Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Тендер

Уважаемый поставщик, заявитель,
Если вы заинтересованы в участии в тендерных процедурах, проводимых Группой «Ciech» на платформе закупок SAP Ariba, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям. Пункты 1-3 применяются только к поставщикам, которые еще не зарегистрированы на платформе закупок SAP Ariba Группы «Ciech».

 1. Заполните аявку на регистрацию в базе данных поставщиков Группы «Ciech». После его принятия Администратором вы получите сообщение под названием «Регистрация на платформе закупок Группы «Ciech», содержащее ссылку для регистрации в Ariba Network, глобальной базе поставщиков SAP Ariba. Получение доступа к сети Ariba необходимо для завершения процесса регистрации. Регистрация в сети Ariba для поставщиков является бесплатной.

 2. Нажмите на ссылку из вышеуказанного сообщения, затем создайте учетную запись или войдите в Ariba Network (если у вас уже есть учетная запись).

 3. После регистрации или после входа в Ariba Network регистрационная форма будет автоматически отображаться в базе данных поставщиков Группы «Ciech». Просим ее старательно заполнить и отправить для подтверждения.

 4. После выполнения вышеуказанных шагов отправьте электронное письмо по следующему адресу: procurement@ciechgroup.com с просьбой добавить к выбранной тендерной процедуре. Сообщение должно содержать следующую информацию:

   Тема: ARIBA Процедура

  1. Номер вашего поставщика в Ariba Network (пример номера: AN11111111111),

  2. Название тендерных процедур, в которых вы хотите участвовать,

  3. Номер электронного события для процедуры (указан в деталях объявления).

В случае каких-либо сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу электронной почты contract@ciechgroup.com, указывая тему: „ARIBA”.

SAP Ariba – информация для Поставщика

Список тендерных процедур

Сбросить

CSP_2021_10_02869_Dostawa oraz wymiana dwóch separatorów gazu z TWS w CIECH Soda Polska S.A. ZP Inowrocław

Срок подачи предложений 30.11.2021 12:00
Статус: В процессе | обновление: 04.11.2021 08:44

Więcej

CSP_2021_10_02665 Wykonywanie drobnych prac budowlano montażowych na terenie CIECH Soda Polska SA

Срок подачи предложений 30.11.2021 13:00
Статус: В процессе | обновление: 22.11.2021 13:55

Więcej

CSP_2021_11_03050_Dostawa zestawu remontowego sprężarki Aerzen Vro536s

Срок подачи предложений 02.12.2021 13:00
Статус: В процессе | обновление: 25.11.2021 14:34

Więcej

CSP_2021_11_03117 Wykonanie zasilania, sterowania i wizualizacji w istniejącym systemie 3 nowych agregatów pompowych na Instalacji Sody Oczyszczonej w ZP Inowrocław

Срок подачи предложений 03.12.2021 13:00
Статус: В процессе | обновление: 24.11.2021 10:24

Więcej

CSP_2021_11_02949_Modernizacja ciągu destylacyjnego nr 4 w CIECH Soda Polska S.A. ZP Janikowo

Срок подачи предложений 06.12.2021 12:00
Статус: В процессе | обновление: 19.11.2021 12:48

Więcej

CSP_2021_11_03187_Wykonanie i dostawa wałów ślimakowych DN600 L=3000

Срок подачи предложений 07.12.2021 11:00
Статус: В процессе | обновление: 26.11.2021 10:34

Więcej

CSP_2021_11_03114_Modernizacja kotła CKTI-75 nr 3 w CIECH Soda Polska S.A. ZP Janikowo

Срок подачи предложений 08.12.2021 12:00
Статус: В процессе | обновление: 18.11.2021 13:54

Więcej

CSP_2021_11_03156 Wymiana 2 sztuk wibrosit mleka wapiennego wraz z pracami towarzyszącymi w CSP S.A. ZP Inowrocław

Срок подачи предложений 08.12.2021 14:00
Статус: В процессе | обновление: 25.11.2021 10:55

Więcej

CSP_2021_10_02760 Wykonanie kompletnej dokumentacji układu ewakuacji niedopału oraz przepału – projekt wielobranżowy ZP Janikowo

Срок подачи предложений 10.12.2021 13:00
Статус: В процессе | обновление: 23.11.2021 14:12

Więcej

CSP_2021_10_02925 Odkurzanie EC

Срок подачи предложений 17.11.2021 08:30
Статус: Завершенные

Więcej

CSP_2021_10_02698 Świadczenie usług załadowczych odpadu o kodzie 06 03 99 (inne nie wymienione odpady) tzw. przepał na terenie CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Janikowie

Срок подачи предложений 18.11.2021 08:30
Статус: Завершенные

Więcej

CSP_2021_09_2632 Realizacja prac serwisowych młynów wentylatorowych MWK 9, MWK 12, MWK 12,5 na terenie Elektrociepłowni w CIECH Soda Polska S.A. ZP Janikowo

Срок подачи предложений 18.11.2021 13:30
Статус: Завершенные

Więcej

CSP_2021_10_02935_Modernizacja kotła CKTI-75 nr 1 w CIECH Soda Polska S.A. EC Janikowo

Срок подачи предложений 19.11.2021 12:00
Статус: Завершенные

Więcej

CSP_2021_10_02737 Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 01 (Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) z CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Janikowie

Срок подачи предложений 19.11.2021 13:00
Статус: Завершенные

Więcej

CSP_2021_10_02935 Wykonanie prac remontowych na kotle nr 1 w EC Janikowo

Срок подачи предложений 19.11.2021 15:00
Статус: Завершенные

Więcej

CSP_2021_11__02961_Wykonanie 800szt. koszy wsporczych dla filtra na podstawie dokumentacji

Срок подачи предложений 23.11.2021 12:00
Статус: Завершенные

Więcej

CSP_2021_11_02998_Wykonanie i dostawa roli nośnej do kalcynatora dla ZP Inowrocław

Срок подачи предложений 25.11.2021 12:00
Статус: Завершенные

Więcej

CSP_2021_09_02534 Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w rozdzielniach elektrycznych na terenie CIECH Soda Polska S.A. ZP Janikowo

Срок подачи предложений 25.11.2021 13:00
Статус: Завершенные

Więcej

CSP_2021_10_02915_Dostawa pompy zatapialnej do pompowania ścieków przemysłowych

Срок подачи предложений 26.11.2021 10:00
Статус: Завершенные

Więcej

Материалы, опубликованные на прежней Платформе закупок Группы «Ciech» - LoginTrade, можно найти по адресу, указанному ниже. Мы хотели бы отметить, что после завершения переходного периода новые процедуры закупок Группы «Ciech» будут доступны только на платформе для закупок SAP Ariba.
Чтобы связаться с Отделом закупок Группы «Ciech», пожалуйста, отправьте сообщение по следующему адресу:

Общие условия

Do góry