Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Oferty inwestycyjne

Powrót do inwestycji

Ogłoszenie o sprzedaży niezabudowanej działki nr 4/375 w obrębie 137, o powierzchni 9.116m²

Ogłoszenie sprzedaży

niezabudowanej działki nr 4/375 w obrębie 137, o powierzchni 9.116m² położonej w Bydgoszczy przy ul. Hutniczej


Dokumenty do pobrania

Składanie ofert

Oferty nabycia nieruchomości można składać pod adresem:

CIECH Nieruchomości S.A.
ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa

w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Oferenta oraz napisem „Oferta nabycia nieruchomości Nr 15/SM/2013”.

*Informacja dodatkowa:
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie.

Zalety

  • atrakcyjna i perspektywiczna lokalizacja dla biznesu
  • dobra obsługa komunikacyjna – bezpośredni dostęp do sieci dróg krajowych
  • obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  • infrastruktura techniczna
Do góry