Ciech

Szukaj
WCAG A A A

CIECH R&D

Kontakt

Siedziba CIECH R&D Sp. z o.o.

ul. Wspólna 62
00-684 Warszawa Polska

tel. (+48 22) 639 15 12
faks (+48 17) 24 07 122


Agnieszka Szalińska

IOD@ciechgroup.com   

tel +48 512 456 026


WŁADZE SPÓŁKI

  • Krzysztof Luty

    Prezes Zarządu

Administrator danych CIECH R&D wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail IOD@ciechgroup.com lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Agnieszka Szalińska, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa.

Do góry