Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Tender procedures

Dear Supplier/Dear Bidder,
If you are interested in participating in the procedures operated by the Ciech Group on the SAP Ariba purchasing platform, we would like you to take the actions listed below. Items 1-3 apply only to suppliers who have not yet registered on the Ciech Group SAP Ariba Purchasing Platform.

 1. To be added to the Ciech Group's supplier database, fill in the registration form. After it is approved by the Administrator, you will receive a message with the subject “Register on the CIECH Group Purchasing Platform”, which will contain a link to the registration page of the Ariba Network, a global SAP-Ariba-supplier database. Access to the Ariba Network is necessary to complete the registration process. Registration with the Ariba Network is free of charge for suppliers.

 2. Click on the link in the email message received, and then create an account, or, if you already have an account, log onto the Ariba Network

 3. After registering or logging onto the Ariba Network, the registration form necessary to register on the Ciech Group's supplier database will be displayed automatically. Please fill it in carefully and then send for acceptance.

 4. After completing the aforementioned steps, send an email to procurement@ciechgroup.com, with a request to be added to the selected procedure. This message should include the following information.

   Subject: The ARIBA Procedure

  1. Your supplier number on the Ariba Network (sample number: AN11111111111),

  2. The name of the procedure in which you want to participate,

  3. The number of the electronic event applicable to the procedure (given in the details of a procurement notice).

Should you have any doubts, please contact us on procurement@ciechgroup.com, and put in the subject of your message “ARIBA”

SAP Ariba - information for the supplier

List of procedures

Clean up

CSP_2021_06_01689 Wymiana aparatu wyparnego I stopnia B zlokalizowanego na Instalacji Produktów Sodopochodnych (demontaż, wykonanie oraz montaż na stanowisku z przynależną infrastrukturą) ZP Inowrocław

Deadline for submitting bids: 06.08.2021 14:00
Status: In progress | Updated: 19.07.2021 13:16

More

CSP_2021_06_01726_01727 Modernizacja istniejących aparatów RH-DS. w części destylacyjnej z pasetowych na sitowe ZP Inowrocław i ZP Janikowo

Deadline for submitting bids: 06.08.2021 14:00
Status: In progress | Updated: 21.07.2021 09:29

More

CSP_2021_07_02122 Wykonanie usługi czyszczenia zbiornika solanki na Instalacji Oczyszczalni Solanki, Oddział Soli w CIECH Soda Polska S.A. ZP Janikowo

Deadline for submitting bids: 06.08.2021 14:00
Status: In progress | Updated: 29.07.2021 14:41

More

CSP_2021_06_01895 Odtworzenie przekładni walcowo-planetarnej FLENDER typ PSZF 300 nr fabryczny 411 907 506-001-1 ZP Inowrocław

Deadline for submitting bids: 09.08.2021 14:00
Status: In progress | Updated: 27.07.2021 13:41

More

CSP_2021_07_02172 Wykonanie prac postojowych na instalacji warzelni Soli

Deadline for submitting bids: 10.08.2021 09:15
Status: In progress | Updated: 30.07.2021 09:26

More

CSP_2021_07_01977 Odtworzenie stanu technicznego pompy wody zasilającej dla kotłów CKTI-75 nr 1,2,3 ZP Janikowo

Deadline for submitting bids: 10.08.2021 14:00
Status: In progress | Updated: 29.07.2021 10:14

More

CSP_2021_07_02142 Projekt załadunku wapna nadmiarowego

Deadline for submitting bids: 11.08.2021 14:00
Status: In progress | Updated: 28.07.2021 13:59

More

CSP_2021_07_02143 Modernizacja estakady magazynu paliw

Deadline for submitting bids: 11.08.2021 14:30
Status: In progress | Updated: 28.07.2021 14:34

More

CSP_2021_07_02144 Wymiana przekładni napędu mieszadła dekantera E2.1002A na oddziale Utylizacji

Deadline for submitting bids: 13.08.2021 09:00
Status: In progress | Updated: 29.07.2021 09:08

More

CSP_2021_07_02052 Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi dla wybudowania i eksploatacji zdalnego monitoringu zrzutów wód opadowych do Noteci w CSP S.A. Zakład Produkcyjny Inowrocław

Deadline for submitting bids: 16.08.2021 13:00
Status: In progress | Updated: 28.07.2021 13:21

More

CSP_2021_05_01453_Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej odtworzenia silosa nr 2 U w CIECH Soda Polska S.A. ZP Janikowo

Deadline for submitting bids: 17.08.2021 13:00
Status: In progress | Updated: 02.08.2021 11:04

More

CSP_2021_06_01890 Wymiana rurociągów tłocznych frakcji grubej z pomp E1.1025a i E1.1025r oraz wykonanie nowego rurociągu zrzutowego frakcji grubej na Stawach Odpadowych w CSP S.A. ZP Inowrocław

Deadline for submitting bids: 17.08.2021 14:00
Status: In progress | Updated: 02.08.2021 08:07

More

CSP_2021_06_01770 Realizacja prac serwisowych napraw bieżących remontów i usuwanie awarii 4 sztuk sprężarek Borsig typu RV 4_2_600 i sprężarki Sulzer R35 5 w CIECH Soda Polska S.A. ZP Janikowo

Deadline for submitting bids: 18.08.2021 15:00
Status: In progress | Updated: 04.08.2021 14:44

More

CSP_2021_07_02147_Odtworzenie pomp wody wysokociśnieniowej B3.3205 A, B i R – dobór, dostawa agregatów pompowych oraz udział w rozruchu próbnym , CIECH Soda Polska S.A. ZP Inowrocław

Deadline for submitting bids: 24.08.2021 12:00
Status: In progress

More

CSP_2021_04_01356 Budowa węzła transportu kamienia wapiennego z zastosowaniem transportu kolejowego oraz przebudowa węzła transportu i dozowania wsadu do pieców wapiennych w ZP Janikowo w formule „zaprojektuj i wybuduj” w Ciech Soda Polska SA

Deadline for submitting bids: 31.08.2021 14:00
Status: In progress | Updated: 24.05.2021 13:20

More

CSP_2020_08_01513 Dostawa i montaż klimatyzatora kanałowego

Deadline for submitting bids: 04.10.2021 09:45
Status: In progress | Updated: 26.10.2020 09:46

More

CSP_2020_10_02020 Dostawa i montaż paneli do pomiaru temperatury

Deadline for submitting bids: 04.10.2021 12:00
Status: In progress | Updated: 26.10.2020 10:23

More

CSP_2021_05_01516 Wykonanie remontu kapitalnego pomp 30D17-2x4G1 produkcji Warszawskiej Fabryki Pomp

Deadline for submitting bids: 23.07.2021 12:00
Status: Completed

More

CSP_2021_06_01863 Świadczenie usług sprzętem ciężkim na terenie stawów osadowych, oraz instalacji PWJ6 na terenie CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Janikowie

Deadline for submitting bids: 28.07.2021 13:00
Status: Completed

More

CSP_2021_06_01864 Świadczenie usług sprzętem ciężkim na terenie CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu

Deadline for submitting bids: 28.07.2021 13:00
Status: Completed

More

CSP_2021_04_01097 Wymiana rozdzielni P-21 0,4 kV i RO-3 w CIECH Soda Polska S.A. ZP Janikowo

Deadline for submitting bids: 30.07.2021 12:30
Status: Completed

More

CSP_2021_04_01213 Projekt rozdzielni A1.12

Deadline for submitting bids: 30.07.2021 13:00
Status: Completed

More

CSP_2021_06_01795_Zaprojektowanie układu odpylania na piecach w CIECH Soda Polska S.A. ZPJanikowo

Deadline for submitting bids: 04.08.2021 12:00
Status: Completed

More

CSP_2021_07_02008_Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w procesie realizacji inwestycji pn. „Budowa Zespołu Gazowo-Parowego (ZGP) w EC Inowrocław CIECH Soda Polska S.A.”

Deadline for submitting bids: 05.08.2021 12:00
Status: Completed

More

Procedures published on the existing CIECH Group Purchasing Platform (LoginTrade) can be found at the address below. We would like to point out that after the end of the transition period, new purchasing procedures of the CIECH Group will only be included in the SAP Ariba Purchasing Platform.
In order to contact the CIECH Group Purchasing Department, please send a message to the following address:

General Terms and Conditions

Do góry