Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Oferty inwestycyjne

Powrót do inwestycji

Działka nr 7/247 w obrębie 132 (15.525 m²) zabudowana 2 budynkami administracyjno-biurowymi (5.935 m² i 100 m²)

Ogłoszenie sprzedaży

Działki nr 7/247 w obrębie 132, o powierzchn 15.525 m² zabudowanej 2 budynkami administracyjno-biurowymi o powierzchni użytkowej 5.935 m² oraz 100 m2, położonej w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65


Dokumenty do pobrania

Składanie ofert

Oferty nabycia nieruchomości można składać pod adresem:

CIECH Nieruchomości S.A.
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa

w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem „Oferta nabycia nieruchomości Nr 4/SM/2013”.

* Informacja dodatkowa:
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Zalety

  • atrakcyjna i perspektywiczna lokalizacja dla biznesu
  • dobra obsługa komunikacyjna – bezpośredni dostęp do sieci dróg krajowych
  • obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • infrastruktura techniczna
  • możliwość zakupu przylegających do budynków terenów parkingów oraz okalajacych terenów leśnych, nawet do 27 ha
Do góry