WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Program staży

Oferty staży

 • Stanowisko
  Firma/lokalizacja
 • Stażysta/ka w Biurze Logistyki
  CIECH S.A. / Inowrocław, Janikowo

  Stażysta/ka w Biurze Logistyki

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Inowrocław, Janikowo

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Bieżące działania w zakresie spedycji drogowej
  • Obsługa logistyki wewnętrznej w zakładach produkcyjnych, a szczególności w zakresie pracy bocznicy kolejowej
  • Wybór i bieżące współpraca z przewoźnikami drogowymi
  • Rozliczanie min. kosztów transportu, operacji na bocznicy kolejowej, ilości i ubytków transportowych

  Kogo szukamy:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: logistyka, ekonomia, statystyka lub zarządzanie - mile widziani także studenci ostatnich lat studiów
  • Znajomość Pakietu Microsoft Office a w szczególności MS Excel
  • Otwartość na naukę
  • Odpowiedzialność i skrupulatność
  • Dobra organizacja pracy

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy
  • Możliwość rozwoju oraz uczenia się od najlepszych specjalistów
  • Poznanie praktycznej strony zagadnień logistyki

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Stażysta/ka w Zespole Księgowości
  CIECH S.A. / Inowrocław

  Stażysta/ka w Zespole Księgowości

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Inowrocław

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Archiwizacja dokumentacji księgowej
  • Dekretacja i księgowania zdarzeń gospodarczych
  • Wystawianie wewnętrznych dokumentów księgowych
  • Wykonywanie wskazanych zadań w zakresie ewidencji podatkowej, jak uzgadnianie rejestrów podatkowych czy przygotowywanie danych do sprawozdań
  • Zadania z zakresu analizy kont i sald
  • Przygotowanie danych księgowych na zlecenie innych komórek organizacyjnych
  • Udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych

  Kogo szukamy:

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość - mile widziani także studenci ostatnich lat studiów
  • Znajomość Pakietu Microsoft Office
  • Umiejętności analityczne
  • Odpowiedzialność i skrupulatność
  • Dobra organizacja pracy

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy z możliwością dalszej współpracy
  • Możliwość rozwoju oraz uczenia się od najlepszych specjalistów
  • Poznanie praktycznej strony zagadnień związanych z systemem rachunkowości w przedsiębiorstwie produkcyjnym; księgowaniami oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych a także ewidencji i sprawozdawczości podatkowej

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Stażysta w Biurze Księgowości (Zespół Rozrachunków)
  CIECH S.A. / Warszawa

  Stażysta w Biurze Księgowości (Zespół Rozrachunków)

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Warszawa

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Wprowadzanie i księgowanie wyciągów bankowych
  • Rozliczanie wpływów, kompensaty
  • Sporządzanie monitów i not odsetkowych
  • Okresowe uzgadnianie sald z kontrahentami
  • Udział w projektach wdrożeniowych i utrzymaniowych systemów informatycznych klasy ERP w obszarze księgowości

  Kogo szukamy:

  • Wykształcenia min. średniego w zakresie rachunkowości
  • Znajomość zagadnień księgowych / mile widziane doświadczenie w pracy w Dziale Księgowości
  • Znajomość MS Excel
  • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację
  • Samodzielność, zdolności analityczne, otwartość, kreatywność, zaangażowanie

  Oferujemy:

  • Po ukończeniu stażu możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
  • Możliwość rozwoju oraz udziału w ciekawych projektach

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Stażysta w Biurze Księgowości (Zespół Księgowości Ogólnej)
  CIECH S.A. / Warszawa

  Stażysta w Biurze Księgowości (Zespół Księgowości Ogólnej)

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Warszawa

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Sprawdzanie poprawności dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym
  • Rozliczanie i księgowanie kosztów podróży służbowych oraz zaliczek pracowniczych
  • Księgowanie faktur dotyczących zakupów magazynowych
  • Księgowanie faktur dotyczących usług logistycznych
  • Udział w projektach wdrożeniowych i utrzymaniowych systemów informatycznych klasy ERP w obszarze księgowości

  Kogo szukamy:

  • Wykształcenia min. średniego w zakresie rachunkowości
  • Znajomość zagadnień księgowych / mile widziane doświadczenie w pracy w Dziale Księgowości
  • Znajomość MS Excel
  • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację
  • Samodzielność, zdolności analityczne, otwartość, kreatywność, zaangażowanie

  Oferujemy:

  • Po ukończeniu stażu możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku
  • Możliwość rozwoju oraz udziału w ciekawych projektach

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Dziale HR
  CIECH S.A. / Warszawa

  Staż w Dziale HR

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Warszawa

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Wsparcie w realizacji projektów rekrutacyjnych, inicjatyw w obszarze budowania wizerunku pracodawcy
  • Wsparcie administracyjno-biurowe
  • Współpraca z Biurami Karier
  • Wsparcie operacyjne realizowanych projektów w obszarze rozwoju
  • Współpraca z firmami szkoleniowymi w zakresie organizacji szkoleń

  Kogo szukamy:

  • Wykształcenie wyższe, ostatni rok studiów lub studia zaoczne
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
  • Doświadczenie w obszarze administracyjno-organizacyjnym
  • Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, działaniach z obszaru Employer Branding, organizacji szkoleń
  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
  • Dobra organizacja pracy własnej
  • Inicjatywa, energia i entuzjazm w działaniu
  • Dyspozycyjność w wymiarze 40 h/tyg.

  Oferujemy:

  • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w firmie posiadającej stabilną pozycję na rynku
  • Możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku
  • Realizację zadań umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych
  • Zatrudnienie w ramach umowy stażowej na okres 3 miesięcy
  • Po okresie stażu możliwość zatrudnienia w ramach umowy o pracę

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Stażysta/ka w Dziale Utrzymania Ruchu
  CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo

  Stażysta/ka w Dziale Utrzymania Ruchu

  Firma / lokalizacja: CIECH Soda Polska S.A. / Janikowo

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Pomoc w tworzeniu narzędzi usprawniających działanie Utrzymania Ruchu
  • Analiza systemów sterowania, awaryjności i  kontroli kluczowych maszyn na wybranych instalacjach
  • Pomoc we wdrażaniu wskaźników niezawodności pracy wybranych urządzeń
  • Inwentaryzacja parku maszynowego i rozbudowa dedykowanej bazy danych
  • Administracja biurowa
  • Wsparcie w realizacji bieżących zadań służby utrzymania ruchu
  • Współpraca z innymi działami firmy

  Kogo szukamy:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: automatyka przemysłowa, elektronika, robotyka, mechatronika, mechanika, budowa maszyn)- mile widziani także studenci ostatnich lat studiów
  • Podstawowa wiedza inżynierska pozyskana w trakcie studiów na wyżej wymienionych kierunkach
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego –mile widziana
  • Terminowa realizacja zadań oraz dobra organizacja pracy własnej
  • Łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, sumienność oraz szybkie przyswajanie nowych informacji
  • Umiejętność pracy w grupie

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy
  • Możliwość rozwoju oraz uczenia się od najlepszych specjalistów z dziedziny UR

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Biurze Zakupów
  CIECH S.A. / Inowrocław

  Staż w Biurze Zakupów

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Inowrocław

  Umiejętności, które możesz rozwinąć:

  • Poznanie specyfiki pracy w dziale zakupów
  • Możliwość rozwoju kluczowych kompetencji do pracy
  • Zapoznanie się z procesem zakupowym
  • Zdobycie wiedzy i doświadczenia w praktyce

  Zadania, które możesz wykonywać:

  • Analizowanie i weryfikacja zapotrzebowań materiałowych pod kątem optymalizacji zakupu, zgodności z obowiązującymi normami, wymogami BHP, unifikacji itp.
  • Wsparcie w negocjowaniu z dostawcami najkorzystniejszych warunków zakupu oraz przestrzeganie i realizowanie zapisów wynikających z umów agencyjnych.
  • Przeprowadzanie akcji ofertowych na platformie internetowej
  • Monitorowanie realizacji zamówień i przekazywanie informacji o ich stanie osobom zamawiającym.
  • Wsparcie w sporządzaniu dokumentacji zakupowej
  • Współuczestniczenie w sporządzaniu list kwalifikowanych dostawców.
  • Dokonywanie zakupów zgodnie z obowiązującymi systemami jakościowymi.

  Kogo szukamy:

  • Student/ ka 4-5 roku studiów o profilu technicznym/ ekonomicznym
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • Dobra znajomość programów pakietu MS Office
  • Skrupulatność i systematyczność
  • Kreatywność, samodzielność, inicjatywa, umiejętności analityczne

  Oferujemy:

  • Płatny staż na okres 3 miesięcy w terminie czerwiec – sierpień 2017
  • Staż w Spółce posiadającej stabilną pozycję na rynku, notowanej na GPW
  • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów

  CV można składać, klikając „Aplikuj”

 • Staż w Biurze Zakupów
  CIECH S.A. / Nowa Sarzyna

  Staż w Biurze Zakupów

  Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Nowa Sarzyna

  Umiejętności, które możesz rozwinąć:

  • Poznanie specyfiki pracy w dziale zakupów
  • Możliwość rozwoju kluczowych kompetencji do pracy
  • Zapoznanie się z procesem zakupowym
  • Prace z platformą zakupową, systemem Oracle, Axapta
  • Zdobycie wiedzy i doświadczenia w praktyce

     Zadania, które możesz wykonywać:

     • Zakup opakowań na potrzeby produkcji i działania operacyjne związane z zakupem opakowań – pilnowanie terminów dostaw, wywoływanie dostaw
     • Poszukiwanie nowych dostawców opakowań, etykiet, nakrętek, kartonów w związku z nowymi planami Spółki CIECH Sarzyna
     • Zakupy surowców do produkcji
     • Pomoc we wdrożeniu nowego systemu SAP

     Kogo szukamy:

     • Student/ ka ostatniego roku studiów o profilu chemicznym/ ekonomicznym
     • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
     • Dobra znajomość programów pakietu MS Office
     • Skrupulatność i systematyczność
     • Kreatywność, samodzielność, inicjatywa, umiejętności analityczne

     Oferujemy:

     • Płatny staż na okres 3 miesięcy
     • Staż w Spółce posiadającej stabilną pozycję na rynku, notowanej na GPW
     • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów

     CV można składać, klikając „Aplikuj”

    • Zespół Kadrowo-Płacowy
     CIECH S.A. / Inowrocław

     Zespół Kadrowo-Płacowy

     Firma / lokalizacja: : CIECH S.A. / Inowrocław

     Oferujemy:

     • 3 miesięczny płatny staż w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, notowanej na GPW
     • Poznanie specyfiki pracy w obszarze HR
     • Możliwość rozwoju kluczowych kompetencji
     • Zdobycie wiedzy i doświadczenia w praktyce

     Zadania, które możesz wykonywać:

      Wsparcie zespołu w rekrutacji i obsłudze kadrowej:

      • Selekcja CV kandydatów
      • Umawianie spotkań
      • Przygotowywanie dokumentów kadrowych
      • Tworzenie raportów oraz zestawień na potrzeby wewnętrzne firmy

      Kogo szukamy:

      • Student/ka lub absolwent, preferowane kierunki: zzl, psychologia, socjologia, prawo pracy
      • Dobra znajomość programów pakietu MS Office
      • Dobra organizacja własnej pracy, umiejętność ustalania priorytetów zadań
      • Łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista
      • Zaangażowanie i inicjatywa w działaniu
      • Zainteresowanie obszarem HR

      CV można składać, klikając „Aplikuj”

     • Staż w Biurze Informatyki
      CIECH S.A. / Warszawa

      Staż w Biurze Informatyki

      Firma / lokalizacja: CIECH S.A. / Warszawa

      Umiejętności, które możesz rozwinąć:

      • Współpraca pomiędzy Działami
      • Współpraca oraz negocjacje z dostawcami
      • Podstawowa wiedza techniczna dotycząca sprzętu IT

         Zadania, które możesz wykonywać:

         • Administracja biurowa i administracja procesów zakupowych w Dziale IT
         • Składanie zamówień na sprzęt/usługi IT
         • Monitorowanie realizacji zamówień przekazywanych do Działu Zakupów
         • Weryfikacja dostaw usług i sprzętu IT

         Kogo szukamy:

         • Student IV roku studiów o profilu Administracja/Zarządzanie/IT
         • Dokładność w realizacji zadań
         • Terminowość
         • Łatwość nawiązywania kontaktów
         • Angielski na poziomie B2

         Oferujemy:

         • Płatny staż na okres 3 miesięcy
         • Staż w Spółce posiadającej stabilną pozycję na rynku, notowanej na GPW
         • Możliwość rozwoju i uczenia się od najlepszych specjalistów

         CV można składać, klikając „Aplikuj”

        Uczestnicy, informacje, zasady

        Uczestnicy

        • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
        • Studenci
        • Absolwenci uczelni wyższych

        Informacje

        • Staże są odpłatne
        • Realizowane są w ciągu całego roku w zależności od bieżących potrzeb biznesowych
        • Trwają od 1 do 3 miesięcy

        Zasady

        • Opiekę nad Stażystą sprawuje doświadczony pracownik, który dokonuje również oceny pracy Stażysty
        • Pozytywna opinia może zaowocować perspektywą zatrudnienia

        Zobacz opinie uczestników

        Programu Stażowego „Przyszłość poparta doświadczeniem” 2015

        do góry