Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Aktualności

Grupa CIECH publikuje zaktualizowany szacunek wyników za 2021 rok: zysk netto wzrósł o 128 proc.

W związku z niezależną od CIECH S.A. zmianą terminu publikacji raportu finansowego za rok 2021, spółka opublikowała zaktualizowany szacunek skonsolidowanych wyników za poprzedni rok. W porównaniu do 2020 roku przychody wzrosły o 16 proc., do 3 460 mln zł, znormalizowany wynik EBITDA o 24 proc., do 727 mln zł, a zysk netto o 128 proc., do 292 mln zł. Ostateczne wyniki Grupy CIECH za rok 2021 zostaną opublikowane 29 marca (pierwotny termin to 24 marca). Opóźnienie publikacji raportu wynika z przyczyn leżących wyłącznie po stronie biegłego rewidenta i, zgodnie z informacją przekazaną do spółki CIECH S.A., zmiana terminu publikacji nie zmieni danych zawartych w sprawozdaniu finansowym.

 

Wstępne, zaktualizowane wyniki za 2021 rok uwzględniają zawiązanie rezerwy celowej na utworzenie i wypłatę premii zdefiniowanej w programie motywacyjnym dla kadry menadżerskiej Grupy, w szacunkowej wysokości ok. 51,4 mln zł. Rezerwa została zawiązana ze względu na spełnienie założonych w programie motywacyjnym warunków dotyczących wzrostu wartości spółki. Wypłata premii nastąpi w latach 2022-2024. Bez uwzględnienia tej rezerwy znormalizowany wynik EBITDA wyniósłby 778 mln zł (czyli byłby o 33 proc. wyższy niż w 2020 roku).

 

Skonsolidowane przepływy pieniężne wzrosły w 2021 roku o 67 proc. w ujęciu rocznym, do 1 279 mln zł, potwierdzając wysoką efektywność działalności operacyjnej biznesów Grupy.

 

Natomiast skonsolidowany dług netto na koniec 2021 roku (wyliczany zgodnie z metodologią przyjętą w umowach kredytowych) wyniósł 1 178 mln zł, czyli o 23 proc. mniej niż na koniec grudnia poprzedniego roku. Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 1,63 (wobec 2,45 przed rokiem).

 

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

mailto:miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl.

Do góry