Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty zakończone

Akademia Mentoringu Korporacyjnego

Beneficjent: CIECH SA

Wartość projektu: 1 488 552,32 zł

Wartość pomocy publicznej: 889 571,39 zł

Projekt CIECH SA Akademia Mentoringu Korporacyjnego został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz CIECH SA w ramach Działania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu szkoleniowo-doradczego było stworzenie w latach 2009-2011 grupy wykształconych Mentorów Korporacyjnych. Są to osoby rozwijające i promujące unikalne kompetencje, poprzez nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod, technik i narzędzi mentoringu, umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, jak również wiedzy z zakresu koncepcji i praktyki uczenia się organizacyjnego, zespołowego i indywidualnego. Odbiorcami szkoleń byli pracownicy 7 spółek Grupy Chemicznej CIECH. Dodatkowo projekt zawierał moduł szkoleniowo-doradczy kierowany do najwyższej kadry menedżerskiej z zakresu zarządzania wiekiem w Grupie oraz opracowanie planu wdrożenia zarządzania wiekiem w Grupie. W ramach całego przedsięwzięcia zrealizowanych zostało 7 modułów szkoleniowo-doradczych dla 40 kluczowych dla Grupy pracowników i 1 moduł szkoleniowo-doradczy dla 28 osób zarządzających w Grupie (tj. zarządów CIECH SA  i spółek Grupy oraz kluczowych dyrektorów). W konsekwencji projektu Akademia Mentoringu Korporacyjnego Grupa pozyskał 40 wykwalifikowanych mentorów przygotowanych do przekazywania innym swojej strategicznie ważnej wiedzy oraz najwyższą kadrę menedżerską przygotowaną do realizacji strategii zarządzania wiekiem w Grupie Chemicznej CIECH.

Czas trwania projektu: 21 miesięcy (listopad 2009 - lipiec 2011)

Człowiek – najlepsza inwestycja

Do góry