Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty w trakcie realizacji

POMOC DLA SEKTORÓW ENERGOCHŁONNYCH

CIECH Soda Polska S.A. uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”.

Do góry