WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Miękkie pianki poliuretanowe (PUR)

Miękkie pianki poliuretanowe stosuje się głównie w produkcji mebli i materaców do spania, które odpowiadają za zużycie około ¾ tego tworzywa.

 Kolejne ok. 20% tych pianek znajduje zastosowanie w przemyśle samochodowym do produkcji siedzeń oraz wykończenia wnętrz. W związku z tym popyt na pianki jest bardzo wrażliwy na cykle gospodarcze.

Ze względu na właściwości fizyczne (niski ciężar właściwy) pianki PUR sprzedawane są jedynie na lokalnych rynkach. Baza produkcyjna rozwija się więc blisko potencjalnych odbiorców. Grupa CIECH działa przede wszystkim na rynku polskim (gdzie import ma jeszcze niewielkie znaczenie). Jakkolwiek rozwija też sprzedaże eksportowe. 

Klientami Grupy są producenci mebli oraz przetwórcy pianek. W skali globalnej produkcja pianek poliuretanowych jest bardzo rozdrobniona (ponad tysiąc wytwórców o łącznych mocach ponad 5 mln ton/rok).

Grupa CIECH poprzez spółkę CIECH Pianki posiada około 15%-17 % udział w krajowym rynku produktu. CIECH Pianki jest uznanym i jednym z największych producentów elastycznych pianek poliuretanowych w kraju.

Europejskie zapotrzebowanie na pianki poliuretanowe (stosowane w przemyśle meblowym) szacowane jest na ok. 1,3 mln ton/rok. Polski rynek sięga 160 tys. ton/rok. Popyt na pianki jest uzależniony od sytuacji w branżach, będących największymi konsumentami produktu, a więc: meblowej oraz motoryzacyjnej. W przypadku krajowego przemysłu meblarskiego bardzo dobra koniunktura jest notowana od 2013 roku a rok ubiegły był kolejnym, w którym branża ta uzyskała wysoki wzrost produkcji w stosunku do średniej dynamiki dla całego polskiego przemysłu. Wyniki ekonomiczne i finansowa kondycja przemysłu meblowego (ukierunkowanego głównie na eksport) są zależne znacznie od koniunktury na zagranicznych rynkach oraz kursu polskiej waluty. Utrzymaniu dobrej pozycji krajowej branży meblowej na zagranicznych rynkach sprzyja także jej duża konkurencyjność cenowa.

Na najbliższe lata prognozowany jest dalszy wzrost europejskiego rynku miękkich pianek poliuretanowych ze średniorocznymi dynamikami na poziomie 2% w Europie Zachodniej i ok. 5% w Europie Środkowo-Wschodniej. Ta ostatnia dynamika dotyczy szczególnie Polski, w której zużycie jest związane w dużej mierze z krajowym przemysłem meblarskim i jego wysoką pozycją na międzynarodowych rynkach (czwarty światowy eksporter mebli).

do góry