Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Aktualności

CIECH rozwija transport sody przy użyciu niskoemisyjnej floty samochodów ciężarowych

Grupa CIECH, w ramach współpracy z przewoźnikiem LPG Polonia, rozpoczęła na szeroką skalę transport sody kalcynowanej i oczyszczonej z wykorzystaniem samochodów napędzanych ciekłym gazem ziemnym (LNG), charakteryzujących się mniejszymi emisjami - zarówno dwutlenku węgla, tlenków azotu oraz siarki, jak i cząstek stałych PM 10. W tym celu na terenie zakładów w Inowrocławiu działa stacja tankowania LNG. Niskoemisyjny transport to jedna z inicjatyw realizowanych w ramach strategii zrównoważonego rozwoju Grupy CIECH, stworzonej zgodnie ze standardami ESG (dotyczącymi troski o środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny).


Wybudowana przez firmę LPG Polonia i dopuszczona do użytkowania przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu stacja LNG, zlokalizowana na terenie zakładów sodowych CIECH w Inowrocławiu, to jeden z niewielu tego typu obiektów w Polsce. Przeznaczony jest on do użytku wyłącznie przez flotę obsługującą tę fabrykę i umożliwi tankowanie pojazdów płynnym gazem ziemnym w trybie ciągłym. Przepustowość stacji wynosi ok. 70 tankowań dziennie. Samochody ciężarowe transportujące sodę kalcynowaną i oczyszczoną z Inowrocławia do klientów Grupy w Polsce, wykonują rocznie blisko 10 tysięcy kursów. Wykorzystanie do tego ekologicznej floty i przejście na skroplony gaz ziemny przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 w łańcuchu dostaw, tzw. emisji pośrednich (Scope 3), o ok. 60 proc. Umowa z LPG Polonia gwarantuje Grupie CIECH niższe koszty transportu ciężarówkami zasilanymi gazem LNG niż w przypadku analogicznych transportów realizowanych samochodami z silnikami na olej napędowy.

 

- Wykorzystanie floty samochodów ciężarowych zasilanych skroplonym gazem ziemnym to jeden z wielu elementów naszej strategii ESG, w ramach której nieustannie wdrażamy kolejne inicjatywy wpisujące się w ideę zrównoważonego rozwoju. Dzięki uruchomieniu stacji LNG na terenie zakładu w Inowrocławiu, rocznie do klientów Grupy CIECH w Polsce – głównie koncernów z branży FMCG i producentów szkła – trafi kilkaset tysięcy ton sody transportowanej nowoczesnymi ciężarówkami napędzanymi niskoemisyjnym gazem. Oprócz zmniejszenia śladu węglowego, dzięki długoterminowej współpracy z LPG Polonia w optymalnym modelu biznesowym, wypracujemy także znaczące oszczędności w obszarze związanym z logistyką i transportem – mówi Adam Czarnul, Członek Zarządu CIECH Soda Polska i szef biznesu sodowego w Grupie CIECH.

 

Wykorzystanie niskoemisyjnej floty samochodowej napędzanej LNG jest jedną z inicjatyw wchodzących w skład drugiego zobowiązania CIECH – „Rośniemy bez zwiększania zużycia energii” – z ogłoszonej w maju 2021 roku strategii ESG Grupy. Składa się na nią osiem zobowiązań dotyczących ochrony środowiska, kwestii społecznych i standardów korporacyjnych.

 

CIECH wykorzystuje do transportu sody zarówno transportdrogowy, jak i kolejowy, a w przypadku eksportu – także morski. Rocznie ze wszystkich zakładów sodowych Grupy przewożonych jest ciężarówkami ok. 700 tysięcy ton sody kalcynowanej i oczyszczonej, która trafia do zakładów produkcji m.in. szkła i detergentów, w tym także tych należących do światowych koncernów przemysłowych.

 

Obecnie w Polsce znajduje się tylko 9 stacji LNG, z których może korzystać kilkaset pojazdów napędzanych tym paliwem. Tymczasem emisje z transportu stanowią około 25 proc. łącznych emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, a ich wartość zamiast maleć, w ostatnich latach rośnie. Z tego powodu Komisja Europejska przedstawia całej Wspólnocie ambitny cel w zakresie mobilności - redukcję emisji z całego transportu o 90 proc. do 2050 roku. Jego realizacja wymaga jednak strategicznych zmian w tym obszarze.

 

- Pojazdy ciężarowe zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG stanowią kolejny krok w rozwoju firmy LPG Polonia, zakładający stosowanie pojazdów ekologicznych, przeznaczonych dla wymagających klientów, którzy mają świadomość zarówno ochrony środowiska, jak i redukcji kosztów związanych z usługami logistycznymi. Dzięki współpracy z Grupą CIECH uruchamiamy właśnie taki rodzaj transportu, wpisując się jednocześnie we wspomnianą strategię ESG. Tym samym rozpoczęliśmy proces dostosowania się do nowych wytycznych Unii Europejskiej w zakresie ograniczania emisji. Wybudowana na terenie zakładu w Inowrocławiu stacja tankowania LNG daje dalsze możliwości zwiększania niskoemisyjnego transportu w ramach dostaw towarów naszego strategicznego kontrahenta do jego klientówmówi Piotr Walasek, Prezes firmy LPG Polonia.

 

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECHwysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Do góry