Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty zakończone

Rozbudowa kotłów CKTI w EC Janikowo celem dostosowania do wymogów środowiskowych – kocioł CKTI 2

Beneficjent: Soda Polska CIECH sp. z o.o.

Wartość projektu: 48 310 000 zł 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 13 442 700 zł 

Projekt Rozbudowa kotłów CKTI w EC Janikowo celem dostosowania do wymogów środowiskowych – kocioł CKTI 2 podlegał dofinansowaniu w ramach Działania 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Fundusze unijne dystrybuowane w związku z tym Działaniem miały na celu poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw i były skierowane do przedsiębiorców.

Projekt spółki Soda Polska CIECH uzyskał dofinansowanie z funduszy unijnych i został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie pomiędzy Soda Polska CIECH oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania stanowiła 30 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt został zrealizowany w latach 2008-2010.

Realizacja projektu przyniosła znaczący efekt ekologiczny, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza poprzez znaczące obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń.

Inwestycja polegała na rozbudowie kotła i instalacji technologicznych przynależnych do kotła, w Instalacji Elektrociepłowni Janikowo w Janikowie. W ramach projektu modernizacji podlegał kocioł CKTI-75 nr 2. Ponadto, zrealizowana została rozbudowa instalacji technologicznej o nowy, niezbędny do prawidłowego działania zmodernizowanego kotła element tj. instalację demineralizacji wody.

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Link do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl/

Do góry