Ciech

Szukaj
WCAG A A A

CIECH Soda Polska

CIECH Soda Polska powstał w 1879 roku i obecnie jest jednym z największych i najważniejszych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim zatrudniającym  ponad 1200 pracowników.

Spółka bezpośrednio wpływa na kondycję ponad 60 różnych firm lokalnych, przez co ma kluczowe znaczenie dla lokalnej gospodarki.

 

Aktualnie CIECH Soda Polska  jest jedynym w Polsce, a drugim w Europie, producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Produkuje także sól warzoną mokrą i suchą.

Na rodzinnym rynku firma jest największym wytwórcą tego asortymentu i właścicielem znanej marki konsumenckiej: Sól Kujawska. W portfolio spółki znajdują się także inne wyroby chemiczne – soda oczyszczona, chlorek wapnia, hopkalit, mieszanki solne, peklosól oraz tabletki solne.

 

Kontakt

CIECH Soda Polska S.A.

ul. Fabryczna 4
88-101 Inowrocław

tel. (+48 52) 354 15 00
faks (+48 52) 353 70 43


NIP: 5252382127
​KRS: 0000423633
​​​REGON: 140777645
Numer Rejestrowy BDO: 000023343


Inspektor Ochrony Danych


Agnieszka Szalińska

IOD@ciechgroup.com   

tel +48 512 456 026


Komunikacja z Akcjonariuszami

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Władze spółki

 • Tomasz Molenda

  Prezes Zarządu

 • Piotr Kapuściński

  Wiceprezes Zarządu

 • Jolanta Brudnicka

  Członek Zarządu

 • Marek Rościszewski

  Członek Zarządu

 • Grzegorz Miśkiewicz

  Członek Zarządu

 • Adam Adamus

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Maciej Rutecki

  Członek Rady Nadzorczej

 • Jakub Żak

  Członek Rady Nadzorczej

Obsługiwane segmenty rynku

 • Przemysł szklarski
 • Przemysł chemiczny
 • Metalurgia
 • Przemysł spożywczy i paszowy

 • Farmaceutyka
 • Sektor uzdatniania wody
 • Sektor gospodarstw domowych

Informacje o OSD

 

• 01 IRiESD Część ogólna - Pobierz plik

• 02 IRiESD Korzystanie - Pobierz plik

• 03 IRiESD Bilansowanie - Pobierz plik

Raport z konsultacji IRiESD - Pobierz plik

Karta aktualizacji nr 1/2017 - Pobierz plik

Raport z konsultacji dot. aktualizacji IRIESD - Pobierz plik

• 01 IRiESD Część ogólna CIECH 2022sierpień 26 - Pobierz plik

• 02 IRiESD Korzystanie CIECH 2022sierpień 26 - Pobierz plik

• 03 IRiESD Bilansowanie CIECH 2022sierpień 26 - Pobierz plik

Koncesje - Pobierz plik

Lista sprzedawców - Pobierz plik

Procedura zmiany sprzedawcy - Pobierz plik

REMIT - Pobierz plik

Rejestr magazynów energii elektrycznej - Pobierz plik

Taryfy

 • Taryfa dla ciepła-CSP - Pobierz plik
 • Zmiana Taryfy dla ciepła – od 1 lutego 2024 - CSP - Pobierz plik
 • Taryfa dla usług dystrybucji e.e.- CSP - Pobierz plik
 • Taryfa dla ciepła od dnia 1 kwietnia 2023 - CSP -  Pobierz plik
 • Taryfa dla usług dystrybucji e.e. od dnia 1 kwietnia 2023  - CSP - Pobierz plik
 • Opłata OZE, kogeneracyjna i mocowa – 2021 r. - Pobierz plik
 • Opłata OZE, kogeneracyjna – 2022 r. - Pobierz plik
 • Opłata OZE – 2023 - Pobierz plik
 • Opłata OZE – 2024 - Pobierz plik
 • Opłata kogeneracyjna - 2023 - Pobierz plik
 • Opłata kogeneracyjna - 2024 - Pobierz plik
 • Aktualizacja cennika energii elektrycznej 1 października 2021 - Pobierz plik
 • Aktualizacja cennika energii elektrycznej 1 stycznia 2022 - Pobierz plik
 • Aktualizacja cennika energii elektrycznej 1 września 2022 - Pobierz plik
 • Aktualizacja cennika energii elektrycznej 1 stycznia 2024 - Pobierz plik
 • Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2023 – Janikowo - Pobierz plik
 • Sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2023 – Inowrocław - Pobierz plik

Umowy

 • Wzór Generalnej Umowy Dystrybucyjnej - Pobierz plik
 • Wzór umowy na sprzedaż en. elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji - Pobierz plik
 • Wzór umowy na sprzedaż en. elektrycznej - Pobierz plik
 • Wzór umowy na świadczenie usług dystrybucji - Pobierz plik
 • Wzór umowy o przyłączenie do sieci -  Pobierz plik

Wskaźniki

Zużycie energii w grupach taryfowych - Pobierz plik

Zestawienie podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł oraz Informacja
o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł w sieci dystrybucyjnej - Pobierz plik

Struktura paliw do wytworzenia energii sprzedanej w 2021 r. i średnie zużycie energii elektrycznej - Pobierz plik

Efektywność energetyczna - Pobierz plik


Sprzedawca zobowiązany

 • Informacja o wypełnieniu obowiązku informacyjnego dotyczącego art. 40 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii - Pobierz plik

NC RfG

 • Decyzja zatwierdzającą wymogi ogólnego stosowania dla przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) - Pobierz plik

KODEKSY SIECI

I.Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RFG)

 1. Informacje ogólne – Pobierz plik
 2. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów A B C - Pobierz plik
 3. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów D -Pobierz plik
 4. Modernizacje jednostek wytwórczych - Pobierz plik
 5. Testowanie jednostek wytwórczych - Pobierz plik
 6. Certyfikowanie jednostek wytwórczych - Pobierz plik

II. Przyłączanie odbioru (NC DC).

 1. Informacje ogólne – Pobierz plik
 2. Pozwolenie na użytkowanie - Pobierz plik
 3. Modernizacje systemów - Pobierz plik
 4. Testowanie i certyfikacja systemów - Pobierz plik

III. Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC).

 1. Informacje ogólne – Pobierz plik
 2. Pozwolenie na użytkowanie - Pobierz plik
 3. Modernizacje systemów - Pobierz plik
 4. Testowanie i certyfikacja - Pobierz plik

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego cena maksymalna 2022_2023 - Pobierz plik


Certyfikaty

Pomoc publiczna


CIECH Soda Polska S.A. uzyskała pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”.


Administrator danych CIECH Soda Polska S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail IOD@ciechgroup.com lub pisemnie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Agnieszka Szalińska, ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław.

Do góry