WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Ogłoszenia

Wykonanie palowania w technologii "jet - grounting" wraz z robotami towarzyszącymi na terenie E1.12 - suszarnia szlamu oraz E1.13 - magazyn kredy nawozowej – OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT

Soda Polska CIECH S.A. z siedzibą w Inowrocławiu,ul. Fabryczna 4, 88-100 InowrocławInformuje, iż w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na:

„Wykonanie palowania w technologii jet – grounting wraz z robotami towarzyszącymi na terenie E1.12 – suszarnia szlamu oraz E1.13 – magazyn kredy nawozowej”.

Sprawa Nr 19/UIM/2015

Wybrano ofertę firmy:
Polbud – Pomorze – dla części A zaproszenia tj. Wykonanie palowania w technologii „jet-grounting” na terenie E1.12 – suszarnia szlamu.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ oraz uzyskała największą ilość punktów.

do góry