Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty w trakcie realizacji

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRODUKCJI ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

CIECH Sarzyna S.A. realizuje projekt w ramach POIR, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pn. „Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych bardziej wydajnej i energooszczędnej technologii wytwarzania nowatorskiego herbicydu o zmniejszonej zawartości substancji czynnej”.

Cel projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania środka ochrony roślin w jednym reaktorze.

Planowane efekty: Niższe koszty wytwarzania oraz skrócenie czasu wytwarzania produktu.

Koszty kwalifikowane projektu: 14 194 277,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 044 108,50 PLN

Do góry