz tworzenie rezerw
  • Monitoring wykorzystania budżetu Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz budżetów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych Spółek
  • Obsługa systemów premiowania w Spółkach Grupy Kapitałowej, w tym obliczanie budżetów, formułowanie celów, zbieranie i analiza danych do rozliczenia wykonania celów przez pracowników, analiza efektywności systemów premiowania
  • Tworzenie oraz wdrażanie systemu benefitów 

  Oferujemy:

  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Niezbędne narzędzia pracy 

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. Controllingu
  CIECH Vitrosilicon / Iłowa

  Specjalista ds. Controllingu

  Firma: CIECH Vitrosilicon / Iłowa


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (zarządzanie, ekonomia)
  • Doświadczenie w dziale controllingu, w audycie lub w dziale księgowości
  • Dobra znajomość sprawozdawczości finansowej, zasad rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, zasad budżetowania i oceny projektów inwestycyjnych
  • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office, w szczególności Excel)
  • Min. dobra znajomość języka angielskiego
  • Znajomość systemów ERP (pożądane Comarch)
  • Umiejętności analityczne, dobra organizacja pracy, terminowość

  Zadania:

  • Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego oraz planu wieloletniego
  • Monitorowanie wykonania budżetu i analiza odchyleń
  • Sporządzanie analiz ekonomicznych i współpraca z innymi działami w zakresie analiz kosztowych
  • Ocena projektów inwestycyjnych
  • Sporządzanie raportów finansowych dla Rady Nadzorczej, Zarządu, Menadżerów Spółki

  Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Niezbędne narzędzia pracy

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. Controllingu
  CIECH S.A. / Warszawa

  Specjalista ds. Controllingu

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse lub pokrewne)
  • Min. 2-3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w finansach/controllingu/audycie finansowym,
  • Bardzo dobra znajomość zagadnień rachunkowości finansowej oraz zarządczej,
  • Znajomość uregulowań z zakresu MSSF/MSR, podstaw dot. konsolidacji sprawozdań finansowych,
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  • Znajomość MS Excel i VBA,
  • Mile widziana znajomość SAP, Hyperion, SQL,
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań, dobra organizacji pracy własnej, otwartość, zdolności analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole

  Zadania:

  • Sporządzanie bieżących raportów oraz informacji o wynikach spółek powiązanych oraz Grupy,
  • Udział w procesie konsolidacji zarządczych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF (Wykonanie/Plan),
  • Współtworzenie oraz kontrola realizacji budżetów rocznych, forecastów oraz planów wieloletnich Grupy,
  • Udział w budowaniu modeli sprawozdań finansowych,
  • Rozwój narzędzi i procesów ETL usprawniających wymianę i analizę danych finansowych w obszarze controllingu

  Oferujemy:

  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
  • Możliwość rozwoju oraz udziału w ciekawych projektach
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Prywatną opiekę medyczną

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. Marketingu
  CIECH Vitrosilicon / Iłowa

  Specjalista ds. Marketingu

  Firma: CIECH Vitrosilicon / Iłowa


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Znajomość języka obcego (preferowany język angielski) na poziomie minimum B1
  • Dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel,  MS Word,  MS Power Point)
  • Mile widziane doświadczenie na stanowiskach z zakresu reklamy, marketingu
  • Nastawienie na realizację wyznaczonych celów oraz bardzo dobra organizacja pracy
  • Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, myślenie analityczne
  • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych

  Zadania:

  • Współpraca z agencjami reklamowymi w zakresie tworzenia materiałów promocyjnych firmy,
  • Odpowiedzialność za należyty stan, dostępność i aktualizację materiałów reklamowych i identyfikacyjnych firmy,
  • Wsparcie we wdrażaniu nowych produktów firmy,
  • Monitorowanie obsługiwanych przez firmę rynków sprzedaży w zakresie nowych produktów, działań promocyjnych itp.,
  • Badania nowych rynków sprzedażowych,
  • Opracowywanie raportów marketingowych i sprzedażowych,
  • Przygotowywanie prezentacji oraz ofert handlowych,
  • Organizacja imprez firmowych o charakterze promocyjnym (np. udział w targach, spotkania z odbiorcami),
  • Komunikacja z lokalnymi instytucjami i innymi podmiotami z otoczenia przedsiębiorstwa.

  Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju zawodowego
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Niezbędne narzędzia pracy

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Kierownik ds. projektów zakupowych
  CIECH S.A. / Warszawa

  Kierownik ds. projektów zakupowych

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (mile widziane ekonomia, prawo)
  • Minimum 5-letnie doświadczenie w obszarze zakupów pośrednich i/ lub bezpośrednich w dużej organizacji
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Znajomość rozwiązań i praktyk z obszaru zakupów strategicznych
  • Umiejętność i doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu złożonych negocjacji
  • Doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu umowami
  • Umiejętność zarządzania projektami i zespołem projektowym w tym koordynacji i zarządzaniu złożonymi inicjatywami biznesowymi lub zakupowymi z uwzględnieniem projektów interdyscyplinarnych
  • Znajomość pakietu MS Office, znajomość systemu SAP będzie atutem
  • Samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, orientacja na cel oraz umiejętności interpersonalne

  Zadania:

  • Zarządzanie współpracą pomiędzy obszarem zakupów i kontraktacją zewnętrzną
  • Współpraca z klientem oraz kupcami strategicznymi   w zakresie planowania potrzeb zakupowych klientów oraz koordynacja realizacji planów i strategii zakupowych, w szczególności w obszarze bezpośrednich zakupów technicznych
  • Wsparcie klienta w opracowywaniu koncepcji biznesowych/ kosztorysów/ wyliczania TCO
  • Podejmowanie inicjatyw i projektów mających na celu wzrost innowacyjności i efektywności działania zarówno po stronie jednostki zakupowej jak i klienta wewnętrznego
  • Zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami wewnętrznymi, dostawcami i współpracownikami

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Realizację ambitnych zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Młodszy Analityk ds. Sprzedaży
  CIECH S.A. / Warszawa

  Młodszy Analityk ds. Sprzedaży

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Doskonała znajomość pakietu MS Office (w szczególności zaawansowana znajomość MS Excel oraz MS Power Point)
  • Mile widziane doświadczenie w branży FMCG
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
  • Dobra organizacja pracy

  Zadania:

  • Analityczne wsparcie działu sprzedaży (aktualizacja dziennych oraz okresowych raportów sprzedażowych)
  • Tworzenie zestawień sprzedażowych
  • Przygotowywanie prezentacji
  • Analizowanie dostępnych danych i wyciąganie z nich wniosków
  • Wsparcie zespołu w bieżących projektach

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży
  CIECH S.A. / Inowrocław

  Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

  Firma: CIECH S.A. / Inowrocław


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe
  • Doskonała znajomość pakietu MS Office (w szczególności zaawansowana znajomość MS Excel oraz MS Power Point)
  • Mile widziane doświadczenie w branży FMCG
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz analityczne
  • Dobra organizacja pracy

  Zadania:

  • Realizacja i obsługa powierzonych kontraktów i zamówień, wprowadzanie danych do systemu ORACLE
  • Sporządzanie dokumentów załadunkowych, uzgadnianie danych wysyłkowych, sporządzanie faktur krajowych i eksportowych
  • Sprawdzanie i kompletowanie dokumentów wysyłkowych w obrocie krajowym i eksportowym
  • Bieżąca obsługa klientów (korespondencja handlowa, przyjmowanie zamówień, wysyłanie dokumentów)
  • Współpraca z oddziałem produkcji i magazynowania soli oraz biurem logistyki
  • Sporządzanie raportów realizowanych działań

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista ds. Marketingu
  CIECH S.A. / Warszawa

  Specjalista ds. Marketingu

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub marketingowe)
  • 2-3 letnie doświadczenie w dziale marketingu
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Znajomość pakietu MS Office
  • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

  Zadania:

  • Wdrażanie nowych produktów solnych na rynek
  • Analiza bieżącego portfela produktów solnych
  • Monitoring zmian na rynku i działań konkurencji
  • Współpraca z zespołem sprzedażowym
  • Współpraca z marketingiem w celu efektywnego zarządzania marką produktów solnych
  • Wsparcie Senior Product Managera w bieżącej działalności nad asortymentem solnym
  • Tworzenie kalendarza promocji sprzedażowych

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
  • Realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Samodzielny Księgowy
  CIECH S.A. / Inowrocław

  Samodzielny Księgowy

  Firma: CIECH S.A. / Inowrocław


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość)
  • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  • Praktyczna znajomość przepisów rachunkowych i podatkowych obowiązujących w Polsce
  • Znajomość systemów księgowych
  • Dobra znajomość pakietu MS Office, w tym biegła praca z arkuszami Exel
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy zespołowej, zdyscyplinowanie oraz dyspozycyjność

  Zadania:

  • Prowadzenie ewidencji aktywów trwałych
  • Dekretacja i księgowanie dokumentów z zakresu aktywów trwałych i kosztów
  • Współudział przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
  • Prowadzenie rozrachunków oraz raportowanie w tym zakresie
  • Przygotowywanie raportów z zakresu płynności oraz realizowanie płatności bankowych
  • Rozliczenie i raportowanie ZFSŚ

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Realne możliwości rozwoju zawodowego

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista Utrzymania Ruchu
  CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław, Janikowo

  Specjalista Utrzymania Ruchu

  Firma: CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: automatyka przemysłowa, elektronika, robotyka, mechatronika)
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży przemysłowej
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym- mile widziana
  • Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i wielozadaniowością
  • Dobra organizacja pracy, terminowość, skrupulatność

  Zadania:

  • Zarządzanie utrzymaniem ruchu i remontów w ramach branży AKP w powierzonym obszarze- organizowanie oraz koordynowanie całokształtu prac w celu zapewnienia realizacji zadań planowych
  • Planowanie zadań i kosztów w obszarze utrzymania ruchu i remontów (łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi)
  • Podejmowanie bieżących działań naprawczych i korygujących wynikających z funkcjonowania systemu jakości, a także w przypadkach stwierdzonych niezgodności
  • Opracowywanie planów remontów instalacji technologicznych, urządzeń technicznych oraz innych obiektów dla instalacji będących w zakresie obowiązków w zgodności z obowiązującymi przepisami
  • Zapewnienie sprawności aparatów, urządzeń i instalacji oraz ich ciągłości produkcyjno- ruchowej z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacyjnego i bezpieczeństwa obsługi
  • Nadzorowanie realizacji zadań i ich rozliczania dla powierzonego obszaru
  • Stosowanie i ciągłe doskonalenie rozwiązań przyjętych w ramach wdrożonych i wdrażanych w firmie systemów zarządzania.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Realną możliwość rozwoju zawodowego

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Kierownik Działu Infrastruktury IT
  CIECH S.A. / Warszawa

  Kierownik Działu Infrastruktury IT

  Firma: CIECH S.A. / Warszawa


  Wymagania:

  • Co najmniej 3 lata doświadczenia w zarządzaniu Działem Infrastruktury IT w międzynarodowych wielooddziałowych organizacjach
  • Umiejętność zarządzania bardzo zróżnicowanym, międzynarodowym zespołem
  • Doskonała znajomość kluczowych zagadnień informatycznych:
  • Znajomość sieci komputerowych (LAN, WAN)
  • Bezpieczeństwo i wysoka dostępność (Usługi w „chmurze”, Firewall, Systemy Backupu)
  • Oprogramowanie: Microsoft
  • Systemy bazodanowe i hurtownie danych
  • Środowisko Domenowe (AD wraz ADFS)
  • Pamięci masowe NetApp, EMC
  • Telefonia IP
  • Monitoring usług
  • Wiedza z zakresu procedur postępowania w sytuacji ataków na systemy komputerowe (włamania, zagrożenia wirusowe)
  • Praktyczna znajomość zagadnień ITIL
  • Bardzo dobra znajomość rynku informatycznego (dostawcy sprzętu, oprogramowania, usług oraz rozwiązań teleinformatycznych)
  • Język angielski na poziomie min. B2, mile widziany język niemiecki.

  Zadania:

  • Zarządzanie zespołem Infrastruktury IT
  • Współtworzenie strategii rozwoju Spółki w obszarze infrastruktury IT oraz odpowiedzialność za jej wprowadzenie
  • Zarządzanie infrastrukturą IT, planowanie i nadzorowanie optymalnego wykorzystania infrastruktury IT dla potrzeb Grupy
  • Kontrola budżetu infrastruktury IT i projektów realizowanych w firmie
  • Wyznaczanie standardów administrowania systemami i aplikacjami, bieżące reagowanie na potrzeby użytkowników, zagrożeń bezpieczeństwa itp.
  • Zapewnienie ciągłości działania biznesu, bezpieczeństwa tele-informatycznego oraz ciągłości działania wraz z pomiarem realizacji celów KPI
  • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami sprzętu i usług

      Oferujemy:

      • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
      • Realizację innowacyjnych i zróżnicowanych projektów międzynarodowych
      • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
      • Pakiet prywatnej opieki medycznej

      CV można składać, klikając „Aplikuj”

     • Specjalista ds. Remontów i Inwestycji
      CIECH Pianki / Bydgoszcz

      Specjalista ds. Remontów i Inwestycji

      Firma: CIECH Pianki / Bydgoszcz


      Wymagania:

      • Wykształcenie minimum średnie (preferowane elektroautomatyka)
      • Doświadczenie w pracy związanej z elektroautomatyką, dobra znajomość zagadnień AKP
      • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2
      • Dobra znajomość pakietu MS Office
      • Mile widziana znajomość obsługi systemu SAP
      • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami 

      Zadania:

      • Opracowywanie planów inwestycyjnych, remontowych oraz planów zużycia czynników energetycznych
      • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami
      • Nadzorowanie obszaru UCR
      • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką remontową
      • Realizacja procesów związanych z gospodarką energetyczną
      • Prowadzenie wybranych projektów inwestycyjnych (kierownik projektów)

          Oferujemy:

          • Możliwość rozwoju zawodowego
          • Umowę o pracę
          • Pakiet prywatnej opieki medycznej

          CV można składać, klikając „Aplikuj”

         • Przedstawiciel Techniczno - Handlowy
          CIECH Vitrosilicon / woj. dolnośląskie, lubuskie

          Przedstawiciel Techniczno - Handlowy

          Firma: CIECH Vitrosilicon / woj. dolnośląskie, lubuskie


          Wymagania:

          • Wykształcenie wyższe  (preferowane chemiczne bądź techniczne)
          • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2/C1
          • Doświadczenie w pracy na stanowisku handlowym lub sprzedażowym, związanym z aktywnym pozyskiwaniem klienta (B2B)
          • Umiejętność budowania i utrzymywania długofalowych relacji z klientami
          • Umiejętność pracy w zespole
          • Wysoka orientacja na realizację celów
          • Samodzielność, zaangażowanie
          • Dyspozycyjność i gotowość do częstych podróży służbowych
          • Prawo jazdy kat. B
          • Znajomość pakietu MS Office
          • Zaangażowanie i nastawienie na sukces

          Zadania:

          • Aktywne zwiększanie udziału w rynku poprzez wzrost poziomu sprzedaży i pozyskiwanie nowych klientów.
          • Kreacja popytu na produkty krzemianowe w oparciu o informacje z zakresu technologii nowych zastosowań.
          • Doradztwo, wsparcie techniczne i dobór odpowiednich rozwiązań dla klientów.
          • Sporządzanie analiz sprzedażowych, cenowych i produktowych.
          • Budowanie i utrzymywanie bardzo dobrych relacji z klientami.
          • Inicjowanie procesów w zakresie rozwoju produktów krzemianowych.
          • Udział w targach i sympozjach branżowych.

              Oferujemy:

              • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
              • Ciekawą, pełną wyzwań pracę z możliwością rozwoju kompetencji zawodowych
              • Prywatną opiekę medyczną
              • Niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód służbowy)

              CV można składać, klikając „Aplikuj”

             Nie znalazłeś oferty, która koresponduje z profilem Twoich doświadczeń?
             Prześlij nam swoje dokumenty aplikacyjne klikając na: Aplikacja Spontaniczna


             do góry