Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Oferty inwestycyjne

Powrót do inwestycji

Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 7/244 w obrębie 132, o powierzchni 4.367m² - atrakcyjny teren usługowy

Ogłoszenie sprzedaży

działki nr 7/244 w obrębie 132, o powierzchni 4.367m² - atrakcyjny teren usługowy


Dokumenty do pobrania

Składanie ofert

Oferty nabycia nieruchomości można składać pod adresem:

CIECH Nieruchomości S.A.
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa

w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem „Oferta nabycia nieruchomości Nr 3/SM/2013”.

*Informacja dodatkowa:
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Zalety

  • atrakcyjna i perspektywiczna lokalizacja dla biznesu
  • dobra obsługa komunikacyjna – bezpośredni dostęp do sieci dróg krajowych
  • obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • infrastruktura techniczna
Do góry