Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty zakończone

Redukcja emisji pyłu w EC Janikowo poprzez modernizację elektrofiltrów kotłów OP-140 nr 4 i 5

Beneficjent: Soda Polska CIECH SA (dawniej: Soda Polska CIECH sp. z o.o.)

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie: 10 400 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3 120 000 zł

Projekt: ” Redukcja emisji pyłu w EC Janikowo poprzez modernizację elektrofiltrów kotłów OP-140 Nr 4 i 5” podlega dofinansowaniu w ramach działania 4.5 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie pomiędzy Soda Polska CIECH oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania stanowi 30 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisji pyłów do powietrza.

Zatwierdzenie do dofinasowania projektu Soda Polska CIECH przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego potwierdza, iż jego realizacja przyniesie znaczący efekt ekologiczny, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza poprzez znaczące obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń.

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Link do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl/

Do góry