WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Ogłoszenia

Wybór wykonawcy badań dla określonych środków ochrony roślin wraz z opracowaniem sprawozdań z przeprowadzonych badań dla CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna.

CIECH Sarzyna S.A.
z siedzibą w Nowej Sarzynie, 
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna 

informuje, iż w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na:
Wybór wykonawcy badań dla określonych środków ochrony roślin wraz z opracowaniem sprawozdań z przeprowadzonych badań dla CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna

wybrano ofertę złożoną przez:

Anadiag S.A.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów łącznej ocenie.

Szanowni Państwo, 

W związku z wszczęciem przez CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna konkursu ofert na wybór wykonawcy usług w zakresie badań dla określonych środków ochrony roślin wraz z opracowaniem sprawozdań z przeprowadzonych badań, zapraszamy Państwa do złożenia oferty. 

W załączniku przesyłamy Zapytanie Ofertowe. 

Termin składania ofert upływa 24 lutego 2016 r. o godzinie 23:59

do góry