WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Żywice poliestrowe nienasycone

W Europie zdecydowana większość nienasyconych żywic poliestrowych jest stosowana w przemyśle budowlanym i transportowym.

Zapotrzebowanie tych dwóch sektorów stanowi ponad 60% rynku.

Największymi producentami żywic poliestrowych nienasyconych w Polsce są Lerg SA i CIECH Sarzyna SA (zdolności wytwórcze odpowiednio 42 tys. ton/rok i 28 tys. ton/rok.). W zakresie tych żywic znaczna część sprzedaży jest kierowana na rynek krajowy (o wielkości ok. 60 tys. ton/rok), na którym Grupa CIECH posiada mocną pozycję z ok. 20% udziałem.

CIECH Sarzyna sprzedaje żywice również do klientów w innych krajach Europy (Niemcy, Francja, Włochy, W. Brytania oraz Rosja).

Ze względu na duże uzależnienie zużycia tych żywic od koniunktury w branży budowlanej i transportowej na kolejne lata przewiduje się umiarkowane tempo wzrostu rynku w Europie Zachodniej (rzędu 2%). W regionie Europy Środkowo-Wschodniej dodatnia dynamika popytu powinna być znacznie większa (nawet rzędu 3%-4%). Najszybciej popyt na żywice poliestrowe nienasycone będzie rósł w Azji i Afryce (średniorocznie o ok. 5%).

W najbliższej przyszłości na rynku europejskim nadal dominujące znaczenie (dla zbytu żywic) będzie miało budownictwo (rurociągi, zbiorniki, elementy konstrukcyjne, sztuczny marmur itd.). Istotny też będzie segment motoryzacyjny (zastępowanie części metalowych elementami wykonanymi z użyciem żywic). Jakkolwiek te dwa kierunki zużycia będą charakteryzowały się dosyć wolnymi dynamikami. Wyjątkowo szybki wzrost popytu spodziewany jest natomiast w jeszcze mało znaczącym dla żywic poliestrowych segmencie elektrowni wiatrowych. Zależne to będzie w dużej mierze od wsparcia rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez rządy europejskich krajów.

do góry