Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty zakończone

CENTRUM B+R

CIECH R&D Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach POIR, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Ciech R&D Sp. z o.o.”.
Cel projektu: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w Nowej Sarzynie.
Planowane efekty: Centrum badawczo-rozwojowe, w którym realizowane będą prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań produktowych i technologicznych w zakresie środków ochrony roślin oraz żywic.
Koszty kwalifikowane projektu: 15 077 235,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 6 030 894,00 PLN

Do góry