Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Spotkania z wybranymi kandydatami

Przedstawiciel działu personalnego oraz przyszły przełożony będzie rozmawiał z Tobą o Twoich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu, motywacji do pracy, a także badał predyspozycje osobowościowe. Podczas tych spotkań spodziewać się możesz pogłębionej analizy Twojego doświadczenia zawodowego i wiedzy merytorycznej.

Podczas tego spotkania zweryfikujemy także znajomość języków obcych.

Kompetencje niezbędne do realizacji zadań na niektórych stanowiskach badamy także za pomocą różnego rodzaju sprawdzianów praktycznych, testów i symulacji.

A przede wszystkim... musi zagrać chemia!

Zawsze przekazujemy informację zwrotną kandydatom, z którymi nastąpił bezpośredni kontakt z naszej strony.

W każdym przypadku przestrzegamy zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności dotyczy to przedsiębiorstw wskazywanych przez kandydatów jako ich miejsce pracy.

Szczegółowe informacje o przedsiębiorstwach z Grupy CIECH, ich profilu działalności i zakresie produkcji znajdują się na naszej stronie internetowej.

*Od każdego kandydata aplikującego do CIECH Sarzyna S.A./ CIECH R&D sp. z o.o. („Spółka”) oczekujemy przestrzegania poufności prowadzonego postępowania rekrutacyjnego w Spółce, który w każdym przypadku objęty jest tajemnicą a także oczekujemy w każdym czasie przestrzegania tajemnic innych przedsiębiorstw lub podmiotów z którymi kandydat współpracował lub współpracuje.

 

 

Do góry