Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty w trakcie realizacji

CIECZ ZAGĘSZCZANA ŚCINANIEM

Smart Fluid S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie i walidacja w warunkach rzeczywistych technologii wytwarzania inteligentnych materiałów absorbujących siłę uderzenia dzięki wykorzystaniu właściwości płynów zagęszczanych ścinaniem (ang. shear thickening fluids - STF)”.

Cel projektu: weryfikacja w warunkach rzeczywistych tezy o możliwości wykorzystania STF opracowanych przez Spółkę do wielkoskalowej, opłacalnej ekonomicznie produkcji materiału, będącego półproduktem dla wytwórców szeroko pojętej odzieży/elementów ochronnych/akcesoriów sportowych. Pozytywna weryfikacja ww. tezy pozwoli wnioskodawcy na uruchomienie komercyjnej działalności polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży materiału wykorzystującego STF.
Planowane efekty: innowacyjny materiał o podwyższonych parametrach absorpcji siły dzięki wykorzystaniu STF.
Koszty kwalifikowane projektu: 9 221 859,90 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 903 510,16 PLN

Do góry