Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty w trakcie realizacji

TRANSPORT INTERMODALNY

CIECH Cargo Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach POIiŚ, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych pn.: „Zakup taboru kolejowego służącego do przewozów intermodalnych w CIECH Cargo Sp. z o.o.”.
Cel projektu: Zakup lokomotyw i wagonów do realizacji przewozów intermodalnych.
Planowane efekty: Poprawa konkurencyjności Spółki dzięki zwiększeniu mocy przewozowych CIECH Cargo w zakresie realizacji przewozów intermodalnych.
Koszty kwalifikowane projektu: 28 400 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 14 200 000,00 PLN

Do góry