Ciech

Szukaj
WCAG A A A

CIECH Sarzyna

 

Zlokalizowana w województwie podkarpackim CIECH Sarzyna (dawniej Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna) jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego. Korzenie firmy sięgają 1937 roku.

CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego. Specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin (AGRO) i jest ich największym polskim producentem oraz liderem sprzedaży na rynku herbicydów (środków chwastobójczych). Przewagą konkurencyjną Spółki jest m.in. jedna z najnowocześniejszych na świecie instalacji do produkcji MCPA – skutecznego i bezpiecznego środka chwastobójczego, a także 60 lat doświadczenia w produkcji środków ochrony roślin.

Do najbardziej znanych znaków handlowych Spółki należą marki: CHWASTOX®, AGROSAR® 360 SL, AZOKSAR® 250 SC, ASKALON® 125 SC, AKAPIT® 125 EC, FENUXAR® 069 EW, LABRADOR® EXTRA 50 EC, NIKOSAR® 060 OD, PROKARB® 450 EC, TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW oraz WINDSAR 250 EC.

Firma, poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii. Jej produkty trafiają do ponad 40 krajów całego świata.

Kontakt

CIECH Sarzyna

ul. Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna

DZIAŁ SPRZEDAŻY

tel. (17) 24 07 503
faks (17) 24 07 292


NIP: ​8160001828​​
​KRS: ​0000103271​
​​​REGON: 000042352​
Numer Rejestrowy BDO: 000025132


Komunikacja z Akcjonariuszami

Oferta

Władze spółki

 • Wojciech Babski

  Prezes Zarządu

 • Wojciech Stramski

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Jakub Frąckowiak

  Członek Rady Nadzorczej

 • Rafał Czubiński

  Członek Rady Nadzorczej

Certyfikaty

Informacje o OSD

CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna, posiadając  koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/227/683/W/1/2/2001/AS z dnia 14.02.2001 roku oraz zmianą, decyzją  nr DEE/227A/W/OKR/2006/JP z dnia 3 stycznia 2006 oraz następną zmianą, decyzją nr DEE/227-ZTO/683/W/OKR/2009WS z dnia 4 września 2009 roku, zmianą nr DEE/227-ZTO-A/683/W/OKR/2015/UJN z dnia 30 kwietnia 2015 roku, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 

Zgodnie z decyzją nr DPE-4711-106(7)/2011/683/ŁG z dnia 10 maja 2011roku i zmianą DRE-4711-13(3)/2015/683/DSł z dnia 28 maja 2015 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, CIECH Sarzyna  została wyznaczona na pełnienie funkcji operatora sytemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego od dnia 01.09.2011roku. Pełnienie funkcji jest ograniczone na majątku dystrybucyjnym wskazanym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

 • Informacje ogólne – pobierz plik
 • Zestawienie informacji dotyczących podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV zgodnie z art. 7 ust. 81 pkt.1. Ustawy Prawo Energetyczne – pobierz plik
 • Wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV zgodnie z art. 7 ust. 81 pkt. 2 Ustawy Prawo Energetyczne - pobierz plik
 • Wskaźniki jakościowe Ciech Sarzyna S.A. zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - pobierz plik
 • Sprzedawca zobowiązany – przedsiębiorstwo energetyczne CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie jako OSD na podstawie Decyzji Prezesa URE nr DZO.WKP.496.2.181.2020.MTo1 z dnia 19 października 2020r. został wyznaczony z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
 • Lista sprzedawców energii elektrycznej - pobierz plik
 • Struktura paliwpobierz plik


Druki


IRiESD


Aktualizacja IRiESD

Komunikat w sprawie konsultacji projektu nowej IRiESD - pobierz plik
 

Umowy


Taryfy

 • Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej – pobierz plik
 • Cennik energii elektrycznej Ciech Sarzyna - Taryfa obrotu - od 1 października 2021 - pobierz plik
 • Opłata OZE, kogeneracyjna i mocowa – 2021 r. - pobierz plik
 • Profile na potrzeby rozliczeń rynku mocy:

 

KODEKSY SIECI

I.Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RFG)

 1. Informacje ogólne – Pobierz plik
 2. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów A B C - Pobierz plik
 3. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów D -Pobierz plik
 4. Modernizacje jednostek wytwórczych - Pobierz plik
 5. Testowanie jednostek wytwórczych - Pobierz plik
 6. Certyfikowanie jednostek wytwórczych - Pobierz plik

II. Przyłączanie odbioru (NC DC).

 1. Informacje ogólne – Pobierz plik
 2. Pozwolenie na użytkowanie - Pobierz plik
 3. Modernizacje systemów - Pobierz plik
 4. Testowanie i certyfikacja systemów - Pobierz plik

III. Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC).

 1. Informacje ogólne – Pobierz plik
 2. Pozwolenie na użytkowanie - Pobierz plik
 3. Modernizacje systemów - Pobierz plik
 4. Testowanie i certyfikacja - Pobierz plik

Informacja o systemie bezpieczeństwa

Administrator danych CIECH Sarzyna S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail IOD@ciechgroup.com lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Agnieszka Świerczyńska, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna.

Do góry