Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty w trakcie realizacji

OPTYMALIZACJA PROCESU PRODUKCJI SODY KALCYNOWANEJ

CIECH Soda Polska S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie algorytmów AI/ML dla wybranych węzłów instalacji w celu zwiększenia efektywności zasobów produkcyjnych oraz optymalizacji procesu produkcji sody kalcynowanej - przemysł 4.0”.

Cel projektu: opracowanie i zaimplementowanie metod i algorytmów detekcji anomalii, algorytmów predykcyjnych i preskryptywnych oraz opracowanie metamodelu neuronowego do optymalizacji procesów na niektórych węzłach instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej.
Planowane efekty: wprowadzenie zaawansowanych algorytmów predykcyjnych i preskryptywnych oraz modelu optymalizacyjnego, co przełoży się na jej efektywność, zmniejszenie kosztów technologicznych wytwarzania końcowego produktu oraz zmniejszenie kosztów utrzymania technicznego instalacji.
Koszty kwalifikowane projektu: 9 620 222,50 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 934 386,19 PLN

Do góry