Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Aktualności

CIECH Narodowym Czempionem!

CIECH znalazł się wśród 10 Narodowych Czempionów, czyli spółek o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki, wyłonionych w prestiżowym rankingu centrum analiz polityczno-gospodarczych POLITYKA INSIGHT. W swojej ocenie CIECH, eksperci docenili przede wszystkim silną pozycję Spółki w swojej branży oraz intensywną ekspansję zagraniczną.

Jak informuje POLITYKA INSIGHT, cechą wspólną czempionów narodowych jest przede wszystkim ich duże znaczenie dla gospodarki, rozumiane jako wysoki wkład w potencjał gospodarczo-polityczny kraju i znacząca rola, jaką pełnią w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Czempioni narodowi są wizytówką kraju za granicą, cechuje ich także wysoka aktywność na arenie międzynarodowej, silna pozycja w branży i wysoka skłonność do finansowania badań nad innowacjami.

W związku z tym, oprócz wielkości przedsiębiorstw, eksperci oceniali także ich wydajność, rolę w branży, obecność na rynku międzynarodowym czy inwestycje w rozwój i innowacyjność. W przygotowanym przez POLITYKĘ INSIGHT rankingu, CIECH zajął bardzo wysokie, 4. miejsce.

POLITYKA INSIGHT jest wiodącym centrum analiz polityczno-gospodarczych w Polsce i wydawcą codziennego serwisu, skierowanego do decydentów w polityce, biznesie i dyplomacji.

Kontakt:
Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH
miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

Do góry