Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Historia grupy ciech

 

Niewiele jest w Polsce firm posiadających równie bogatą jak CIECH, siedemdziesięcioletnią historię, w której odbijają się tak wyraźnie dzieje gospodarki i przemysłu chemicznego naszego kraju. 

Spółka powstała w 1945 roku jako państwowa Centrala Importowo-Eksportowa Chemikaliów i Aparatury Chemicznej. Od samego początku firma eksportowała swoje produkty – sodę kalcynowaną, karbid i biel cynkową – do 12 krajów świata.

 

Pierwsza siedziba spółki znajdowała się w Łodzi. Dopiero rok później, w 1946, nastąpiła przeprowadzka do Warszawy.

W kolejnych latach firma eksportowała swoje produkty na coraz więcej światowych rynków.

 

 Na początku lat 60. została zmieniona nazwa na Centralę Handlu Zagranicznego CIECH, gdzie CIECH stanowił skrót nazwy Centrala Importowo-Eksportowa Chemikaliów.

 

Lata 60. i 70. przyniosły firmie sukcesy na rynku siarki (polskie „żółte złoto” zajmowało drugie miejsce na świecie pod względem eksportu tego surowca), nawozów azotowych, farmaceutyków, kosmetyków, farb i lakierów.

 

W roku 1976 prawie 95 proc. polskich towarów chemicznych sprzedawano na rynkach zagranicznych za pośrednictwem CHZ CIECH.

Na przełomie lat 80. i 90., na początku transformacji, CIECH był największą centralą handlu zagranicznego posiadającą monopol na dostawy ropy naftowej do polskich rafinerii.

 

 W 1990 roku, kiedy centrala obchodziła 45-lecie, zajmowała według amerykańskich rankingów 97. miejsce wśród 100 czołowych firm świata.

 

Przejście Polski z gospodarki centralnie planowanej na wolnorynkową, oznaczało dla firmy utratę monopolu na dostawy ropy. Wymogło to na spółce konieczność przekształcenia się w nowoczesny i wolnorynkowy koncern chemiczny.

W latach 90. firma rozpoczęła proces budowania grupy kapitałowej skupiającej wokół siebie ważne krajowe zakłady produkcyjne.

Do 2000 roku CIECH S.A. zgrupował  ośmiu znanych producentów chemikaliów:

Vitrosilicon (od 1991, obecnie CIECH Vitrosilicon), Fosfory (w Grupie w latach 1995–2011), Soda Mątwy i Janikosoda (od 1996, obecnie CIECH Soda Polska), Boruta Kolor (w Grupie w latach 1999–2008), Petrochemia Blachownia (w Grupie w latach 1999–2006), Agrochem Dobre Miasto (w Grupie w latach 1999–2011), Alwernia (w Grupie w latach 2000–2013).

W 2005 roku spółka z wielkim sukcesem zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Było to ukoronowanie dotychczasowych przemian.

 

Wydarzenie to zapewniło firmie dostęp do kapitału i środki na realizację ambitnych planów akwizycyjnych.

 

Debiut spółki na giełdzie podniósł jej prestiż, a wraz z tym zwiększyła się wiarygodność i rozpoznawalność marki.

Rok później, finalizując transakcję nabycia pierwszej zagranicznej spółki produkcyjnej Grupy – rumuńskiej fabryki sody US Govora (obecnie CIECH Soda Romania) – Spółka potwierdziła swoją pozycję jednego z liderów europejskiej branży chemicznej.

 

W tym samym roku zakupiono również ZCh Organika-Sarzyna (obecnie CIECH Sarzyna).

 

W 2007 roku firma przejęła niemieckiego producenta sody Sodawerk Stassfurt (obecnie CIECH Soda Deutschland) i ugruntowała swoją pozycję drugiego producenta sody w Europie.  

Kluczowym w najnowszej historii spółki okresem są lata kryzysu. W tym czasie, m.in. na skutek inwestycji w popularne wówczas opcje walutowe, utraciła zdolność finansową do terminowej spłaty zaciągniętych kredytów i znalazła się w obliczu realnego zagrożenia upadłością.

Dzięki konsekwentnej realizacji przyjętego w 2012 roku planu restrukturyzacyjnego, opartego na trzech priorytetach: odwróceniu negatywnego trendu wyniku finansowego, restrukturyzacji kosztowej i organizacyjnej oraz inwestycjach w nowe moce wytwórcze, Spółka została z sukcesem wyprowadzona z głębokiej zapaści.

W efekcie podjętych działań Grupa odzyskała rentowność i zaczęła konsekwentnie odbudowywać swoją wartość rynkową.

 

Dodatkowo w 2014 roku spółka pozyskała nowego większościowego akcjonariusza – międzynarodową grupę inwestycyjną Kulczyk Investments (posiadającą wieloletnie doświadczenie w przekształcaniu spółek w liderów rynkowych). Pod nadzorem nowego właściciela, Spółka przygotowała dobrze przyjętą przez rynek strategię na lata 2014-2019.

W sierpniu 2016 roku akcje CIECH zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie – jednej z trzech największych giełd w Europie. Tym samym CIECH stał się pierwszą polską spółką notowaną równocześnie na giełdzie w Warszawie i we Frankfurcie (dual listing).

Dalsze inwestycje w rozwój biznesu solnego (budowa nowoczesnego magazynu, decyzja o poszerzeniu portfolio produktowego o lizawki solne i granulat) i sodowego (inwestycja o wartości 100 mln zł w produkcję sody oczyszczonej w zakładach w Niemczech).

Grupa CIECH decyduje o rozpoczęciu budowy warzelni soli w Niemczech. Łącznie, po uruchomieniu nowego zakładu produkcyjnego, Grupa CIECH będzie produkować 1 mln ton soli warzonej rocznie i stanie się jednym z największych jej producentów w Europie.

 

CIECH kupuje hiszpańskiego dostawcę środków ochrony roślin – spółkę Proplan. Dzięki akwizycji zyskuje dostęp do rynków Europy Południowej, portfel substancji aktywnych i perspektywę ekspansji m.in. do Ameryki Południowej.

Pod koniec 2018 roku Rada Nadzorcza przyjęła nową strategię CIECH na lata 2019-2021. 

Zgodnie z zapisami i celami Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021, według której CIECH ma stać się zdywersyfikowanym holdingiem chemicznym, Zarząd CIECH S.A przyjął plan reorganizacji Grupy. Plan zakłada wydzielenie niezależnych podmiotów biznesowych w formie spółek zależnych, działających obecnie w siedmiu podstawowych obszarach: Soda, Sól, Agro, Żywice, Krzemiany, Opakowania, Pianki. CIECH S.A. ma stać się spółką holdingową, odpowiedzialną m.in. za definiowanie strategii Grupy i poszczególnych jednostek biznesowych, a także standaryzację i uspójnienie realizowanych funkcji wsparcia.

Do góry