WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Soda oczyszczona

Soda oczyszczona znajduje zastosowanie przede wszystkim do produkcji pasz (jako regulator kwasowości), żywności (m.in. jako składnik proszków do pieczenia i napojów musujących), farmaceutyków, detergentów i kosmetyków oraz do oczyszczania gazów spalinowych

W przemyśle chemicznym stosowana jest do produkcji barwników i środków wybuchowych oraz jako podstawowy składnik gaśnic przeciwpożarowych. Rynek sody oczyszczonej dzieli się na segment sody niskiej, wysokiej i bardzo wysokiej jakości. Segment wysokiej jakości obejmuje przemysł spożywczy i farmaceutyczny. Bardzo wysoka jakość wymagana jest w zastosowaniach medycznych – np. w hemodializie.

Udziały Grupy CIECH w rynku sody oczyszczonej oscylują na poziomie około 13% w Europie i 3% globalnie. CIECH Soda Polska jest jedynym producentem sody oczyszczonej w kraju z udziałem rynkowym na poziomie ok. 45%.

Rynkiem działania dla Grupy CIECH w zakresie sody oczyszczonej jest rynek krajowy oraz rynki zagraniczne, w których dominują kraje Europy Zachodniej. Polski i europejski rynek sody oczyszczonej, podobnie jak sody kalcynowanej, to rynki dojrzałe, nie ulegające gwałtownym zmianom o rocznych stopach wzrostu rzędu kilku procent rocznie. Wśród sektorów, do których kierowana jest soda oczyszczona najbardziej wrażliwym na dekoniunkturę zazwyczaj jest sektor paszowy. 

W Polsce sektor ten jest jednak bardziej odporny na wahania koniunktury niż ma to miejsce na większości rynków Europy. Spadki w Polsce są dużo słabsze niż w pozostałej części Europy. W przyszłości można spodziewać się wzrostu sprzedaży w segmencie sody technicznej za sprawą zwiększonego zapotrzebowania sektora odsiarczania gazów. Europejscy producenci sody kontynuują działania w kierunku intensyfikacji produkcji sody oczyszczonej, która odbywa się kosztem sody kalcynowanej.

Będzie on miał jednak różny przebieg w zależności od segmentu rynku oraz regionu Europy. Segment paszowy, spożywczy i detergentowy powinien odnotować wzrost w tempie bliskim dynamice PKB, natomiast segmenty hemodializy i odsiarczania gazów - na poziomie dużo wyższym.

Dla całego świata prognozowana dynamika rozwoju rynku sody oczyszczonej powinna przekroczyć 4% średniorocznie.

do góry