Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RADA NADZORCZA

W ramach Rady Nadzorczej CIECH S.A. funkcjonują trzy komitety:

1) Komitet Audytu Rady Nadzorczej CIECH S.A w składzie:

  • Artur Olech (Przewodniczący Komitetu)
  • Marek Kośnik (Członek Komitetu)
  • Martin Laudenbach (Członek Komitetu)

2) Komitet Rady Nadzorczej CIECH S.A. ds. Wynagrodzeń w składzie:

  • Sebastian Kulczyk (Przewodniczący Komitetu)
  • Marek Kośnik (Członek Komitetu)

3) Komitet Rady Nadzorczej CIECH S.A. ds. ESG w składzie:

  • Martin Laudenbach (Przewodniczący Komitetu)
  • Natalia Scherbakoff (Członek Komitetu)
  • Łukasz Rędziniak (Członek Komitetu)
Do góry