WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu 26.952.052 26.952.052
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 6.428.681 6.428.681
Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 5.000.000 5.000.000
Pozostali 14.319.176 14.319.176
O Kulczyk Investments:
do góry