Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty zakończone

Szkło opakowaniowe – Vitrosilicon przekształca wizję w rzeczywistość

Beneficjent: Vitrosilicon SA

Wartość projektu: 19 194 178 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 7 536 700 zł

Projekt Szkło opakowaniowe – Vitrosilicon przekształca wizję w rzeczywistość uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 1.4-4.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt był realizowany w okresie od lipca 2010 do kwietnia 2012 roku na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Vitrosilicon SA.

Projekt polegał na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnej technologii produkcji opakowań szklanych (Etap I). W Etapie II wdrożono wyniki prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej beneficjenta pomocy. W wyniku realizacji projektu, do oferty Vitrosilicon został włączony innowacyjny produkt.

Vitrosilicon


Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Do góry