WCAG A A A

Ciech

Szukaj

KONTAKT - INWESTORZY

Joanna Siedlaczek

Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Inwestorskich

Tel. (+48 22) 639 12 15 Tel. kom. 669 600 567

Uprzejmie informujemy, że zawiadomienia składane zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późniejszymi zmianami) proszę wysyłać na adres siedziby Spółki oraz na adres:

gpw@ciechgroup.com


do góry