Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty zakończone

Budowa instalacji do odprowadzania popiołów lotnych i ich separacji

Beneficjent: Zakład Gospodarki Popiołami

Wartość projektu: 41 000 000 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 12 300 000 zł

Projekt Budowa instalacji do odprowadzania popiołów lotnych i ich separacji podlegał dofinansowaniu w ramach Działania 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Soda Polska CIECH SA posiada 28,66% udziałów w Zakładzie Gospodarki Popiołami, działającym w zakresie separacji popiołów lotnych, stanowiących odpad elektrociepłowni zakładów produkcyjnych spółki Soda Polska CIECH SA.

Projekt podlega dofinansowaniu w ramach umowy o dofinansowanie pomiędzy Zakładem Gospodarki Popiołami oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakład Gospodarki Popiołami został uruchomiony w październiku 2010 roku.

Projekt wykazuje znaczący efekt ekologiczny, polegający na odzysku surowców w wyniku separacji popiołów, wykorzystywanych w procesie produkcyjnym przez inne podmioty gospodarcze. Tym samym przyczynia się do spełnienia celu Działania 4.6 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jakim jest zwiększenie udziału odpadów innych niż komunalne podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Link do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl/

Do góry