Ciech

Szukaj
WCAG A A A

CIECH Sarzyna

 

Zlokalizowana w województwie podkarpackim CIECH Sarzyna (dawniej Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna) jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i wraz z hiszpańskim Proplanem oraz rumuńską spółką CIECH AGRO Romania reprezentuje Biznes AGRO, czyli produkcję i sprzedaż środków ochrony roślin. Korzenie CIECH Sarzyna firmy sięgają 1937 roku.

Spółka od kilku lat systematycznie zwiększa zarówno udziały rynkowe w Polsce, jak i wartość sprzedaży zagranicznej.  Przewagą konkurencyjną Spółki jest m.in. jedna z najnowocześniejszych na świecie instalacji do produkcji MCPA – skutecznego i bezpiecznego środka chwastobójczego, a także 60 lat doświadczenia w produkcji środków ochrony roślin.

Do najbardziej znanych znaków handlowych Spółki należą marki: CHWASTOX®, HALVETIC®,  DOVVO 375 S.C., LABRADOR EXTRA 50EC,  AZOKSAR® 250 SC, MICOSAR 60 SL,  NIKOSAR 060 OD oraz WINDSAR 250 EC. Bardzo dobry debiut rynkowy w 2021 roku zanotował innowacyjny środek ochrony roślin produkowany przez CIECH Sarzyna – HALVETIC ®180 SL.

Firma, poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii.

Więcej informacji:  www.ciechagro.pl

 

Kontakt

CIECH Sarzyna

ul. Chemików 1
37-310 Nowa Sarzyna

DZIAŁ SPRZEDAŻY

tel. (17) 24 07 503
faks (17) 24 07 292


NIP: ​8160001828​​
​KRS: ​0000103271​
​​​REGON: 000042352​
Numer Rejestrowy BDO: 000025132


Inspektor Ochrony Danych


Agnieszka Szalińska

IOD@ciechgroup.com   

tel +48 512 456 026


Plan połączenia spółki CIECH SARZYNA S.A. z spółka ALGETE SP. Z O.O

Komunikacja z Akcjonariuszami

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Oferta

Władze spółki

 • Wojciech Babski

  Prezes Zarządu

 • Gabriel Kozdraś

  Członek Zarządu

 • Wojciech Stramski

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Adam Adamus

  Członek Rady Nadzorczej

 • Michał Wołoszczuk

  Członek Rady Nadzorczej

Certyfikaty

Informacje o OSD

CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna, posiadając  koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/227/683/W/1/2/2001/AS z dnia 14.02.2001 roku oraz zmianą, decyzją  nr DEE/227A/W/OKR/2006/JP z dnia 3 stycznia 2006 oraz następną zmianą, decyzją nr DEE/227-ZTO/683/W/OKR/2009WS z dnia 4 września 2009 roku, zmianą nr DEE/227-ZTO-A/683/W/OKR/2015/UJN z dnia 30 kwietnia 2015 roku, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. 

Zgodnie z decyzją nr DPE-4711-106(7)/2011/683/ŁG z dnia 10 maja 2011roku i zmianą DRE-4711-13(3)/2015/683/DSł z dnia 28 maja 2015 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, CIECH Sarzyna została wyznaczona na pełnienie funkcji operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego od dnia 01.09.2011roku. Pełnienie funkcji jest ograniczone na majątku dystrybucyjnym wskazanym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

 • Informacje ogólne – pobierz plik
 • Zestawienie informacji dotyczących podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt.1. Ustawy Prawo Energetyczne – pobierz plik
 • Wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 2 Ustawy Prawo Energetyczne - pobierz plik
 • Wskaźniki jakościowe Ciech Sarzyna S.A. zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - pobierz plik 
 • Środki Poprawy efektywności energetycznej – pobierz plik
 • Średnie zużycie energii elektrycznej w grupach przyłączeniowychpobierz plik   
 • Zużycie energii elektrycznej w grupach taryfowych pobierz plik 
 • Rejestr magazynów energii elektrycznejpobierz plik


Druki

Obowiązująca IRiESD


Umowy


Taryfy

 • Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej od 1 lipca 2021 – pobierz plik
 • Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej od 1 stycznia 2023 – pobierz plik
 • Taryfa dla Dystrybucji energii elektrycznej - Zmiana taryfy od 1 lipca 2023 – pobierz plik
 • Cennik energii elektrycznej Ciech Sarzyna - Taryfa obrotu - od 1 października 2021 - pobierz plik
 • Cennik energii elektrycznej Ciech Sarzyna - Taryfa obrotu - od 1 stycznia 2022 - pobierz plik
 • Cennik energii elektrycznej Ciech Sarzyna - Taryfa obrotu - od 1 września 2022 - pobierz plik
 • Cennik energii elektrycznej Ciech Sarzyna - Taryfa obrotu - od 1 października 2023 - pobierz plik
 • Opłata OZE, kogeneracyjna i mocowa – 2021 r. - pobierz plik
 • Opłata OZE i kogeneracyna – 2022r. - pobierz plik
 • Opłata OZE, kogeneracyjna, mocowa 2023 - pobierz plik
 • Opłata OZE, kogeneracyjna, mocowa 2024 - pobierz plik
 • Profile na potrzeby rozliczeń rynku mocy:

Renumeracja kodów PPE

Ciech Sarzyna S.A.  informuje, iż zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, dokonano renumeracji kodów PPE na standard GS1 (GSRN). 

Poniżej struktura nowego kodu PPE:

59020045S1S2S3S4S5S6S7S8S9K,

gdzie:

590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1

20045 – numer Ciech Sarzyna S.A. w Systemie GS1

S1–S9 – identyfikator PPE nadany przez spółkę

K – cyfra kontrolna

Dla uczestników rynku energii udostępniamy plik z mapowaniami kodów PPE OSDn Ciech Sarzyna ze starego standardu na nowy standard GSRN. – pobierz plik

 

KODEKSY SIECI

I.Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RFG)

 1. Informacje ogólne – Pobierz plik
 2. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów A B C - Pobierz plik
 3. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów D -Pobierz plik
 4. Modernizacje jednostek wytwórczych - Pobierz plik
 5. Testowanie jednostek wytwórczych - Pobierz plik
 6. Certyfikowanie jednostek wytwórczych - Pobierz plik

II. Przyłączanie odbioru (NC DC).

 1. Informacje ogólne – Pobierz plik
 2. Pozwolenie na użytkowanie - Pobierz plik
 3. Modernizacje systemów - Pobierz plik
 4. Testowanie i certyfikacja systemów - Pobierz plik

III. Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC).

 1. Informacje ogólne – Pobierz plik
 2. Pozwolenie na użytkowanie - Pobierz plik
 3. Modernizacje systemów - Pobierz plik
 4. Testowanie i certyfikacja - Pobierz plik

SPRZEDAWCA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZANY
 
2024 r.
Przedsiębiorstwo energetyczne Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków jako OSD na podstawie Decyzji Prezesa URE nr DZO.WKP.496.3.130.2023.MRa1 z dnia 25 października 2023r. został wyznaczony z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Ciech Sarzyna S.A.

2023 r.
Przedsiębiorstwo energetyczne CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie jako OSD na podstawie Decyzji Prezesa URE nr DZO.WKP.496.4.77.2022.MRa1 z dnia 24 października 2022r. został wyznaczony z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Ciech Sarzyna S.A.

2022 r.
Przedsiębiorstwo energetyczne CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie jako OSD na podstawie Decyzji Prezesa URE nr DZO.WKP.496.2.146.2021.MTo z dnia 21 października 2021r. został wyznaczony z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Ciech Sarzyna S.A.

Informacja o systemie bezpieczeństwa

Administrator danych CIECH Sarzyna S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail IOD@ciechgroup.com lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Agnieszka Szalińska, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna.

Do góry