Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty zakończone

Redukcja emisji pyłu w Elektrociepłowni Inowrocław poprzez modernizację elektrofiltrów kotłów OP 110 Nr 1 i 3

Beneficjent: CIECH Soda Polska S.A. 

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie: 10 400 000 zł  

Wartość dofinansowania ze środków NMF: 3 120 000 zł 

Projekt: „Redukcja emisji pyłu w Elektrociepłowni Inowrocław poprzez modernizację elektrofiltrów kotłów OP 110 Nr 1 i 3” podlega dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. 

Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie pomiędzy CIECH Soda Polska S.A. oraz Ministrem Środowiska. Kwota dofinansowania stanowi 30 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów.  

Zatwierdzenie do dofinasowania projektu CIECH Soda Polska przez Ministra Środowiska ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 potwierdza, iż jego realizacja przyniesie znaczący efekt ekologiczny, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza poprzez znaczące obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń. 

Link do strony internetowej Funduszy Norweskich:

www.norwaygrants.org
eeagrants.org/Who-we-are/Norway-Grants
www.eog.gov.pl/

Postępy realizacji projektu

Elektrofiltr kotła OP 110 nr 1

Przekazanie placu budowy

2014-01-30

Roboty demontażowe elektrofiltru kotła parowego OP-110 nr 1

2014-03-03

Zakończenie montażu nadbudowy ścian i belek dachowych elektrofiltru kotła OP-110 nr 1

2014-03-26

Zakończenie montażu elektrod zbiorczych i ulotowych bez ostatecznej regulacji elektrofiltru kotła OP-110 nr 1

2014-04-11

Zakończenie montażu mechanicznego, elektrycznego i AKPiA – zgłoszenie gotowości do prac rozruchowych elektrofiltru kotła OP-110 nr 1

2014-05-12

Zakończenie 72-godzinnego ruchu próbnego dla elektrofiltru kotła OP-110 nr 1

2014-07-12

Testy gwarancyjne elektrofiltru kotła OP-110 nr 1

2014-09-04

Przekazanie do eksploatacji elektrofiltru kotła OP-110 nr 1

2014-10-02

 

Elektrofiltr kotła OP 110 nr 3

Przekazanie placu budowy

2014-07-21

Roboty demontażowe elektrofiltru kotła parowego OP-110 nr 3

2014-08-22

Zakończenie montażu nadbudowy ścian i belek dachowych elektrofiltru kotła OP-110 nr 3

2014-09-22

Zakończenie montażu elektrod zbiorczych i ulotowych bez ostatecznej regulacji elektrofiltru kotła OP-110 nr 3

2014-10-08

Zakończenie montażu mechanicznego, elektrycznego i AKPiA – zgłoszenie gotowości do prac rozruchowych elektrofiltru kotła OP-110 nr 3

2014-10-30

Zakończenie 72-godzinnego ruchu próbnego dla elektrofiltru kotła OP-110 nr 3

2014-11-12

Testy gwarancyjne elektrofiltru kotła OP-110 nr 3

2015-02-02

Przekazanie do eksploatacji elektrofiltru kotła OP-110 nr 3

2015-03-11

 

Zdjęcia z budowy


Do góry