WCAG A A A

Ciech

Szukaj

O grupie CIECH

Misja i wizja

Misja

CIECH – lider polskiego rynku chemicznego, odpowiedzialny partner zarówno globalnych, innowacyjnych przedsiębiorstw, jak i firm lokalnych.

Wizja

„Chcemy być firmą, która wyznacza standardy w zakresie nowoczesnego zarządzania, innowacji, wysokiej jakości produktów oraz współpracy z klientami i partnerami biznesowymi. Budujemy grupę o trwałej i silnej pozycji międzynarodowej. Organizację, którą wyróżnia rzetelność, konkurencyjność oraz szacunek dla środowiska naturalnego. Wartość CIECH budujemy z naszymi pracownikami oraz akcjonariuszami i wspólnie dzielimy się sukcesami."

Maciej Tybura, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Spółki Grupy CIECH

Systemy zarządzania

Grupa CIECH – symbol jakości

Z myślą o doskonaleniu operacyjnym oraz sprostaniu coraz wyższym oczekiwaniom kontrahentów krajowych i zagranicznych, Spółki Grupy CIECH wdrożyły i utrzymują zintegrowane systemy zarządzania, których zgodność z obowiązującymi standardami poddawana jest weryfikacji zewnętrznych jednostek certyfikujących. Wysoką wartość wprowadzonych rozwiązań potwierdzają otrzymane certyfikaty ISO i GMP.

CIECH S.A. wdrożyła i utrzymuje zintegrowany system zarządzania, obejmujący zarządzanie jakością, zarządzanie bezpieczeństwem obrotu materiałami paszowymi i substancjami czynnymi dla farmacji oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Zakres działania systemów zarządzania

Handel na rynku krajowym i zagranicznym w zakresie chemikaliów, surowców chemicznych i produktów pokrewnych, w tym materiałów paszowych i substancji czynnych dla rynku farmaceutycznego.

Certyfikaty CIECH S.A.

Certyfikaty Grupy CIECH

do góry