WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Żywice epoksydowe i poliestrowe nasycone

W Europie żywice epoksydowe stosowane są głównie - ponad 50% - do produkcji farb proszkowych i lakierów (chemoodpornych, izolacyjnych, elektroizolacyjnych).

 Kolejne kilkanaście procent żywic stosuje się w budownictwie (masy posadzkowe, kity, szpachlówki, spoiwa powłok ochronnych, wykładziny ścienne). Ponad 10% żywic epoksydowych zużywa się do produkcji kompozytów; około 10% - do wytwarzania izolatorów elektrycznych. Tylko w Europie Środkowej udział segmentu pokryć (farb itp.) jest wyjątkowo wysoki i sięga 2/3.

Grupa CIECH poprzez spółkę CIECH Sarzyna jest jedynym producentem żywic epoksydowych w Polsce.

Zdolności produkcyjne Grupy określa się na 30 tys. ton/rok a jej udział w krajowym rynku szacowanym na ok. 15 tys. ton/rok wynosi ok. 40%. Najpoważniejszymi konkurentami w Polsce są dostawcy z Niemiec, Czech i Włoch.

Wielkość globalnego rynku żywic epoksydowych (płynnych i stałych) w 2015 roku szacuje się na poziomie 3,1 mln ton/rok. Popyt w Europie (razem z WNP) oceniany jest na ok. 410 tys. ton/rok, co wskazuje na ok. 4% średnioroczną dynamikę rozwoju rynku na naszym kontynencie w ciągu ostatnich 5 lat. Pomimo rosnącego popytu wykorzystanie mocy wytwórczych w Europie jest jednak bardzo niskie (na poziomie 50%). Wynika to ze znacznego wzrostu zdolności wytwórczych w poprzednich latach i stagnacji w zużyciu żywic na przełomie pierwszej i drugiej dekady tego stulecia (kryzys z lat 2008/2009).

Z podobną dynamiką będzie się rozwijał największy rynek – Azja; nieco wolniej Ameryka Płn. Najmniejszych dynamik, rzędu 2%-3%, należy spodziewać się w Europie Zachodniej. Ponad przeciętne prognozy wzrostu zakłada się dla jeszcze relatywnie małego rynku Europy Środkowowschodniej (ze średnioroczną dynamiką min. 5%).

Europa i Ameryka Północna będą nadal eksporterami netto żywic epoksydowych (głównymi rynkami zbytu w handlu międzynarodowym będą Chiny i Indie). W kolejnych latach podstawowymi czynnikami wzrostu zużycia żywic epoksydowych będą kleje i kompozyty dla lotnictwa i elektrowni wiatrowych (w Ameryce Płn. i Europie) oraz elektronika i farby proszkowe (w regionie Dalekiego Wschodu i Azji Południowo Wschodniej).

Grupa CIECH poprzez spółkę CIECH Sarzyna jest jedynym producentem żywic epoksydowych w Polsce. Zdolności produkcyjne Grupy określa się na 30 tys. ton/rok a jej udział w krajowym rynku szacowanym na ok. 15 tys. ton/rok wynosi ok. 40%. Najpoważniejszymi konkurentami w Polsce są dostawcy z Niemiec, Czech i Włoch.

 

Wielkość globalnego rynku żywic epoksydowych (płynnych i stałych) w 2015 roku szacuje się na poziomie 3,1 mln ton/rok. Popyt w Europie (razem z WNP) oceniany jest na ok. 410 tys. ton/rok, co wskazuje na ok. 4% średnioroczną dynamikę rozwoju rynku na naszym kontynencie w ciągu ostatnich 5 lat. Pomimo rosnącego popytu wykorzystanie mocy wytwórczych w Europie jest jednak bardzo niskie (na poziomie 50%). Wynika to ze znacznego wzrostu zdolności wytwórczych w poprzednich latach i stagnacji w zużyciu żywic na przełomie pierwszej i drugiej dekady tego stulecia (kryzys z lat 2008/2009).

W segmencie farb proszkowych istotnym substytutem żywic epoksydowych są żywice poliestrowe nasycone. Grupa CIECH jest producentem także tych żywic poprzez spółkę CIECH Sarzyna z mocami wytwórczymi na poziomie 12 tys. ton/rok (i 8 pozycją wśród europejskich producentów). Żywice poliestrowe nasycone zużywane są głównie do produkcji bezrozpuszczalnikowych farb proszkowych a ich rynek w Europie rozwija się w średniorocznym tempie rzędu 2%-3%.

do góry