Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty zakończone

Wykonanie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie SODA POLSKA CIECH Spółka Akcyjna

Beneficjent: CIECH Soda Polska SA
Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie: 630 000 zł 
Wartość dofinansowania z środków NFOŚiGW: 441 000 zł

Projekt: „Wykonanie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie SODA POLSKA CIECH Spółka Akcyjna” podlega dofinansowaniu w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” Część 1) „Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach”.

Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie pomiędzy Soda Polska CIECH oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania stanowi 70 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Głównym celem projektu jest wskazanie możliwości wdrożenia rozwiązań, które umożliwią uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo. 

Wykonanie działań inwestycyjnych zwiększających efektywność energetyczną, które zostaną określone w audycie, w efekcie końcowym będzie skutkowało pozytywnym efektem dla środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do góry