Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty zakończone

Budowa instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Janikowo

Beneficjent: Soda Polska CIECH SA (dawniej: Soda Polska CIECH sp. z o.o.)

Wartość projektu: 53 011 406,88 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 15 903 422,06 zł

Projekt „Budowa instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Janikowo” został dofinansowany w ramach Działania 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Fundusze unijne dystrybuowane w związku z tym Działaniem mają na celu poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw i są skierowane do przedsiębiorców.

Projekt spółki Soda Polska CIECH został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu pomiędzy Soda Polska CIECH oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania stanowi 30 procent wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Realizacja projektu przyniesie znaczący efekt ekologiczny, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza poprzez znaczące obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń.

Realizacja inwestycji polegała na budowie nowej instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Janikowo. Projekt obejmował budowę nowej instalacji oraz wprowadzenie nowoczesnej technologii półsuchego odsiarczania spalin.” Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2012r.

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Link do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl/

Do góry