Ciech

Szukaj
WCAG A A A

O grupie CIECH

Wizja

Spółki Grupy CIECH

Systemy zarządzania

Grupa CIECH – symbol jakości

Z myślą o doskonaleniu operacyjnym oraz sprostaniu coraz wyższym oczekiwaniom kontrahentów krajowych i zagranicznych, Spółki Grupy CIECH wdrożyły i utrzymują zintegrowane systemy zarządzania, których zgodność z obowiązującymi standardami poddawana jest weryfikacji zewnętrznych jednostek certyfikujących. Wysoką wartość wprowadzonych rozwiązań potwierdzają otrzymane certyfikaty ISO i GMP.

CIECH S.A. wdrożyła i utrzymuje zintegrowany system zarządzania, obejmujący zarządzanie jakością, zarządzanie bezpieczeństwem obrotu materiałami paszowymi i substancjami czynnymi dla farmacji oraz zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

Zakres działania systemów zarządzania

Handel na rynku krajowym i zagranicznym w zakresie chemikaliów, surowców chemicznych i produktów pokrewnych, w tym materiałów paszowych i substancji czynnych dla rynku farmaceutycznego.

Inspektor Ochrony Danych


Agnieszka Szalińska

IOD@ciechgroup.com   

tel +48 512 456 026


INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Certyfikaty CIECH S.A.

Certyfikaty Grupy CIECH

Administrator danych CIECH S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail IOD@ciechgroup.com lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Agnieszka Szalińska, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa.

Do góry