Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Oferty inwestycyjne

Powrót do inwestycji

Działka nr 7/362 w obrębie 132 (17.302 m²) zabudowana 2 budynkami powarsztatowymi

Ogłoszenie sprzedaży

Działki nr 7/362 w obrębie 132, o powierzchn 17.302m² zabudowanej 2 budynkami powarsztatowymi, położonej w Bydgoszczy przy ul. Nenckiego


Dokumenty do pobrania

Składanie ofert

Oferty nabycia nieruchomości można składać pod adresem:

CIECH Nieruchomości S.A.
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa

w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem „Oferta nabycia nieruchomości Nr 11/SM/2012”.

* Informacja dodatkowa:
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Zalety

  • atrakcyjna i perspektywiczna lokalizacja dla biznesu,
  • dobra obsługa komunikacyjna – bezpośredni dostęp do sieci dróg krajowych
  • obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • infrastruktura techniczna
Do góry