Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Aktualności

GPW, PwC i NN Investment Partners nagrodziły CIECH za najlepszą strategię ESG w Polsce!

CIECH zdobył pierwszą nagrodę („diamentową”) w konkursie „Liderzy ESG”, w kategorii „Strategia”, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, firmę doradczą PwC oraz NN Investment Partners TFI. Strategia ESG Grupy, ogłoszona w maju tego roku, zawiera osiem zobowiązań CIECH w zakresie polityki klimatycznej, relacji społecznych i ładu korporacyjnego. Dostępna jest na stronie www.esgciech.com.

 

„Lider ESG” to tytuł przyznawany firmom oraz instytucjom, które mają i realizują wyróżniającą się strategię ESG, oferują innowacyjne produkty i usługi, pozytywnie oddziałujące na środowisko, a także prowadzą skuteczne kampanie informacyjne oraz promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju. Nagroda przyznawana jest w trzech głównych kategoriach: „Strategia”, „Innowacja” oraz „Program edukacyjny”. W tej pierwszej, ocenie Kapituły podlegały strategie ESG przyjęte w organizacjach w 2020 i 2021 roku.

 

CIECH został wyróżniony za m.in. wymierne i ambitne cele (z wysokim prawdopodobieństwem ich realizacji dzięki celom krótkoterminowym), obszerny i szczegółowy program nakładów inwestycyjnych, skoncentrowany na dekarbonizacji, a także daleko idącą integrację praktyk ESG w procesach inwestycyjnych i zakupowych.

 

- ESG stanowi ważny element działalności CIECH. Nasza aktywność w tym obszarze jest wyrazem zarówno globalnego charakteru naszej Grupy, głębokich i trwałych relacji z klientami oraz inwestorami, dla których kwestie zrównoważonego rozwoju już od lat stanowią kluczowe kryterium w prowadzeniu biznesu, jak i poczucia odpowiedzialności za otaczający nas świat, szczególnie w obliczu wielu wyzwań klimatycznych i społecznych. Cieszę się, że nasze ambitne i kompleksowe podejście do tych zagadnień, zyskało uznanie Kapituły. Gratuluję wszystkim nagrodzonym, a szczególne słowa uznania kieruje do zespołu CIECH, który przygotował i realizuje nasze zobowiązania zawarte w nagrodzonej strategiimówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

Kapituła konkursu, po ocenie około 100 projektów, nagrodziła w sumie dziewięć firm, w trzech kategoriach. W jej skład weszli zarówno przedstawiciele organizatorów konkursu, jak i cenieni eksperci ze świata nauki, biznesu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie https://www.pwc.pl/pl/liderzy-esg.html.

 

Niektóre ze zobowiązań, jakie podjęła Grupa CIECH w swojej ambitnej strategii ESG, to m.in. neutralność klimatyczna do 2040 roku, zmniejszenie ilości potrzebnej energii w procesach produkcji, ochrona zasobów naturalnych, wdrażanie idei gospodarki obiegu zamkniętego w codziennej działalności biznesowej, rozwój pracowników oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy. Cele strategii – mierzalne i umożliwiające monitorowanie postępów – są zgodne z kryteriami ESG stosowanymi w ocenie spółek giełdowych przez globalnych inwestorów. Wpisują się także w założenia „Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

 

Wszystkie informacje o strategii ESG Grupy CIECH można znaleźć na stronie www.esgciech.com.

 

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Do góry