Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty zakończone

Budowa innowacyjnej instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P

Beneficjent: Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna SA

Wartość projektu: 146 130 509,05 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 33 997 644,48 zł

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 5 999 584,32 zł

Okres realizacji: 1.09.2010-30.09.2013

Inwestycja Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna Budowa innowacyjnej instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P uzyskała dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie pomiędzy ZCh Organika-Sarzyna S.A. oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem inwestycji była budowa innowacyjnej linii technologicznej służącej do produkcji substancji stanowiącej bazowy surowiec do wytwarzania środków ochrony roślin. W wyniku realizacji projektu zostały zastosowane nowe rozwiązania aparaturowe, które poprawiły ekonomikę procesu produkcyjnego oraz znacząco ograniczyły oddziaływanie na środowisko naturalne. Powstały również dodatkowe miejsca pracy i to zarówno na instalacji produkcyjnej, jak i w Dziale Rozwoju Środków Ochrony Roślin w Nowej Sarzynie, gdzie opracowywane są nowe produkty.

Projekt, dzięki wsparciu uzyskanemu z funduszy unijnych, został zrealizowany w szerszym zakresie oraz w skróconym czasie.


Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość 

Do góry