Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Aktualności

Grupa CIECH z drugim najlepszym kwartalnym wynikiem w swojej historii, trzycyfrowy wzrost EBITDA w biznesie Agro

Grupa CIECH wypracowała w pierwszym kwartale 2022 roku 229 mln zł znormalizowanego wyniku EBITDA, co oznacza wzrost o 3 proc. w ujęciu rocznym. Jednocześnie jest to drugi najlepszy wynik w historii Grupy – jedynie w czwartym kwartale 2017 roku CIECH osiągnął lepsze wyniki na poziomie skonsolidowanym. W otoczeniu szybkiego wzrostu cen surowców Grupa utrzymała stabilny poziom marży w segmencie sodowym, a znakomitą passę kontynuuje biznes AGRO, którego wynik EBITDA wzrósł w ujęciu rocznym o 145 proc. W obliczu spodziewanego spowolnienia gospodarczego CIECH dysponuje stabilnym i relatywnie odpornym na wahania koniunktury portfelem biznesów.

 

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 1 243 mln zł, co oznacza wzrost o 44 proc. rdr., świadczący o wpływie rosnących cen surowców na wycenę produktów Grupy.
  • EBITDA (z)1  wyniosła 229 mln zł wobec 222 mln zł rok wcześniej. Wynik pierwszego kwartału 2021 roku był zaburzony zdarzeniem jednorazowym – sprzedażą certyfikatów CO2 o wartości 49 mln zł. Wyłączając jego konsekwencje, wzrost wyniku EBITDA wyniósł ok. 33 proc.
  • Po pierwszym kwartale wykonanie całorocznej prognozy kształtuje się na poziomie 29-31 proc. w przypadku wyniku EBITDA (prognoza wskazuje osiągnięcie 740-780 mln zł w 2022 roku), a w przypadku przychodów: 28-29 proc. (prognoza to 4 300-4 500 mln zł w całym 2022 roku).
  • Zgodnie z zapowiedziami, nakłady inwestycyjne, po zakończeniu największego programu inwestycyjnego Grupy, obniżają się (w pierwszym kwartale wyniosły 127 mln zł, czyli o 58 mln zł mniej niż rok wcześniej).
  • Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostaje na bezpiecznym poziomie i wynosi 1,67 (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych sprzed wejścia MSSF 16). Co istotne, Grupa jest zabezpieczona przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych dzięki przeprowadzonej w 2021 roku operacji refinansowania długu i zamianie zmiennych stóp procentowych na stałe w umowach kredytowych.

- Konsekwentnie realizujemy zamierzone działania we wszystkich biznesach. Mimo wzrostu cen surowców potrzebnych do produkcji sody, soli czy krzemianów, dzięki wysiłkowi zespołów sprzedaży zachowujemy stabilną marżę. W biznesie AGRO spodziewamy się dalszego utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu wyników w 2022 roku oraz dalszej ekspansji geograficznej i produktowej. Po stronie procesów biznesowych korzystamy z owoców ciężkiej pracy ostatnich lat i nawet w obliczu dużej niepewności gospodarczej z umiarkowanym optymizmem patrzymy na kolejne kwartały i realizację naszej prognozy całorocznej – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

Na rynku sody kalcynowanej i oczyszczonej wzrost cen surowców został odzwierciedlony w rosnących cenach produktów. Przychody w tych dwóch segmentach rynku wzrosły odpowiednio o 50 i 20 proc. Na rynku utrzymuje się wysoki popyt, na który tocząca się wojna nie miała znaczącego wpływu.

 

W przypadku soli przychody także wzrosły o ponad 20 proc., na co wpływ miała wyższa sprzedaż soli i tabletek solnych na rynkach Europy Zachodniej.

 

Bardzo dobre wyniki Grupy w pierwszym kwartale to w dużej mierze efekt wzrostu biznesu AGRO – jego przychody wzrosły o 45 proc., a wynik EBITDA aż o 145 proc. Sprzedaż CIECH Sarzyna na rynku polskim rośnie szybciej niż rynek środków ochrony roślin, napędza ją m.in. popyt na najnowszy produkt - HALVETIC®, którego wartość sprzedaży w pierwszym kwartale była wyższa niż w całym 2021 roku. Najnowsza flagowa marka CIECH została dopuszczona do sprzedaży w Czechach, Grecji, Litwie, Łotwie i Rumunii.

 

W biznesie Pianki doszło do niewielkiego spowolnienia na rynku meblarskim, co miało wpływ na wyniki spółki CIECH Pianki. Marża tego biznesu pozostaje jednak wciąż wyższa niż przed pandemią.

 

W biznesie Krzemiany wzrost przychodów wynika zarówno z rosnących cen surowców i energii, jak i uruchomienia nowego pieca pod koniec 2021 roku.

 

Biznes opakowaniowy został dotknięty wysokimi cenami gazu, a w obecnym stanie rynku lampionów możliwości wzrostu cen tych produktów były ograniczone. Aktualnie trwają prace mające na celu wejście w nowe nisze na rynku opakowań szklanych.

 

Wpływ wojny w Ukrainie

Od 24 lutego CIECH nie prowadzi sprzedaży na rynki Rosji i Białorusi, natomiast do Ukrainy trafiają m.in. tabletki solne zmiękczające wodę. Wojna w Ukrainie nie wpływa w istotny sposób na prowadzenie działalności biznesowej Grupy, choć oczywiście CIECH będzie pod wpływem możliwego osłabienia aktywności gospodarczej w Europie i na świecie.

 

Kontakt:

Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH 

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

Zapraszamy do obserwowania głównych mediów społecznościowych Grupy CIECH:

CIECH to międzynarodowa, grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

 

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

 

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

 

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

 

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronie www.ciechgroup.com.

___________________________

 1EBITDA (z) – wynik EBITDA znormalizowany, oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych.

Do góry