WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Oferty pracy

 • Stanowisko
  Firma/lokalizacja
 • Specjalista Utrzymania Ruchu
  CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław, Janikowo

  Specjalista Utrzymania Ruchu

  Firma: CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław, Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: automatyka przemysłowa, elektronika, robotyka, mechatronika)
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży przemysłowej
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym- mile widziana
  • Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i wielozadaniowością
  • Dobra organizacja pracy, terminowość, skrupulatność

  Zadania:

  • Zarządzanie utrzymaniem ruchu i remontów w ramach branży AKP w powierzonym obszarze- organizowanie oraz koordynowanie całokształtu prac w celu zapewnienia realizacji zadań planowych
  • Planowanie zadań i kosztów w obszarze utrzymania ruchu i remontów (łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi)
  • Podejmowanie bieżących działań naprawczych i korygujących wynikających z funkcjonowania systemu jakości, a także w przypadkach stwierdzonych niezgodności
  • Opracowywanie planów remontów instalacji technologicznych, urządzeń technicznych oraz innych obiektów dla instalacji będących w zakresie obowiązków w zgodności z obowiązującymi przepisami
  • Zapewnienie sprawności aparatów, urządzeń i instalacji oraz ich ciągłości produkcyjno- ruchowej z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacyjnego i bezpieczeństwa obsługi
  • Nadzorowanie realizacji zadań i ich rozliczania dla powierzonego obszaru
  • Stosowanie i ciągłe doskonalenie rozwiązań przyjętych w ramach wdrożonych i wdrażanych w firmie systemów zarządzania.

  Oferujemy:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Pakiet prywatnej opieki medycznej
  • Realną możliwość rozwoju zawodowego

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Specjalista Utrzymania Ruchu (ds. budowlanych)
  CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo

  Specjalista Utrzymania Ruchu (ds. budowlanych)

  Firma: CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo


  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
  • Min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży przemysłowej
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym- mile widziana
  • Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i wielozadaniowością
  • Dobra organizacja pracy, terminowość, skrupulatność

  Zadania:

  • Zarządzanie utrzymaniem ruchu i remontów w ramach branży budowlanej w powierzonym obszarze - organizowanie oraz koordynowanie całokształtu prac w celu zapewnienia realizacji zadań planowych
  • Planowanie zadań i kosztów w obszarze utrzymania ruchu i remontów (łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi)
  • Opracowywanie planów przeglądów i remontów obiektów budowlanych w zakresie obowiązków w zgodności z obowiązującymi przepisami
  • Nadzorowanie dla powierzonego obszaru realizacji zadań i ich rozliczania we wszystkich aspektach utrzymania ruchu
  • Podejmowanie bieżących działań naprawczych i korygujących wynikających z funkcjonowania systemu jakości, a także w przypadkach stwierdzonych niezgodności

      Oferujemy:

      • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
      • Pakiet prywatnej opieki medycznej
      • Realną możliwość rozwoju zawodowego

      CV można składać, klikając „Aplikuj”

     • Specjalista ds. Ochrony Środowiska
      CIECH S.A. / Janikowo

      Specjalista ds. Ochrony Środowiska

      Firma: CIECH S.A. / Janikowo


      Wymagania:

      • Wykształcenie wyższe - studia z zakresu ochrony środowiska/inżynierii środowiskowej/inżynierii chemicznej i procesowej lub pokrewnych
      • Min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska w zakładzie przemysłowym
      • Znajomość aktualnych przepisów z zakresu ochrony środowiska
      • Znajomośc pakietu Microsoft Office
      • Samodzielność w działaniu, odpowiedzialność i bardzo dobra organizacja własnej pracy
      • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne

      Zadania:

      • Udział w procesie naliczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska w zakresie emisji powietrza
      • Prowadzenie przeglądów dokumentacji wspierających systemy ISO 14001
      • Prowadzenie wewnętrznych kontroli instalacji, zmierzające do wyspecyfikowania obszarów do poprawy
      • Udział w procesie rozliczania emisji CO2
      • Budowanie kultury przyjaznej środowisku

          Oferujemy:

          • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
          • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
          • Pakiet prywatnej opieki medycznej

          CV można składać, klikając „Aplikuj”

         • Specjalista ds. Sprzedaży Eksportowej
          CIECH Sarzyna S.A. / Nowa Sarzyna

          Specjalista ds. Sprzedaży Eksportowej

          Firma: CIECH Sarzyna S.A. / Nowa Sarzyna


          Wymagania:

          • Wykształcenie wyższe, preferowany profil ekonomiczny lub rolniczy
          • Znajomość, na poziomie co najmniej B2, dwóch języków obcych: angielskiego oraz rosyjskiego lub hiszpańskiego
          • Co najmniej  dwa lata doświadczenia w pracy z zagranicznymi klientami w dziale sprzedaży (doświadczenie w branży rolniczej mile widziane)
          • Znajomość procedur związanych z handlem zagranicznym (kwestie finansowe, logistyczne, prawne)
          • Umiejętność budowania długofalowych relacji z klientem
          • Znajomość programów MS Office (Excel, PowerPoint), środowiska SAP, CRM
          • Gotowość do odbywania okresowo podróży służbowych

          Zadania:

          • Wsparcie zespołu sprzedaży oraz klientów w aspektach dot. realizacji działań sprzedażowych
          • Wsparcie projektów rozwojowych (globalnie)
          • Utrzymywanie kontaktów z klientami
          • Raportowanie wyników pracy

              Oferujemy:

              • Zatrudnienie w firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania
              • Realizację ambitnych zadań umożliwiających wykorzystanie potencjału zawodowego
              • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
              • Niezbędne narzędzia pracy

              CV można składać, klikając „Aplikuj”

             • Inżynier ds. analitycznych
              Ciech R&D / Inowrocław

              Inżynier ds. analitycznych

              Firma: Ciech R&D / Inowrocław


              Wymagania:

              • Wykształcenie wyższe chemiczne lub techniczne
              • Doświadczenie  w pracy na stanowisku laboranta
              • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
              • Umiejętność obsługi specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych i oprogramowania komputerowego potrzebnego do wprowadzania i archiwizowania danych
              • Znajomość metod badawczych stosowanych w laboratoriach chemicznych
              • Znajomość zasad nadzoru wzorcowania sprzętu kontrolno- pomiarowego
              • Umiejętność analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, innowacyjność
              • Dobra organizacja czasu pracy
              • Umiejętność pracy w zespole

              Zadania:

              • Organizowanie i ustalanie programu przeglądów zarządzania laboratorium.
              • Nadzór nad opracowaniem i/lub opracowanie Księgi Jakości laboratorium, procedur ogólnych i technicznych oraz innej dokumentacji
              • Nadzór i /lub okresowe przeglądanie i nowelizacja obowiązujących dokumentów
              • Zarządzanie Księgą Jakości laboratorium oraz nadzór nad dokumentacją dotyczącą procedur badawczych i technicznych
              • Nadzór nad walidacją i szacowaniem niepewności pomiaru metod badawczych stosowanych w laboratorium CIECH R&D
              • Zatwierdzanie wyników badań wykonywanych laboratorium CIECH R&D
              • Autoryzacja wyników badań wykonywanych w laboratorium CIECH R&D
              • Zatwierdzanie programu wzorcowania, legalizacji i sprawdzania wyposażenia laboratorium, sterowania jakością badań w tym udziału w badaniach biegłości/porównaniach między-laboratoryjnych
              • Inicjowanie prac związanych z dostosowaniem metod badań, pomiarów i poboru prób do wymagań prawnych oraz klientów
              • Współpraca  z innymi jednostkami w zakresie jakości surowców, procesów produkcyjnych i produktów
              • Organizowanie pracy w laboratorium

                  Oferujemy:

                  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
                  • Realizację ambitnych zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych
                  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
                  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

                  CV można składać, klikając „Aplikuj”

                 • Technolog (sól)
                  Ciech R&D / Inowrocław

                  Technolog (sól)

                  Firma: Ciech R&D / Inowrocław


                  Wymagania:

                  • Wykształcenie wyższe chemiczne lub techniczne
                  • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
                  • Doświadczenie w obszarze technologii i inżynierii chemicznej oraz aparatury
                  • Umiejętność współpracy w zespole
                  • Umiejętność koncepcyjnego myślenia, wyciągania wniosków, innowacyjność
                  • Umiejętność zarządzania informacją

                  Zadania:

                  • Udział w opracowaniu strategicznych planów rozwoju i inwestycji wynikających z potrzeb produkcyjnych , handlowych , technicznych i organizacyjnych
                  • Podejmowanie działań w oparciu o najlepsze techniki dla instalacji produkcji soli i innych produktów mających na celu obniżenie kosztów
                  • Ocena poziomu technicznego, technologicznego instalacji , urządzeń i procesów produkcyjnych  na podstawie dostępnych informacji technicznych i technologicznych
                  • Inicjowanie i koordynacja procesów opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych i aparaturowych dla soli i innych produktów
                  • Opracowywanie rozwiązań dla procesów produkcyjnych  w zakresie: poprawy wskaźników produkcyjnych, jakości wyrobów, synergii rozwiązań aparaturowych
                  • Obserwacja oraz analiza działań konkurencji
                  • Współpraca w procesie tworzenia i wdrażania nowych wyrobów dla soli i innych produktów
                  • Współpraca z zewnętrznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi i innymi firmami w zakresie realizowanych zadań
                  • Udział w spotkaniach, prezentacjach, targach  w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych i przenoszenie tej wiedzy i doświadczeń na rzecz biznesu solnego i innych produktów
                  • Opracowanie i nadzorowanie realizacji umów i innych prac zlecanych wykonawcom zewnętrznym przez Ciech R&D – Biuro Soda  

                      Oferujemy:

                      • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
                      • Realizację ambitnych zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych
                      • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
                      • Pakiet prywatnej opieki medycznej

                      CV można składać, klikając „Aplikuj”

                     • Magazynier
                      CIECH Sarzyna S.A. / Nowa Sarzyna

                      Magazynier

                      Miejsce pracy: magazyn 002 surowców ciekłych oraz, w sytuacjach zastępstwa, magazyn 009 i waga samochodowa


                      Wymagania:

                      • obsługa komputera (środowisko Windows, Pakiet MS Office)
                      • umiejętność współpracy w zespole
                      • odpowiedzialne podejście do zadań
                      • praca w systemie dwuzmianowym
                      • mile widziane uprawnienia do rozładunku auto cystern

                      Zadania:

                      • rozładunek auto cystern i cystern kolejowych
                      • przepompowywanie surowców ciekłych na wydziały produkcyjne
                      • przyjmowanie odpadów na magazyn centralny
                      • ważenie auto cystern
                      • praca na wysokości powyżej 3 metrów

                      CV można składać, klikając „Aplikuj”

                     • Asystent biura Zarządu
                      CIECH Cargo / Inowrocław

                      Asystent biura Zarządu

                      Firma: CIECH Cargo / Inowrocław


                      Wymagania:

                      • doświadczenie na stanowisku asystenta biura Zarządu lub podobnym
                      • dobrej obsługi pakietu MS Office (głównie Word, Excel, PowerPoint)
                      • bardzo dobrej organizacji pracy i dokładności w realizacji zadań
                      • komunikatywności, odpowiedzialności i samodzielności w działaniu

                      Zadania:

                      • kompleksowa obsługa sekretariatu i biura Zarządu Spółki
                      • organizowanie spotkań Zarządu wewnątrz i na zewnątrz Spółki
                      • zapewnienie prawidłowego przepływu informacji oraz obiegu dokumentacji
                      • prowadzenie centralnego rejestru korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej
                      • obsługa urządzeń biurowych 
                      • prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Spółkę
                      • koordynowanie pracy kierowcy samochodu służbowego

                          Oferujemy:

                          • zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo
                          • stały harmonogram pracy
                          • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
                          • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia
                          • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny

                          CV można składać, klikając „Aplikuj”

                         • Specjalista ds. ochrony środowiska i administracji
                          CIECH Cargo / Inowrocław

                          Specjalista ds. ochrony środowiska i administracji

                          Firma: CIECH Cargo / Inowrocław


                          Wymagania:

                          • wykształcenie wyższe – kierunki związane z ochroną środowiska
                          • min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
                          • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska
                          • umiejętność organizowania procesów zakupowych (przetargi, zamówienia)
                          • znajomość pakietu MS Office

                          Zadania:

                          • nadzór i przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej w zakresie gospodarki odpadami i emisji zanieczyszczeń
                          • nadzór nad dokumentacją firmy w zakresie gospodarki odpadami i emisji zanieczyszczeń
                          • realizowanie i nadzór nad przeprowadzanymi remontami infrastruktury kolejowej oraz budowlanej
                          • nadzór nad aktualnością pozwoleń środowiskowych
                          • przygotowywanie analiz środowiskowych
                          • wystawianie kart przekazań odpadów
                          • udział w kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych związanych z ochroną środowiska

                              Oferujemy:

                              • praca na umowę stałą
                              • stały harmonogram pracy
                              • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
                              • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia
                              • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny

                              CV można składać, klikając „Aplikuj”

                             • Kierownik Działu Infrastruktury IT
                              CIECH S.A. / Warszawa

                              Kierownik Działu Infrastruktury IT

                              Firma: CIECH S.A. / Warszawa


                              Wymagania:

                              • Co najmniej 3 lata doświadczenia w zarządzaniu Działem Infrastruktury IT w międzynarodowych wielooddziałowych organizacjach
                              • Umiejętność zarządzania bardzo zróżnicowanym, międzynarodowym zespołem
                              • Doskonała znajomość kluczowych zagadnień informatycznych:
                              • Znajomość sieci komputerowych (LAN, WAN)
                              • Bezpieczeństwo i wysoka dostępność (Usługi w „chmurze”, Firewall, Systemy Backupu)
                              • Oprogramowanie: Microsoft
                              • Systemy bazodanowe i hurtownie danych
                              • Środowisko Domenowe (AD wraz ADFS)
                              • Pamięci masowe NetApp, EMC
                              • Telefonia IP
                              • Monitoring usług
                              • Wiedza z zakresu procedur postępowania w sytuacji ataków na systemy komputerowe (włamania, zagrożenia wirusowe)
                              • Praktyczna znajomość zagadnień ITIL
                              • Bardzo dobra znajomość rynku informatycznego (dostawcy sprzętu, oprogramowania, usług oraz rozwiązań teleinformatycznych)
                              • Język angielski na poziomie min. B2, mile widziany język niemiecki.

                              Zadania:

                              • Zarządzanie zespołem Infrastruktury IT
                              • Współtworzenie strategii rozwoju Spółki w obszarze infrastruktury IT oraz odpowiedzialność za jej wprowadzenie
                              • Zarządzanie infrastrukturą IT, planowanie i nadzorowanie optymalnego wykorzystania infrastruktury IT dla potrzeb Grupy
                              • Kontrola budżetu infrastruktury IT i projektów realizowanych w firmie
                              • Wyznaczanie standardów administrowania systemami i aplikacjami, bieżące reagowanie na potrzeby użytkowników, zagrożeń bezpieczeństwa itp.
                              • Zapewnienie ciągłości działania biznesu, bezpieczeństwa tele-informatycznego oraz ciągłości działania wraz z pomiarem realizacji celów KPI
                              • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami sprzętu i usług

                                  Oferujemy:

                                  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
                                  • Realizację innowacyjnych i zróżnicowanych projektów międzynarodowych
                                  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
                                  • Pakiet prywatnej opieki medycznej

                                  CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                 • Specjalista ds. Remontów i Inwestycji
                                  CIECH Pianki / Bydgoszcz

                                  Specjalista ds. Remontów i Inwestycji

                                  Firma: CIECH Pianki / Bydgoszcz


                                  Wymagania:

                                  • Wykształcenie minimum średnie (preferowane elektroautomatyka)
                                  • Doświadczenie w pracy związanej z elektroautomatyką, dobra znajomość zagadnień AKP
                                  • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2
                                  • Dobra znajomość pakietu MS Office
                                  • Mile widziana znajomość obsługi systemu SAP
                                  • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami 

                                  Zadania:

                                  • Opracowywanie planów inwestycyjnych, remontowych oraz planów zużycia czynników energetycznych
                                  • Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami
                                  • Nadzorowanie obszaru UCR
                                  • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką remontową
                                  • Realizacja procesów związanych z gospodarką energetyczną
                                  • Prowadzenie wybranych projektów inwestycyjnych (kierownik projektów)

                                      Oferujemy:

                                      • Możliwość rozwoju zawodowego
                                      • Umowę o pracę
                                      • Pakiet prywatnej opieki medycznej

                                      CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                     • Analityk 1
                                      CIECH R&D / Nowa Sarzyna

                                      Analityk 1

                                      Firma: CIECH R&D / Nowa Sarzyna


                                      Wymagania:

                                      • Wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne
                                      • Min. 2- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
                                      • Znajomość zasad funkcjonowania laboratorium w systemie GLP
                                      • Praktyczna znajomość technik analitycznych (zwłaszcza HPLC i GC)
                                      • Dobra znajomość programów pakietu MS Office
                                      • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
                                      • Dokładność i zaangażowanie
                                      • Dobra organizacja pracy

                                      Zadania:

                                      • Opracowywanie i walidacja metod analitycznych technikami HPLC i GC
                                      • Prowadzenie badań z wykorzystaniem standardowych metod analitycznych
                                      • Wykonywanie analiz środków ochrony roślin i substancji aktywnych z wymaganiami systemu DPL
                                      • Opracowywanie procedur badawczych i systemowych
                                      • Przygotowywanie sprawozdań z badań w języku polskim i angielskim
                                      • Aktywne uczestniczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

                                          Oferujemy:

                                          • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
                                          • Możliwość rozwoju zawodowego
                                          • Samodzielne stanowisko pracy
                                          • Miłą atmosferę i dobre warunki zatrudnienia
                                          • Umowę o pracę oraz pakiet prywatnej opieki medycznej

                                          CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                         • Analityk 2
                                          CIECH R&D / Nowa Sarzyna

                                          Analityk 2

                                          Firma: CIECH R&D / Nowa Sarzyna


                                          Wymagania:

                                          • Wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne
                                          • Doświadczenie w obsłudze różnego typu sprzętu pomiarowego
                                          • Min. 2- letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
                                          • Znajomość zasad funkcjonowania laboratorium w systemie GLP
                                          • Dobra znajomość programów pakietu MS Office
                                          • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
                                          • Dokładność i zaangażowanie
                                          • Dobra organizacja pracy

                                          Zadania:

                                          • Wykonywanie pomiarów parametrów fizykochemicznych i technicznych środków ochrony roślin i ich substancji aktywnych zgodnie z zalecaną metodyką
                                          • Przygotowywanie sprawozdań z badań w języku polskim i angielskim
                                          • Nadzór nad aparaturą pomiarową
                                          • Opracowywanie procedur badawczych i systemowych
                                          • Aktywne uczestniczenie we wdrażaniu i utrzymaniu systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

                                              Oferujemy:

                                              • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
                                              • Możliwość rozwoju zawodowego
                                              • Samodzielne stanowisko pracy
                                              • Miłą atmosferę i dobre warunki zatrudnienia
                                              • Umowę o pracę oraz pakiet prywatnej opieki medycznej

                                              CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                             • Kierownik Laboratorium
                                              CIECH R&D / Nowa Sarzyna

                                              Kierownik Laboratorium

                                              Firma: CIECH R&D / Nowa Sarzyna


                                              Wymagania:

                                              • Wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne
                                              • Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
                                              • Znajomość technik analitycznych (zwłaszcza GC. HPLC) oraz zasad walidacji metod analitycznych zgodnych z wymaganiami UE
                                              • Znajomość zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
                                              • Wiedza z zakresu właściwości formulacji ŚOR
                                              • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
                                              • Umiejętność kierowania zespołem
                                              • Komunikatywność i otwartość
                                              • Dokładność i zaangażowanie

                                              Zadania:

                                              • Organizacja i koordynacja pracy w Laboratorium
                                              • Nadzór merytoryczny nad badaniami analitycznymi i fizykochemicznymi środków ochrony  roślin i substancji aktywnych
                                              • Wdrożenie i egzekwowanie stosowania w Laboratorium zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
                                              • Nadzór nad dokumentacją badawczą i systemową

                                                  Oferujemy:

                                                  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
                                                  • Samodzielne stanowisko pracy
                                                  • Miłą atmosferę i dobre warunki zatrudnienia
                                                  • Umowę o pracę oraz pakiet prywatnej opieki medycznej

                                                  CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                 • Mechanik
                                                  CIECH PIANKI / Bydgoszcz

                                                  Mechanik

                                                  Firma: CIECH PIANKI / Bydgoszcz


                                                  Wymagania:

                                                  • Wykształcenie minimum zawodowe 
                                                  • Uprawnienia do spawania gazowego i elektrycznego 
                                                  • Uprawnienia do obsługi podnośników z napędem gazowym 
                                                  • Świadectwo kwalifikacyjne E – grupa 2

                                                  Zadania:

                                                  • Prace prewencyjne w zakresie utrzymania ciągłości ruchu instalacji, maszyn oraz infrastruktury (branża mechaniczna i hydrauliczna)
                                                  • Usuwanie awarii w w/w zakresie
                                                  • Remonty maszyn i urządzeń
                                                  • Prefabrykacja elementów instalacji 

                                                      Oferujemy:

                                                      • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
                                                      • Pakiet prywatnej opieki medycznej
                                                      • Pracę na pełny etat

                                                      CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                     • Koordynator transportu samochodowego
                                                      CIECH S.A. / Warszawa

                                                      Koordynator transportu samochodowego

                                                      Firma: CIECH S.A. / Warszawa


                                                      Wymagania:

                                                      • Wykształcenie wyższe (logistyka/transport)
                                                      • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu logistyką samochodową
                                                      • Znajomość narzędzi wspierających rozwiązania logistyczne w IT, SAP, VMI
                                                      • Umiejętności analityczne i tworzenia koncepcji
                                                      • Doświadczenie we współpracy produkcja – handel  - logistyka
                                                      • Znajomość rynku transportowego
                                                      • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego min. B2
                                                      • Gotowość do podróży służbowych
                                                      • Mile widziana znajomość logistyki w obszarze transportu kolejowego / morskiego
                                                      • Samodzielność w działaniu oraz nastawienie na osiąganie założonych celów biznesowych

                                                      Zadania:

                                                      • Zarządzanie zakupem i organizacją usług transportu
                                                      • Budowa rozwiązań w ramach korporacji – zarządzanie macierzowe
                                                      • Koordynacja działań związanych ze współpracą spółek Grupy CIECH z operatorami transportu drogowego
                                                      • Prowadzenie rozmów i negocjacji oraz koordynowanie podpisywania umów w ramach współpracy z dostawcami
                                                      • Raportowanie realizacji transportu drogowego, w zakresie ilościowym i kosztowym
                                                      • Współpraca oraz wsparcie merytoryczne w zakresie transportu drogowego dla innych pracowników i zespołów Grupy CIECH

                                                          Oferujemy:

                                                          • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na giełdzie w Polsce i Frankfurcie
                                                          • Realizację ambitnych zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych
                                                          • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
                                                          • Pakiet prywatnej opieki medycznej

                                                          CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                         • Koordynator transportu morskiego
                                                          CIECH S.A. / Warszawa

                                                          Koordynator transportu morskiego

                                                          Firma: CIECH S.A. / Warszawa


                                                          Wymagania:

                                                          • Wykształcenie wyższe (logistyka/transport)
                                                          • Znajomość rynku morskiego, przepisów i organizacji transportu morskiego, szczególnie w zakresie przewozów ładunków masowych i czarterowana statków
                                                          • Znajomość narzędzi wspierających rozwiązania logistyczne w IT
                                                          • Umiejętności analityczne i tworzenia koncepcji
                                                          • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego min. B2
                                                          • Gotowość do podróży służbowych
                                                          • Bardzo dobre umiejętności negocjacyjne
                                                          • Mile widziana znajomość logistyki w obszarze transportu kolejowego / samochodowego
                                                          • Samodzielność w działaniu oraz nastawienie na osiąganie założonych celów biznesowych

                                                          Zadania:

                                                          • Tworzenie polityki zakupu usług transportu morskiego
                                                          • Budowa rozwiązań w ramach korporacji – zarządzanie macierzowe
                                                          • Negocjowanie warunków umów przewozowych oraz koordynowanie podpisywania umów
                                                          • Koordynowanie operacyjnej współpracy z dostawcami
                                                          • Opiniowanie warunków handlowych
                                                          • Raportowanie realizacji transportu morskiego w zakresie ilościowym i kosztowym
                                                          • Wsparcie i doradztwo merytoryczne w zakresie spedycji i transportu morskiego dla innych pracowników i zespołów Grupy CIECH

                                                              Oferujemy:

                                                              • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na giełdzie w Polsce i Frankfurcie
                                                              • Realizację ambitnych zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych
                                                              • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
                                                              • Pakiet prywatnej opieki medycznej

                                                              CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                             • Przedstawiciel Techniczno - Handlowy
                                                              CIECH Vitrosilicon / woj. dolnośląskie, lubuskie

                                                              Przedstawiciel Techniczno - Handlowy

                                                              Firma: CIECH Vitrosilicon / woj. dolnośląskie, lubuskie


                                                              Wymagania:

                                                              • Wykształcenie wyższe  (preferowane chemiczne bądź techniczne)
                                                              • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2/C1
                                                              • Doświadczenie w pracy na stanowisku handlowym lub sprzedażowym, związanym z aktywnym pozyskiwaniem klienta (B2B)
                                                              • Umiejętność budowania i utrzymywania długofalowych relacji z klientami
                                                              • Umiejętność pracy w zespole
                                                              • Wysoka orientacja na realizację celów
                                                              • Samodzielność, zaangażowanie
                                                              • Dyspozycyjność i gotowość do częstych podróży służbowych
                                                              • Prawo jazdy kat. B
                                                              • Znajomość pakietu MS Office
                                                              • Zaangażowanie i nastawienie na sukces

                                                              Zadania:

                                                              • Aktywne zwiększanie udziału w rynku poprzez wzrost poziomu sprzedaży i pozyskiwanie nowych klientów.
                                                              • Kreacja popytu na produkty krzemianowe w oparciu o informacje z zakresu technologii nowych zastosowań.
                                                              • Doradztwo, wsparcie techniczne i dobór odpowiednich rozwiązań dla klientów.
                                                              • Sporządzanie analiz sprzedażowych, cenowych i produktowych.
                                                              • Budowanie i utrzymywanie bardzo dobrych relacji z klientami.
                                                              • Inicjowanie procesów w zakresie rozwoju produktów krzemianowych.
                                                              • Udział w targach i sympozjach branżowych.

                                                                  Oferujemy:

                                                                  • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
                                                                  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę z możliwością rozwoju kompetencji zawodowych
                                                                  • Prywatną opiekę medyczną
                                                                  • Niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód służbowy)

                                                                  CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                 • Główny Specjalista ds. BHP, Inspektor ochrony PPOŻ
                                                                  CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław

                                                                  Główny Specjalista ds. BHP, Inspektor ochrony PPOŻ

                                                                  Firma: CIECH Soda Polska S.A. / Inowrocław


                                                                  Wymagania:

                                                                  • Ukończone studia wyższe lub podyplomowe na kierunku związanym z BHP, PPOŻ
                                                                  • Ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej - wymagamy aktualnych uprawnień
                                                                  • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku (branża produkcyjna, budowlana)
                                                                  • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa i procedur z zakresu BHP i PPOŻ
                                                                  • Mile widziane doświadczenie w zakresie normy OHSAS 18001
                                                                  • Zdolność obsługi programów z pakietu MS Office
                                                                  • Samodzielność  i doskonała organizacja pracy własnej i innych
                                                                  • Inicjowanie nowych rozwiązań, usprawnień w podległym obszarze
                                                                  • Umiejętność skutecznego komunikowania się 

                                                                  Zadania:

                                                                  • Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz art. 4 Ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w tym również:
                                                                  • Nadzór, koordynacja oraz zapewnienie odpowiednich standardów w zakresie BHP i PPOŻ
                                                                  • Nadzorowanie wykonywania regulacji BHP i PPOŻ pod kątem obowiązujących przepisów prawnych
                                                                  • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi i administracji państwowej w obszarze BHP i PPOŻ
                                                                  • Stały rozwój standardów w podległym obszarze w odniesieniu do zakładu produkcyjnego
                                                                  • Zapewnienie standardów OHSAS 18001

                                                                      Oferujemy:

                                                                      • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW 
                                                                      • Realizację ambitnych zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych
                                                                      • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
                                                                      • Pakiet prywatnej opieki medycznej

                                                                      CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                     • Starszy specjalista ds. zakupów
                                                                      CIECH S.A. / Inowrocław

                                                                      Starszy specjalista ds. zakupów

                                                                      Firma: CIECH S.A. / Inowrocław


                                                                      Wymagania:

                                                                      • Wykształcenie wyższe
                                                                      • Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu procesów zakupowych 
                                                                      • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
                                                                      • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office
                                                                      • Umiejętność budowania współpracy z klientami wewnętrznymi oraz dostawcami
                                                                      • Dokładność oraz samodyscyplina
                                                                      • Systematyczność oraz terminowość
                                                                      • Umiejętności negocjacyjne

                                                                      Zadania:

                                                                      • Tworzenie zapytań ofertowych
                                                                      • Negocjowanie warunków współpracy z dostawcami
                                                                      • Przygotowywanie rekomendacji wyboru dostawcy
                                                                      • Koordynowanie procesu opiniowania umów 
                                                                      • Współpraca z obecnymi dostawcami oraz szukanie nowych dostawców na rynku krajowym i zagranicznym
                                                                      • Sporządzanie raportów i sprawozdań na potrzeby analiz Pionu Zakupów
                                                                      • Koordynacja zamówień na surowce i opakowania na potrzeby produkcyjne
                                                                      • Budowanie potencjału oszczędności zakupowych w wybranych kategoriach
                                                                      • Prowadzenie scentralizowanych projektów zakupowych dla Spółek z Grupy CIECH

                                                                          Oferujemy:

                                                                          • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
                                                                          • Realizację ambitnych zadań umożliwiających wykorzystanie potencjału zawodowego
                                                                          • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
                                                                          • Pakiet prywatnej opieki medycznej

                                                                          CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                         • Specjalista Utrzymania Ruchu
                                                                          CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo

                                                                          Specjalista Utrzymania Ruchu

                                                                          Firma: CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo


                                                                          Wymagania:

                                                                          • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: automatyka przemysłowa, elektronika, robotyka, mechatronika)
                                                                          • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży przemysłowej
                                                                          • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym- mile widziana
                                                                          • Umiejętność radzenia sobie z presją czasu i wielozadaniowością
                                                                          • Dobra organizacja pracy, terminowość, skrupulatność

                                                                          Zadania:

                                                                          • Zarządzanie utrzymaniem ruchu i remontów w ramach branży AKP w powierzonym obszarze- organizowanie oraz koordynowanie całokształtu prac w celu zapewnienia realizacji zadań planowych
                                                                          • Planowanie zadań i kosztów w obszarze utrzymania ruchu i remontów (łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi)
                                                                          • Podejmowanie bieżących działań naprawczych i korygujących wynikających z funkcjonowania systemu jakości, a także w przypadkach stwierdzonych niezgodności
                                                                          • Opracowywanie planów remontów instalacji technologicznych, urządzeń technicznych oraz innych obiektów dla instalacji będących w zakresie obowiązków w zgodności z obowiązującymi przepisami
                                                                          • Zapewnienie sprawności aparatów, urządzeń i instalacji oraz ich ciągłości produkcyjno- ruchowej z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacyjnego i bezpieczeństwa obsługi
                                                                          • Nadzorowanie realizacji zadań i ich rozliczania dla powierzonego obszaru
                                                                          • Stosowanie i ciągłe doskonalenie rozwiązań przyjętych w ramach wdrożonych i wdrażanych w firmie systemów zarządzania

                                                                           


                                                                          Oferujemy:

                                                                          • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
                                                                          • Pakiet prywatnej opieki medycznej
                                                                          • Realną możliwość rozwoju zawodowego

                                                                          CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                         • Elektromechanik taboru kolejowego
                                                                          CIECH Cargo / Inowrocław, Janikowo

                                                                          Elektromechanik taboru kolejowego

                                                                          Firma: CIECH Cargo / Inowrocław, Janikowo


                                                                          Wymagania:

                                                                          • wykształcenie  – mechaniczne/elektryczne lub mechatroniczne
                                                                          • znajomość budowy i zasad działania pojazdów kolejowych
                                                                          • doświadczenie i praktyka przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego
                                                                          • uprawnienia energetyczne
                                                                          • uprawnienia do obsługi, konserwacji układów hamulcowych
                                                                          • dyspozycyjność
                                                                          • samodzielność i inicjatywa
                                                                          • umiejętność pracy w zespole

                                                                          Zadania:

                                                                          • naprawa i utrzymanie lokomotyw elektrycznych
                                                                          • naprawa i utrzymanie lokomotyw spalinowych

                                                                              Oferujemy:

                                                                               • praca na umowę o pracę
                                                                               • stały harmonogram pracy
                                                                               • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
                                                                               • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia
                                                                               • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny

                                                                                 CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                                • Rewident taboru kolejowego
                                                                                 CIECH Cargo / Inowrocław, Janikowo

                                                                                 Rewident taboru kolejowego

                                                                                 Firma: CIECH Cargo / Inowrocław, Janikowo


                                                                                 Wymagania:

                                                                                 • uprawnienia rewidenta taboru
                                                                                 • dyspozycyjność
                                                                                 • umiejętność pracy w zespole
                                                                                 • odpowiedzialność
                                                                                 • otwartość na zmiany

                                                                                    Zadania:

                                                                                    • przeglądanie taboru kolejowego przybyłego z drogi,
                                                                                    • wykonywanie drobnych napraw wagonów bez wyłączania ich z ruchu,
                                                                                    • naprawy bieżącej w wagonowni lub na torach wydzielonych,
                                                                                    • sprawdzanie stanu technicznego pociągu przed jego wyjazdem i dopuszczanie pociągu do jazdy,
                                                                                    • wykonywanie próby hamulców zespolonych przed odjazdem pociągu,
                                                                                    • obserwowanie i nadzorowanie taboru kolejowego w czasie pracy przewozowej,
                                                                                    • posługiwanie się przepisami i instrukcjami związanymi z obsługą, naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego 

                                                                                       Oferujemy:

                                                                                        • praca na umowę o pracę
                                                                                        • stały harmonogram pracy
                                                                                        • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
                                                                                        • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia
                                                                                        • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny

                                                                                         CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                                        • Przedstawiciel Handlowy (Środki Ochrony Roślin)
                                                                                         CIECH Sarzyna S.A. / Nowa Sarzyna

                                                                                         Przedstawiciel Handlowy (Środki Ochrony Roślin)

                                                                                         Firma: CIECH Sarzyna S.A. / Nowa Sarzyna,
                                                                                         Miejsce świadczenia pracy: Podlasie oraz Warmia i Mazury


                                                                                         Wymagania:

                                                                                         • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku sprzedażowym związanym z aktywnym pozyskiwaniem klienta
                                                                                         • Umiejętność budowania i utrzymywania długofalowych relacji z klientami
                                                                                         • Wysoka orientacja na realizację celów
                                                                                         • Prawo jazdy kat. B i gotowość do pracy w terenie
                                                                                         • Wiedza produktowa nt. środków ochrony roślin będzie istotnym dodatkowym atutem

                                                                                         Zadania:

                                                                                         • Utrzymanie i rozbudowa bazy klientów na powierzonym rynku
                                                                                         • Realizacja planów sprzedażowych przy maksymalizacji marży w danym segmencie produktów
                                                                                         • Regularne wizyty w punktach sprzedaży i bezpośrednio u końcowych odbiorców
                                                                                         • Raportowanie aktywności za pomocą systemu zarządzania sprzedażą (CRM)

                                                                                          


                                                                                         Oferujemy:

                                                                                         • Zatrudnienie w firmie o mocnej pozycji na rynku i wysokich standardach działania
                                                                                         • Realizację ambitnych zadań umożliwiających wykorzystanie potencjału zawodowego
                                                                                         • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
                                                                                         • Niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód służbowy)

                                                                                         CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                                        • Operator instalacji odsiarczania spalin
                                                                                         CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo

                                                                                         Operator instalacji odsiarczania spalin

                                                                                         Firma: CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo


                                                                                         Wymagania:

                                                                                         • Wykształcenie min. zawodowe
                                                                                         • Znajomość obsługi komputera
                                                                                         • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
                                                                                         • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

                                                                                         Zadania:

                                                                                         • Praca w 2-osobowym zespole (operator sterujący i operator obchodowy)
                                                                                         • Obsługa urządzeń niewyposażonych w napędy zdalne ( m.in. pomp płucznych)
                                                                                         • Regulacja zaworów ręcznych

                                                                                          


                                                                                         Oferujemy:

                                                                                         • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
                                                                                         • Pakiet prywatnej opieki medycznej
                                                                                         • Pracę na pełen etat w systemie 3- zmianowym

                                                                                         CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                                        • Operator pomocniczych urządzeń przepływowych
                                                                                         CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo

                                                                                         Operator pomocniczych urządzeń przepływowych

                                                                                         Firma: CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo


                                                                                         Wymagania:

                                                                                         • Wykształcenie min. zawodowe
                                                                                         • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
                                                                                         • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

                                                                                         Zadania:

                                                                                         • Uruchamianie i zatrzymywanie maszyn produkcyjnych
                                                                                         • Eksploatacja urządzeń pomocniczych oddziału Elektrociepłowni

                                                                                          


                                                                                         Oferujemy:

                                                                                         • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
                                                                                         • Pakiet prywatnej opieki medycznej
                                                                                         • Pracę na pełen etat w trybie zmianowym

                                                                                         CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                                        • Młodszy Inżynier Wsparcia IT
                                                                                         CIECH S.A. / Warszawa

                                                                                         Młodszy Inżynier Wsparcia IT

                                                                                         Firma: CIECH S.A. / Warszawa


                                                                                         Wymagania:

                                                                                         • Wiedza i doświadczenie w pracy i administracji środowiskiem Microsoft Windows 8, 8.1, 10
                                                                                         • Doświadczenie w zdalnym i lokalnym wsparciu użytkowników
                                                                                         • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
                                                                                         • Wiedza i umiejętności w zakresie użytkowania i wspierania sieci IP i technologii telefonii IP
                                                                                         • Podstawy znajomości środowiska Windows Server i Office 365
                                                                                         • Komunikatywna znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość języka niemieckiego)
                                                                                         • Mile widziana znajomość zagadnień ITIL

                                                                                         Zadania:

                                                                                         • Pierwsza linia wsparcia dla użytkowników usług informatycznych Grupy CIECH
                                                                                         • Rejestracja zgłoszeń, diagnozy wstępne i wsparcie zdalne użytkowników systemów informatycznych w zakresie:
                                                                                          •    Stacji roboczych Windows 8 i środowiska Office 365
                                                                                          •    Telefonii komórkowej i telefonii IP
                                                                                          •    Systemów wydruku, systemów sterowania
                                                                                          •    Aplikacji biznesowych
                                                                                         • Wykonywanie procedur wykonawczych dla zleceń standardowych (np. nadawanie dostępów do aplikacji, plików, reset haseł itp.)


                                                                                         Oferujemy:

                                                                                         • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW w Polsce i Frankfurcie
                                                                                         • Pracę w dynamicznym środowisku z możliwością realnego rozwoju kompetencji i posiadanej wiedzy
                                                                                         • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
                                                                                         • Pakiet prywatnej opieki medycznej
                                                                                         • Dogodną lokalizację w ścisłym centrum Warszawy

                                                                                         CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                                        • Analityk BI w Zespole Controllingu
                                                                                         CIECH S.A. / Warszawa

                                                                                         Analityk BI w Zespole Controllingu

                                                                                         Firma: CIECH S.A. / Warszawa


                                                                                         Wymagania:

                                                                                         • Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: informatyka, telekomunikacja, ekonomia)
                                                                                         • Min. 2 letniego doświadczenia w pracy w prowadzeniu analiz (systemowych, biznesowych)
                                                                                         • Bardzo dobre rozumienie tematyki BI oraz hurtowni danych (w tym procesów ETL)
                                                                                         • Znajomość rozwiązań Oracle w obszarze Hurtowni Danych i BI (OBIEE, ODI)
                                                                                         • Znajomość zagadnień bazodanowych i podstaw programowania w PL/SQL
                                                                                         • Znajomość MS Excel i VBA  - warunek konieczny
                                                                                         • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
                                                                                         • Samodzielność, zdolności analityczne, otwartość, kreatywność, zaangażowanie

                                                                                         Zadania:

                                                                                         • Udział w projektach wdrożeniowych i utrzymaniowych dedykowanych systemów informatycznych klasy BI oraz ERP w obszarze controllingu
                                                                                         • Projektowanie i testowanie kostek analitycznych oraz tworzenie raportów
                                                                                         • Ścisła współpraca z jednostkami analitycznymi i biznesowymi w celu rozwoju hurtowni danych oraz systemów raportowania w ramach platformy BI
                                                                                         • Wsparcie działań w obszarze integracji danych
                                                                                         • Przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników systemów

                                                                                          


                                                                                         Oferujemy:

                                                                                         • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
                                                                                         • Możliwość rozwoju oraz udziału w ciekawych projektach
                                                                                         • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
                                                                                         • Prywatną opiekę medyczną

                                                                                         CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                                        • Konsultant modelowania procesów
                                                                                         CIECH S.A. / Warszawa

                                                                                         Konsultant modelowania procesów

                                                                                         Firma: CIECH S.A / Warszawa


                                                                                         Wymagania:

                                                                                         • Wykształcenie wyższe (inżynieria produkcji, matematyka)
                                                                                         • Doświadczenia w zakresie modelowania procesów
                                                                                         • Znajomość metodyki modelowania procesów BPMN
                                                                                         • Znajomość narzędzi informatycznych wykorzystywanych w modelowaniu procesów
                                                                                         • Znajomość jednego lub więcej zakresów działalności przedsiębiorstw: produkcja, inwestycje, remonty i utrzymani ruchu, logistyka i transport
                                                                                         • Mile widziane doświadczenie z zakresu reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw
                                                                                         • Mile widziany udział we wdrożeniach systemów klasy ERP
                                                                                         • Aktywny udział w tworzeniu lub wdrażaniu rozwiązań informatycznych
                                                                                         • Umiejętność pracy w zespole
                                                                                         • Zdolność analitycznego myślenia
                                                                                         • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
                                                                                         • Dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B
                                                                                         • Dobra znajomość języka angielskiego 

                                                                                         Zadania:

                                                                                         • Modelowanie i mapowanie procesów biznesowych i przemysłowych
                                                                                         • Prowadzenie analiz danych mających na celu optymalizację procesów
                                                                                         • Udział w opracowywaniu i weryfikacji raportów z analiz, mapowania i modelowania procesów biznesowych
                                                                                         • Tworzenie dokumentacji na etapie analizy biznesowej i systemowej
                                                                                         • Udział we wdrożeniu narzędzi informatycznych oraz testach aplikacyjnych
                                                                                         • Udział w prowadzeniu szkoleń z zakresu nowych procesów biznesowych

                                                                                          


                                                                                         Oferujemy:

                                                                                         • Nawiązanie współpracy na około rok czasu z opcją przedłużenia
                                                                                         • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
                                                                                         • Możliwość rozwoju zawodowego

                                                                                         CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                                        • Koordynator ds. Bezpieczeństwa
                                                                                         CIECH S.A. / Warszawa

                                                                                         Koordynator ds. Bezpieczeństwa

                                                                                         Firma: CIECH S.A. / Warszawa


                                                                                         Wymagania:

                                                                                         • Doświadczenie we współpracy z firmami ochrony mienia, w tym w analizie i rozliczaniu jakości świadczonych usług
                                                                                         • Doświadczenie we wdrażaniu i integracji systemów zabezpieczeń technicznych oraz wdrażania rozwiązań organizacyjnych
                                                                                         • Umiejętność planowania systemów zabezpieczeń z uwzględnieniem wykorzystania biznesowego
                                                                                         • Doświadczenie w integracji systemów rozproszonych bezpieczeństwa technicznego
                                                                                         • Znajomość obecnych technologii w obszarze bezpieczeństwa i umiejętność ich wykorzystywania
                                                                                         • Kwalifikacje pracownika zabezpieczenia technicznego
                                                                                         • Czynne prawo jazdy

                                                                                         Zadania:

                                                                                         • Zarządzanie procesem budowy i integracji systemu zabezpieczeń jednostek Grupy Ciech S.A.
                                                                                         • Wdrażanie uzasadnionych biznesowo zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
                                                                                         • Zarządzanie utrzymaniem systemu zabezpieczeń
                                                                                         • Optymalizacja systemu ochrony obiektów Grupy Ciech z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych
                                                                                         • Tworzenie i wdrażanie projektów wykorzystywania systemów bezpieczeństwa Grupy do wsparcia procesów biznesowych i nadzorczych
                                                                                         • Wdrożenie procesu efektywnego rozliczania jakości świadczonych usług przez firmy ochrony

                                                                                             Oferujemy:

                                                                                             • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
                                                                                             • Realizację ambitnych zadań umożliwiających rozwój umiejętności zawodowych
                                                                                             • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę wraz z niezbędnymi narzędziami pracy
                                                                                             • Pakiet prywatnej opieki medycznej 

                                                                                                CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                                               • Maszynista Pojazdów Trakcyjnych
                                                                                                CIECH Cargo / Inowrocław

                                                                                                Maszynista Pojazdów Trakcyjnych

                                                                                                Firma: CIECH Cargo


                                                                                                Wymagania:

                                                                                                • uprawnienia do wykonywania zawodu
                                                                                                • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na w/w stanowisku
                                                                                                • znajomość budowy i obsługi lokomotyw
                                                                                                • znajomość przepisów kolejowych
                                                                                                • umiejętność prowadzenia prac manewrowych
                                                                                                • dyspozycyjność (praca w systemie równoważnym zmianowym w ruchu ciągłym)
                                                                                                • umiejętność dobrej koncentracji, odpowiedzialność i zdecydowanie
                                                                                                • dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu

                                                                                                      Zadania:

                                                                                                      • prowadzenie pojazdów trakcyjnych
                                                                                                      • świadczenie usług manewrowych na terenie wewnętrznej bocznicy kolejowej
                                                                                                      • świadczenie usług kolejowych w ramach przewozów licencjonowanych po liniach PKP PL

                                                                                                       Oferujemy:

                                                                                                       • praca na umowę stałą
                                                                                                       • stały harmonogram pracy
                                                                                                       • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
                                                                                                       • możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia
                                                                                                       • pakiet medyczny dla pracownika i jego rodziny

                                                                                                          CV można składać, klikając „Aplikuj”

                                                                                                         Nie znalazłeś oferty, która koresponduje z profilem Twoich doświadczeń?
                                                                                                         Prześlij nam swoje dokumenty aplikacyjne klikając na: Aplikacja Spontaniczna


                                                                                                         do góry