Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty zakończone

Rozbudowa węzła dekantacji i filtracji szlamów podestylacyjnych w Zakładzie w Inowrocławiu

Beneficjent: Soda Polska CIECH SA

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie: 36 433 000 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 10 929 900 zł

Projekt: „Rozbudowa węzła dekantacji i filtracji szlamów podestylacyjnych w Zakładzie w Inowrocławiu” podlega dofinansowaniu w ramach działania 4.2 „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie pomiędzy Soda Polska CIECH oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania stanowi 30 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Głównym celem projektu jest przystosowanie Zakładu w Inowrocławiu do utylizacji odpadów w postaci szlamu podestylacyjnego powstałego na skutek zwiększenia produkcji sody.

Zatwierdzenie do dofinasowania projektu Soda Polska CIECH przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego potwierdza, iż jego realizacja przyniesie znaczący efekt ekologiczny, przyczyniając się do poprawy jakości środowiska.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Link do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl/

Do góry