Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Aktualności

Nowe źródło energii dla zakładu w Inowrocławiu: Grupa CIECH i EEW ustaliły warunki współpracy w fazie przygotowania inwestycji

Spółki CIECH S.A. i CIECH Soda Polska podpisały z firmą EEW Energy from Waste GmBH umowę określającą warunki współpracy w fazie przygotowania inwestycji dotyczącej budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów („ITPO”) w Inowrocławiu. Energia z niej pozyskana ma częściowo zastąpić tę produkowaną obecnie z kotłów węglowych, obniżając tym samym zużycie węgla przez zakład produkcyjny w Inowrocławiu o ok. jedną trzecią. Faza przygotowawcza to pierwszy z trzech etapów realizacji całego projektu. Kolejne dwa – budowa, a potem operacjonalizacja nowej instalacji – zostaną określone w przyszłości odrębnymi umowami.

 

Faza przygotowania inwestycji, która ma potrwać maksymalnie do grudnia 2024 roku, zakłada m.in. pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń, kontraktację robót, a także pozyskanie przez firmę EEW finansowania na budowę instalacji. Strony umowy zobowiązały się do tego, że w trakcie jej trwania nie będą realizować na terenie Polski innych projektów tego typu. Porozumienie zakłada możliwość wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron.

 

W ramach fazy przygotowawczej powstaje też „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, który zostanie zaopiniowany przez instytucje przewidziane w przepisach prawa, a także stanie się przedmiotem konsultacji społecznych. Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi standardami, a więc w oparciu o najlepsze dostępne technologie ochrony środowiska i najbardziej restrykcyjne regulacje (pod rygorem odpowiedzialności karnej i wysokich kar finansowych).

 

Energia pozyskana z planowanej instalacji, które przewidywane uruchomienie powinno nastąpić do końca 2026 roku (pod warunkiem uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń najpóźniej w 2024 roku), ma częściowo zastąpić tę produkowaną obecnie z kotłów węglowych, obniżając tym samym zużycie węgla przez zakład produkcyjny w Inowrocławiu o ok. jedną trzecią. Nie tylko zwiększy to poziom konkurencyjności spółki CIECH Soda Polska poprzez obniżenie kosztu produkcji ciepła i wielkości emisji CO2, ale także wesprze realizację celów strategii ESG Grupy CIECH, prezentującej jej zobowiązania na rzecz m.in. klimatu i środowiska. Wśród nich znajdują się obniżenie emisji dwutlenku węgla oraz zaprzestanie produkcji energii pochodzącej ze spalania węgla do roku 2033.

 

Inwestycja zostanie sfinansowana przez EEW, a CIECH Soda Polska stanie się nabywcą energii wytworzonej w ITPO Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w niemieckiej fabryce sody należącej do Grupy CIECH, gdzie ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów trafia do zakładu produkcyjnego CIECH Soda Deutschland. Niemiecka fabryka pozyskuje w ten sposób ok. 30 proc. energii niezbędnej do produkcji.

 

EEW jest europejskim liderem w projektowaniu, budowie i eksploatacji instalacji, w których odpady przetwarza się na energię. Pierwsze instalacje tej firmy powstały ponad 50 lat temu, a EEW z powodzeniem eksploatuje 17 podobnych zakładów na terenie Niemiec i państw sąsiadujących.

 

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.


Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.


Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.


CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.


Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Do góry