WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Krzemiany sodu (szkliwo sodowe i szkło wodne sodowe)

Krzemiany sodu wytwarzane są w postaci stałej (szkliwa sodowego) oraz płynnej (szkła wodnego sodowego wytwarzanego zazwyczaj poprzez rozpuszczenie szkliwa sodowego w wodzie).

Grupa CIECH poprzez spółki CIECH Vitrosilicon S.A. oraz CIECH Soda Romania S.A. wytwarza i sprzedaje zarówno szkliwo sodowe, jak i szkło wodne sodowe.

Krzemiany sodu są używane do produkcji krzemionki strącanej (ok. 40% zużycia w Europie; stosowanej głównie w przemyśle opon i kosmetycznym), detergentów (ok. 20%), papieru, zeolitów oraz w innych przemysłach. W krajach rozwijających się dominują zastosowania związane z produkcją detergentów a całkowite zużycie tych krzemianów jest proporcjonalne do liczby mieszkańców.

Krzemiany sodu są używane do produkcji krzemionki strącanej (ok. 40% zużycia w Europie; stosowanej głównie w przemyśle opon i kosmetycznym), detergentów (ok. 20%), papieru, zeolitów oraz w innych przemysłach. W krajach rozwijających się dominują zastosowania związane z produkcją detergentów a całkowite zużycie tych krzemianów jest proporcjonalne do liczby mieszkańców.

Liderami europejskiego rynku krzemianu sodu są koncerny PQ i BASF oraz polskie podmioty Grupa CIECH i  ZCh Rudniki. Udział Grupy CIECH w całkowitych mocach produkcyjnych Europy oceniamy na ok. 4%, po inwestycji zwiększającej moce produkcyjne udział Grupy CIECH w 2017 r. wzrośnie do poziomu ok. 9%.szklanych

Ogólny popyt na krzemiany sodu w Europie oceniany jest na 1300 tys. ton/rok (w przeliczeniu na szkliwo sodowe) i rozwija się ze średnioroczną dynamiką rzędu 1%-2%. Dosyć niskie tempo wzrostu wynika z dojrzałości europejskiego rynku. Segmentem o stosunkowo wysokiej dynamice rozwoju (średniorocznie 3%-4%) jest produkcja krzemionki strącanej stosowanej do wytwarzania nowoczesnych opon.

W Polsce obroty krzemianami sodu realizowane były dotychczas głównie w formie płynnej - szkła wodnego sodowego. Grupa CIECH ocenia swój udział w krajowym rynku w 2015 roku na 40%. Od 2016 roku w związku z realizacją umowy na dostawy krzemianów do fabryki krzemionki strącanej firmy Solvay we Włocławku udział ten znacząco wzrośnie.

do góry