Ciech

Szukaj
WCAG A A A

O grupie CIECH

Nowoczesna i efektywna Grupa Chemiczna. Przyszłość wiąże się z nami.

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie. Od 2021 roku CIECH konsekwentnie realizuje swoją Strategia ESG, która zawiera osiem zobowiązań w zakresie polityki klimatycznej, relacji społecznych i ładu korporacyjnego.

Również w 2021 uruchomiono nową warzelnię soli CIECH w niemieckim Stassfurcie. Wartość inwestycji to 140 mln euro, co czyni ją największą inwestycją w historii Grupy i umacnia CIECH na liście największych polskich prywatnych inwestorów poza granicami kraju.

Grupa z powodzeniem zrealizowała kluczowe cele Strategii na lata 2019-2021, w tym największy program inwestycyjny w jej historii obejmujący m.in. wspomnianą warzelnię soli, linię do produkcji sody oczyszczonej do zastosowań medycznych oraz nowoczesny piec do produkcji krzemianów.

Strategia CIECH na lata 2022-2024 to kontynuacja budowy nowoczesnej i konkurencyjnej grupy chemicznej o globalnym zasięgu. 

 

Wizja

Spółki Grupy CIECH

Systemy zarządzania

Grupa CIECH – symbol jakości

Z myślą o doskonaleniu operacyjnym oraz sprostaniu coraz wyższym oczekiwaniom kontrahentów krajowych i zagranicznych, Spółki Grupy CIECH wdrożyły i utrzymują zintegrowane systemy zarządzania, których zgodność z obowiązującymi standardami poddawana jest weryfikacji zewnętrznych jednostek certyfikujących. Wysoką wartość wprowadzonych rozwiązań potwierdzają otrzymane certyfikaty ISO i GMP.

CIECH S.A. wdrożyła i utrzymuje zintegrowany system zarządzania, obejmujący zarządzanie jakością, zarządzanie bezpieczeństwem obrotu materiałami paszowymi i substancjami czynnymi dla farmacji oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Zakres działania systemów zarządzania

Handel na rynku krajowym i zagranicznym w zakresie chemikaliów, surowców chemicznych i produktów pokrewnych, w tym materiałów paszowych i substancji czynnych dla rynku farmaceutycznego.

Inspektor Ochrony Danych


Agnieszka Szalińska

IOD@ciechgroup.com   

tel +48 512 456 026


INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Zintegrowana Polityka Grupy CIECH

Certyfikaty CIECH S.A.

Certyfikaty Grupy CIECH

Administrator danych CIECH S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail IOD@ciechgroup.com lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Agnieszka Szalińska, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa.

Do góry