Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Zgłaszanie nadużyć

Realizując zapisy § 4 ust. 18 umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup taboru kolejowego służącego do przewozów intermodalnych w CIECH Cargo Sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach POIiŚ, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, CIECH Cargo Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

Za pomocą w/w narzędzi należy zgłaszać wszelki nieprawidłowości dotyczące projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Do góry