Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Тендер

Уважаемый поставщик, заявитель,
Если вы заинтересованы в участии в тендерных процедурах, проводимых Группой «Ciech» на платформе закупок SAP Ariba, пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям. Пункты 1-3 применяются только к поставщикам, которые еще не зарегистрированы на платформе закупок SAP Ariba Группы «Ciech».

 1. Заполните аявку на регистрацию в базе данных поставщиков Группы «Ciech». После его принятия Администратором вы получите сообщение под названием «Регистрация на платформе закупок Группы «Ciech», содержащее ссылку для регистрации в Ariba Network, глобальной базе поставщиков SAP Ariba. Получение доступа к сети Ariba необходимо для завершения процесса регистрации. Регистрация в сети Ariba для поставщиков является бесплатной.

 2. Нажмите на ссылку из вышеуказанного сообщения, затем создайте учетную запись или войдите в Ariba Network (если у вас уже есть учетная запись).

 3. После регистрации или после входа в Ariba Network регистрационная форма будет автоматически отображаться в базе данных поставщиков Группы «Ciech». Просим ее старательно заполнить и отправить для подтверждения.

 4. После выполнения вышеуказанных шагов отправьте электронное письмо по следующему адресу: procurement@ciechgroup.com с просьбой добавить к выбранной тендерной процедуре. Сообщение должно содержать следующую информацию:

   Тема: ARIBA Процедура

  1. Номер вашего поставщика в Ariba Network (пример номера: AN11111111111),

  2. Название тендерных процедур, в которых вы хотите участвовать,

  3. Номер электронного события для процедуры (указан в деталях объявления).

В случае каких-либо сомнений, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу электронной почты contract@ciechgroup.com, указывая тему: „ARIBA”.

SAP Ariba – информация для Поставщика

Список тендерных процедур

Сбросить

CSP_2022_09_02206_Dostawa i montaż analizatorów wilgotności bikarbonatu na instalacjach produkcyjnych Ciech Soda Polska

Срок подачи предложений 28.09.2022 10:00
Статус: В процессе | обновление: 15.09.2022 12:56

Więcej

CSP_2022_08_02098_ Remont pomieszczeń wagi kolejowej wraz z zastosowaniem instalacji chłodzącej pracujących urządzeń elektronicznych

Срок подачи предложений 29.09.2022 12:00
Статус: В процессе | обновление: 19.09.2022 09:10

Więcej

CSP_2022_08_02155_ Remont budynku Socjalnego CS i R w ZP Janikowo

Срок подачи предложений 29.09.2022 12:00
Статус: В процессе | обновление: 19.09.2022 09:33

Więcej

CSP_2022_02_00531_3_Modernizacja węzła pompowni wody spłucznej i bagrowej w CIECH Soda Polska S.A. EC Janikowo

Срок подачи предложений 30.09.2022 12:00
Статус: В процессе | обновление: 22.09.2022 11:02

Więcej

CSP_2022_09_02157 Zaprojektowanie i budowa rurociągu z PE100, ф150-200, długość około 1500 m z Instalacji Uzdatniania Wody i Instalacji Odsiarczania Spalin na Utylizacje wraz ze stanowiskiem pompowym składającym się z 2 pomp pionowych ZP Janikowo

Срок подачи предложений 30.09.2022 14:00
Статус: В процессе

Więcej

CSP_2022_09_02215 Czyszczenie kanału zrzutowego nr 4 z nagromadzonych osadów poprodukcyjnych w CIECH Soda Polska SA ZP Inowrocław

Срок подачи предложений 04.10.2022 15:00
Статус: В процессе | обновление: 22.09.2022 14:40

Więcej

CSP_2022_09_02190 Realizację prac związanych z wykonywaniem prac czyszcząco-porządkowych zbiornika mleka wapiennego, kominów oparów, lasownika i zejść z sit na zbiornik w CIECH Soda Polska S.A. ZP Inowrocław

Срок подачи предложений 06.10.2022 15:00
Статус: В процессе | обновление: 23.09.2022 12:25

Więcej

CSP_2022_09_02191 Świadczenie usług serwisowych układów hydraulicznych oraz agregatów sterowniczych pras hydraulicznych w CIECH Soda Polska S.A. ZP Inowrocław

Срок подачи предложений 07.10.2022 15:00
Статус: В процессе | обновление: 23.09.2022 13:58

Więcej

CSP_2022_09_02230_ Budowa instalacji przesiewania antracytu w CIECH Soda Polska ZP Janikowo

Срок подачи предложений 10.10.2022 12:00
Статус: В процессе | обновление: 23.09.2022 10:17

Więcej

CSP_2022_09_02310 Termomodernizacja ciągu destylacyjnego 2 i armatury parowej w CSP. S.A. ZP Janikowo

Срок подачи предложений 10.10.2022 12:00
Статус: В процессе

Więcej

CSP_2022_08_2000_Poprawa warunków BHP na instalacji pieców wapiennych – przenośniki taśmowe w Zakładzie Produkcyjnym Ciech Soda Polska S.A. w Inowrocławiu

Срок подачи предложений 14.09.2022 12:00
Статус: Завершенные

Więcej

CSP_2022_02_00531_2_Modernizacja węzła pompowni wody spłucznej i bagrowej w CIECH Soda Polska S.A. EC Janikowo

Срок подачи предложений 14.09.2022 12:00
Статус: Завершенные

Więcej

CSP_2022_08_01987_wykonanie naprawy ogrodzenia

Срок подачи предложений 21.09.2022 12:00
Статус: Завершенные

Więcej

CSP_2022_08_02003_02004_02005_Modernizacja suwnic pomostowych w CIECH Soda Polska S.A. ZP Inowrocław

Срок подачи предложений 26.09.2022 12:00
Статус: Завершенные

Więcej

CSP_2022_08_02091 Wykonanie modernizacji instalacji zatężania CO2 zgodnie z wielobranżową dokumentacją projektową na oddziale PWM2 Instalacja Sody Surowej, Lekkiej i Ciężkiej w CIECH Soda Polska S.A. ZP Inowrocław

Срок подачи предложений 27.09.2022 13:30
Статус: Завершенные

Więcej

Материалы, опубликованные на прежней Платформе закупок Группы «Ciech» - LoginTrade, можно найти по адресу, указанному ниже. Мы хотели бы отметить, что после завершения переходного периода новые процедуры закупок Группы «Ciech» будут доступны только на платформе для закупок SAP Ariba.
Чтобы связаться с Отделом закупок Группы «Ciech», пожалуйста, отправьте сообщение по следующему адресу:

Общие условия

Do góry