Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Historia grupy ciech

 

Niewiele jest w Polsce firm posiadających równie bogatą jak CIECH, siedemdziesięcioletnią historię, w której odbijają się tak wyraźnie dzieje gospodarki i przemysłu chemicznego naszego kraju. 

Spółka powstała w 1945 roku jako państwowa Centrala Importowo-Eksportowa Chemikaliów i Aparatury Chemicznej. Od samego początku firma eksportowała swoje produkty – sodę kalcynowaną, karbid i biel cynkową – do 12 krajów świata.

 

Pierwsza siedziba spółki znajdowała się w Łodzi. Dopiero rok później, w 1946, nastąpiła przeprowadzka do Warszawy.

W kolejnych latach firma eksportowała swoje produkty na coraz więcej światowych rynków.

 

 Na początku lat 60. została zmieniona nazwa na Centralę Handlu Zagranicznego CIECH, gdzie CIECH stanowił skrót nazwy Centrala Importowo-Eksportowa Chemikaliów.

 

Lata 60. i 70. przyniosły firmie sukcesy na rynku siarki (polskie „żółte złoto” zajmowało drugie miejsce na świecie pod względem eksportu tego surowca), nawozów azotowych, farmaceutyków, kosmetyków, farb i lakierów.

 

W roku 1976 prawie 95 proc. polskich towarów chemicznych sprzedawano na rynkach zagranicznych za pośrednictwem CHZ CIECH.

Na przełomie lat 80. i 90., na początku transformacji, CIECH był największą centralą handlu zagranicznego posiadającą monopol na dostawy ropy naftowej do polskich rafinerii.

 

 W 1990 roku, kiedy centrala obchodziła 45-lecie, zajmowała według amerykańskich rankingów 97. miejsce wśród 100 czołowych firm świata.

 

Przejście Polski z gospodarki centralnie planowanej na wolnorynkową, oznaczało dla firmy utratę monopolu na dostawy ropy. Wymogło to na spółce konieczność przekształcenia się w nowoczesny i wolnorynkowy koncern chemiczny.

W latach 90. firma rozpoczęła proces budowania grupy kapitałowej skupiającej wokół siebie ważne krajowe zakłady produkcyjne.

Do 2000 roku CIECH S.A. zgrupował  ośmiu znanych producentów chemikaliów:

Vitrosilicon (od 1991, obecnie CIECH Vitrosilicon), Fosfory (w Grupie w latach 1995–2011), Soda Mątwy i Janikosoda (od 1996, obecnie CIECH Soda Polska), Boruta Kolor (w Grupie w latach 1999–2008), Petrochemia Blachownia (w Grupie w latach 1999–2006), Agrochem Dobre Miasto (w Grupie w latach 1999–2011), Alwernia (w Grupie w latach 2000–2013).

W 2005 roku spółka z wielkim sukcesem zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Było to ukoronowanie dotychczasowych przemian.

 

Wydarzenie to zapewniło firmie dostęp do kapitału i środki na realizację ambitnych planów akwizycyjnych.

 

Debiut spółki na giełdzie podniósł jej prestiż, a wraz z tym zwiększyła się wiarygodność i rozpoznawalność marki.

Rok później, finalizując transakcję nabycia pierwszej zagranicznej spółki produkcyjnej Grupy – rumuńskiej fabryki sody US Govora (obecnie CIECH Soda Romania) – Spółka potwierdziła swoją pozycję jednego z liderów europejskiej branży chemicznej.

 

W tym samym roku zakupiono również ZCh Organika-Sarzyna (obecnie CIECH Sarzyna).

 

W 2007 roku firma przejęła niemieckiego producenta sody Sodawerk Stassfurt (obecnie CIECH Soda Deutschland) i ugruntowała swoją pozycję drugiego producenta sody w Europie.  

Kluczowym w najnowszej historii spółki okresem są lata kryzysu. W tym czasie, m.in. na skutek inwestycji w popularne wówczas opcje walutowe, utraciła zdolność finansową do terminowej spłaty zaciągniętych kredytów i znalazła się w obliczu realnego zagrożenia upadłością.

Dzięki konsekwentnej realizacji przyjętego w 2012 roku planu restrukturyzacyjnego, opartego na trzech priorytetach: odwróceniu negatywnego trendu wyniku finansowego, restrukturyzacji kosztowej i organizacyjnej oraz inwestycjach w nowe moce wytwórcze, Spółka została z sukcesem wyprowadzona z głębokiej zapaści.

W efekcie podjętych działań Grupa odzyskała rentowność i zaczęła konsekwentnie odbudowywać swoją wartość rynkową.

 

Dodatkowo w 2014 roku spółka pozyskała nowego większościowego akcjonariusza – międzynarodową grupę inwestycyjną Kulczyk Investments (posiadającą wieloletnie doświadczenie w przekształcaniu spółek w liderów rynkowych). Pod nadzorem nowego właściciela, Spółka przygotowała dobrze przyjętą przez rynek strategię na lata 2014-2019.

W sierpniu 2016 roku akcje CIECH zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie – jednej z trzech największych giełd w Europie. Tym samym CIECH stał się pierwszą polską spółką notowaną równocześnie na giełdzie w Warszawie i we Frankfurcie (dual listing).

Dalsze inwestycje w rozwój biznesu solnego (budowa nowoczesnego magazynu, decyzja o poszerzeniu portfolio produktowego o lizawki solne i granulat) i sodowego (inwestycja o wartości 100 mln zł w produkcję sody oczyszczonej w zakładach w Niemczech).

Grupa CIECH decyduje o rozpoczęciu budowy warzelni soli w Niemczech. Łącznie, po uruchomieniu nowego zakładu produkcyjnego, Grupa CIECH będzie produkować 1 mln ton soli warzonej rocznie i stanie się jednym z największych jej producentów w Europie.

 

CIECH kupuje hiszpańskiego dostawcę środków ochrony roślin – spółkę Proplan. Dzięki akwizycji zyskuje dostęp do rynków Europy Południowej, portfel substancji aktywnych i perspektywę ekspansji m.in. do Ameryki Południowej.

Pod koniec 2018 roku Rada Nadzorcza przyjęła nową strategię CIECH na lata 2019-2021. 

Zgodnie z zapisami i celami Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021, według której CIECH ma stać się zdywersyfikowanym holdingiem chemicznym, Zarząd CIECH S.A przyjął plan reorganizacji Grupy. W ramach jego realizacji, wydzielone zostały niezależne podmioty biznesowe w formie spółek zależnych, działających w siedmiu podstawowych obszarach: Soda, Sól, Agro, Żywice, Krzemiany, Opakowania, Pianki.

CIECH S.A. stał się spółką holdingową, odpowiedzialną m.in. za definiowanie strategii Grupy i poszczególnych jednostek biznesowych, a także standaryzację i uspójnienie realizowanych funkcji wsparcia. W czerwcu 2019 roku CIECH zakończył budowę linii produkcyjnej do wytwarzania sody oczyszczonej w zakładach w Niemczech - inwestycji skutkującej zwiększeniem mocy produkcyjnych o 50 tys. ton rocznie. Przedsięwzięcie pozwoliło m.in. na produkcję sody oczyszczonej o jakości farmaceutycznej, w tym sody stosowanej do dializ.

CIECH zawiesił produkcję sody w jednej ze swoich czterech fabryk sodowych – w Rumunii. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji było wypowiedzenie dotychczasowej umowy na dostawy pary technologicznej przez jedynego dostępnego dostawcę tego surowca, niezbędnego do produkcji sody, i zaproponowanie wyższej ceny, uniemożliwiającej CIECH Soda Romania prowadzenie rentownej działalności biznesowej.

 

 

Mimo globalnej pandemii koronawirusa, zakłady produkcyjne CIECH utrzymały ciągłość produkcji, zachowując przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa pracowników, dostawców i klientów. Wdrożony program ograniczania kosztów stałych, którym objęto zarówno centralę, jak i spółki zależne, pozwolił w efekcie na podniesienie marżowości biznesów Grupy w środowisku spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie. Chcąc sprostać wyzwaniom związanym z wybuchem pandemii COVID-19, Grupa CIECH uruchomiła w Bydgoszczy produkcję najwyższej jakości maseczek ochronnych.

 

Należąca do Grupy CIECH niemiecka spółka CIECH Saltz Deutschland podpisała umowę na budowę i montaż obiektów w nowej warzelni soli, która rok później powstała w niemieckim Stassfurcie.

 

Wartość inwestycji wyniosła ok. 700 mln zł, co czyni ją największą w dotychczasowej historii CIECH, a jej skala - zwiększenie produkcji Grupy o ok. 450 tys. ton soli warzonej rocznie - ma włączyć koncern do grona największych producentów tego surowca w Europie.

 

Grupa CIECH przystąpiła do United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

CIECH finalizuje program strategicznych inwestycji w rozwój mocy produkcyjnych w biznesach: solnym i krzemianów. Pracę rozpoczyna nowa warzelnia soli CIECH w niemieckim Stassfurcie – jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów na kontynencie. W zakładzie produkcyjnym CIECH Vitrosilicon w Żarach uruchomiony zostaje nowy piec do wytapiania szklistego krzemianu sodu. Inwestycja o wartości 80 mln zł zwiększa moce produkcyjne Grupy CIECH w obszarze krzemianów sodu o ok. 30 proc., umacniając koncern na pozycji największego dostawcy tego surowca w Europie.

Spółka CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, realizuje największy w swojej historii program rozwoju portfolio produktowego - w tym rozpoczyna produkcję środka ochrony roślin nowej generacji Halvetic, powstałego na bazie innowacyjnej technologii BGT („Better Glyphosate Technology”), pozwalającej na utrzymanie dotychczasowej skuteczności działania przy obniżeniu o połowę dawki substancji aktywnej na hektar, w porównaniu do istniejących standardów.

CIECH sfinalizował umowę sprzedaży 100 proc. udziałów spółki CIECH Żywice, producenta żywic epoksydowych i żywic poliestrowych, za kwotę 160 mln zł. Transakcja pozwala CIECH na koncentrację na rozwoju głównych linii biznesowych. Grupa CIECH przyjmuje swoją wielokrotnie nagradzaną strategię ESG – „Chemia dla lepszego świata”. Jej cele obejmują m.in. obniżenie emisji dwutlenku węgla o 33 proc. do roku 2026, odejście od węgla w procesach produkcji do roku 2033, a także osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040.

 

CIECH podsumował realizację strategii na lata 2019-2021. Największe osiągnięcia to realizacja największego programu inwestycyjnego w historii Grupy, o wartości blisko 2 mld zł, sfinansowanego z działalności bieżącej, decentralizacja i utworzenie samodzielnych linii biznesowych, przy jednoczesnym usprawnieniu procesów wewnętrznych, wzrost efektywności produkcji oraz logistyki, m.in. dzięki digitalizacji i wykorzystaniu najnowszych technologii, a także budowa nowej kultury organizacyjnej wspierającej rozwój pracowników.

Grupa CIECH przyjmuje nową strategię na lata 2022-2024. Zakłada ona m.in. dalsze zwiększanie potencjału generowania przepływów operacyjnych w celu regularnego wypłacania dywidendy, możliwość akwizycji w obrębie podstawowych biznesów, a także dalszą transformację Grupy dzięki procesom digitalizacji i innowacji.

W wyniku sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, Grupa CIECH wycofuje się z działalności na rynkach rosyjskim oraz białoruskim, zrywając wszelkie kontakty handlowe z podmiotami z obu tych państw.

 

Do góry